Tesbih Namazı Nedir Nasıl Kılınır?

Tesbih Namazı Nedir Nasıl Kılınır?

Tesbih Namazı Nedir Nasıl Kılınır?
Tesbih Namazı Nedir Nasıl Kılınır?

Bu çok değerli namazı, Efendimiz Hazreti Rasûlullâh (s.a.v.), Amcası Abdulmuttalib’in oğlu Abbas (r.a.)’a öğretmiştir.
Abbas bir gün Rasûl-ü Ekrem’e sorar, der ki:
— Yâ NebiAllâh, ben hayli yaşlandım, zamanımı geçirdim… Bana öyle bir şey öğret ki, bunca boşa geçen yıllardan sonra bir şeyler yapmış olarak Huzurullâh’ta yerimi alayım?..

İşte bunun üzerine Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurur:
— Yâ Abbas, ey amcam! Sana vereyim mi?.. Vermemi ister misin?.. Sana on özelliği olan şu namazı öğreteyim mi ki; onu edâ ettiğin zaman, Allah günahlarının ilkini de sonunu da; eskisini de yenisini de; bilerek yapılanını da bilmeyerek yapılanını da; küçüğünü de büyüğünü de; gizlisini de açık olanını da AFFEDER!.. İşte bu on günahtır (bütün günahlar).
Yeryüzündekilerin en büyük 
günahkârı dahi olsan, bu  namaz sebebiyle günahların affolur… Alic (çok kumlu bir çöl) kumları kadar günahın olsa dahi Allâh onları affeder!..”

İşte böyle buyuran Rasulullah AleyhisSelâm, namazı da şöyle tarif ediyor hadisin devamında:
“Dört rekâtlık bir namazın her rekâtında, ‘Allâhuekber‘ deyip namaza durduktan sonra on beş defa ‘SUBHANALLÂHİ VELHAMDULİLLÂHİ VE LÂ İLÂHE İLLÂLLÂHU VALLÂHU EKBER‘ dersin; sonra Fâtiha ve bir sûre okur; sonra on defa daha aynı tespihi tekrar edersin; sonra rükûya eğilir, on kere daha tespih edersin; sonra rükûdan kalkıp ayakta dururken on kere daha tespih edersin; sonra secdeye varır on kere tespih edersin; sonra secdeden kalkıp oturur ve on kere tespih edersin ve nihayet tekrar, ikinci defa secdeye varır on kere tespih edersin ki, toplam yetmiş beş eder… Bunu dört rekâtta da aynen tekrar edersen, toplamı üç yüz olur… Böyle bir namazı her gün kılmaya gücün yeterse, her gün kıl; yetmezse, Cuma günleri, haftada bir kere kıl; bunu da yapamazsan, ayda bir defa kıl; buna da gücün yetmezse ömründe bir defa kıl!”

Tespihin okunuş hızına bağlı olarak yirmi ile otuz dakika arasında zaman alan, böyle bir namazın insana kazandırdıklar iyice bir düşünülürse; sanırım, en az haftada bir defa Cuma gecelerinde mutlaka bu namaz edâ edilmelidir…

Tasavvufla iştigal edenlerin ise, bu namazlara mümkün ise her gece yatmadan evvel veya gece kalktıklarında devam etmelerini özellikle ve önemle tavsiye ederiz. Zira, bu namazın getirdiği ruhanî güç, ancak tatbik edenler tarafından anlaşılır.

Anlamı:
SUBHANALLÂH: Allâh Subhan’dır (varlıkta gayrından ve varlıkla kayıtlanmaktan münezzehtir).
ELHAMDU LİLLÂH: Hamd (mutlak değerlendirme), Allâh ismi kapsamındaki değerlendirmedir; Allâh ismiyle işaret edilene aittir…
LÂ İLÂHE İLLALLÂH: “Allâh” ismiyle işaret edilenden gayrı vücud, müsemma yoktur!..
ALLÂHU EKBER: Allâh Ekber’dir; gayrı bir varlık tarafından algılanıp değerlendirilemez ve herhangi bir değerlendirme sıfat-zuhur ile de sınırlanıp kayıtlanamaz büyüklük sahibidir!..
VE LÂ HAVLE VE LÂ KUVVETE İLLÂ BİLLÂHİL ALİYYİL AZİYM: (Tüm Efâldeki) Havl (devinim, hareket, dönüşüm, tespih hâli) ve (bunu gerçekleştiren) Kuvvet, Alîy (üstün gelinemez yüce; dilediğinden gayrı zannını kahreden) ve Aziym (azametinin önüne geçilemeyen) Bi-Allâh iledir!
SUBHANALLÂHİ VELHAMDULİLLÂHİ VE LÂ İLÂHE İLLÂLLÂHU VALLÂHU EKBER VE LÂ HAVLE VE LÂ KUVVETE İLLÂ BİLLÂHİL ALİYYİL AZİYM

Bu tespihin ecri sevabını bir başka hadiste şöyle anlatıyor Hazreti Rasûlullâh (s.a.v.):
“Bu şekilde zikir yapmam, üzerine Güneş’in doğduğu bütün yerlerden, Dünya ve içindeki her şeyden daha sevgilidir.” 

havas ve dualardan alıntıdır…