Türkçe Dua Örneği -3

Ey Rabbim! Gönlüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Tâ ki!.. sözümü iyice anlasınlar.

Allah’ım sırlar semasının güneşi; nurların mazharı; Celâl dairesinin merkezi; Cemal feleğinin kudbu olan, Ehadiyete mensub Muhammed(asm) ın lâtif zatına salât ve selam eyle!

Allah’ım! ‘O’ nun Sen’in katındaki sırrı ve ‘O’nun Sana olan manevi Yâkınlığı hürmetine, korkumu emniyete çevir. Hatalarımı sil. Hüzün ve hırsımı gider. Benim destekçim ol. Beni benden alıp kendine götür, kendine Yâklaştır. Benliğimden geçmeyi bana nasib et. Beni nefsime meftun ve hislerimle perdelenmiş kılma. Bana her gizli sırrını aç. 

Yâ Hayyu! YâKayyum! Yâ Hayyu! Yâ Kayyum! Yâ Hayyu!Yâ Kayyum! Bana merhamet et. Ehli iman ve Talebe-i Kur-an’a merhamet et. Duamızı kabul buyur. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi.! Ey Kerem sahiplerinden daha çok kerem sahibi olan Allah’ım! 

Yâ Rabbî! Yedi kebairi terk, beş farz namazı kılmayı, elden geldiği kadarda Sünneti Seniyye ye uymayı sana söz veriyoruz. Yapmış olduğumuz günahları terk, Yaptığımızdan dolayı da pişmanlık duyuyoruz. Pişmanız! Pişmanız! Pişmanız! 

Yâ Rabbî! Şu derslerde ki füyûzat hürmetine! Hastalıklarımıza şifâ-i âcili, borçlularımıza hakkıyla edayı, gurbette olanlara hayırlı vuslatı, yolcularımıza emniyet ve selameti, dertlerimize devayı nasip eyle. Fakirlik hakirlik eleminden bizi kurtar! Son nefesimizde kelime-i şahadeti nasib eyle…Amin…