Yağmur Yağması için Okunacak Dua

Yağmur Yağması için Okunacak Dua

“Allâhümmeskına ğaysen muğîsen henîen merîen ğadakan mücellilen seyhan ammen tabeka. Allâhümmeskınâ’ğayse velâ tec’alnâ minel’kânitîn.Allâhümme inne bil’bilâdi vel’ibâdi vel’halkı minel’le’vâi ved’danki mâ lâ neşkû illâ ileyk. Allâhümme enbit lenâz’zer’a ve eddir lenâd’dar’a ve eskinâ min berakâtis’semâi ve enbit lenâ min berakâtiVard. Allâhümme innâ nestağfıruke inneke künte ğaffâran feersi- lis’semâe aleynâ midrârâ.”

Allahım, bize yardım eden, içimize sinen, ferahlık veren, bol, yararlı, her tarafı kaplayan, her tarafa akıp giden, her tarafı sulayan devamlı yaygın bir yağmur ihsan eyle. Allâhım! Bizi yağmurla sula, bizi ümitlerini yitirmiş kimselerden eyleme. Allahım, beldelerin, kulların ve diğer yaratıkların öyle bir güçlü, öyle bir darlığa uğradılar senden başkasına arz edemeyiz.

Allahım Bizim için ekinleri bitir, bizim için hayvanlarımızın memelerini sütle doldur, bizi göğün bereketlerinden sula, bize yeryüzünün bereketlerinden ihsan eyle. Ey bol kerem sahibi Allahım! Biz senden mağfiret dileriz, şüphe yok ki sen çok bağışlayıcısın, bize gökten bol bol yağmurlar yağdır, ey bağışlayıcı, merhametli Rabbimiz bizlere, acı ve merhamet eyle!”