Türkçe Dua Örneği -4

Ey kalplerimizi nurlandıran Rabbimiz…!
Hidayetinle iyileştir kalplerimizi, 
Ebedi saadet müjdesiyle şifa ver kalplerimize, Yokluğun acısına bırakma kalplerimizi,


Fena ve zeval derdiyle dertlendirme kalplerimizi, 
Ey kalplerimize şifa veren Rabbimiz…! 
Seni sevmekle tatmin eyle kalplerimizi, 
Ebedi sevdalarına vuslat ver kalplerimizin, Senin muhabbetinle sevindir kalplerimizi, 
Aşkının serinliğini ver kalplerimize.
Ey kalplerimizin sevgilisi Rabimiz…!
Sana yakınlıkla sevindir kalplerimizi, Seni tanımakla sıcaklık ver kalplerimize, 
Sana yakınlığın hüsniyetini ver kalplerimize, ısındır kalplerimizi birbirine, 
Ey kalplerimizi ısındıran Rabbimiz…! 

Sensin nurların nuru, 
Sendendir bütün nurlar, nur ver bize, aydınlat ufkumuzu, 
Ey Nur…! Sensin nurları nurlandıran, sendendir ışık, sendendir gölge, 
Gözaydınlığı ver bize, aydınlat aklımızı.
Ey Nur…! Sensin nurları tasvir eyleyen, sendendir suret sendendir renk, 
Yüzümüzü kara çıkarma, alnımızı ak eyle.
Ey Nur…! Sensin nurları yaratan, sendendir bütün aydınlıklar, karanlıkta bırakma bizi, yolumuzu aydınlık eyle.
Ey Nur…! Sensin Nurları takdir eyleyen, 
Sendendir bütün sabahlar, nursuz bırakma bizi, gönlümüzü aydınlık eyle, 
Ey Nur…! Sensin nurların tekbirini gören, sendendir bütün aydınlanmalar, 
Gölgede bırakma bizi, Nur’umuzu daim eyle.
Ey Nur…! Sensin nurlardan önceki Nur, senin yaratmanla başlar bütün nurlar, 
Yokluğun karanlığında bırakma bizi, başımızı Nur eyle. 
Ey Nur…! Sensin Nurlardan sonraki Nur, senin taktirinle tamam olur bütün nurlar, 
Kabrin karanlığında bırakma bizi, sonumuzu Nur eyle. Ey Nur…! Sensin nurlar üstündeki Nur, senin yüceltmenle yücedir bütün nurlar, 
Semamızı Nursuz bırakma, üstümüze nur eyle.
Ey Nur…! Sensin nurlara benzemeyen Nur, senin tecellilerinle aşinadır bütün nurlar bize, 

Nur üstüne Nur ver bize, Nurumuzu Nur eyle.
Ey Nur…! Seni kusurdan tenzih eder, noksanlıktan takdis ederiz, 
Senden başka ilah yok ki bize medet eylesin, 
Birtek SENSİN, Birtek Sensin kurtuluşumuz, Birtek sensin sığındığımız, 
İman ver bize, kurtuluş ver hepimize, 
Bizi hiçliğin ateşinden kurtar, 
Bizi senden uzaklığın cehenneminden al, 
Ey Rabbimiz…!**AMİN** **AMİN** **AMİN**