Yasin Suresinin Faydaları ve Sırları

Yasin Suresinin Faydaları ve Sırları

Yasin Suresinin Faydaları ve Sırları

Benzer şekilde, Yasin Suresi’nin de pek çok faydaları vardır. Aşağıda, bunlardan iki tanesini özetliyoruz: Emir Sultan Hz. şöyle buyurmaktadır: Eğer bir kimse Yâsin-i Şerifi gizlenmek ve bir düşmanın şerrinden kurtulmak veya başına gelecek felaketlerden korunmak niyeti ile okuyacak olursa, bu dileklerinden hangisini arzu etmiş bulunursa yerine gelir.

Nitekim Ebül Hasan Şâzeli Hz. şöyle buyurmaktadır:
“Her kim tehlikelerden azad olmak ve kendini gizlemek istiyorsa, aşağıdaki duayı okuyup etrafına üflemesi lazımdır.”

Söz konusu dua şöyle:
“Bismillahir rahmanir rahiym. Lâ ilâhe illa huvel hayyül kayyum. Bismillahillezi lâ ilâhe illa huve zülcelali vel ikram. Bismillahillezi la yedurrü ma ismüh şey’in fil ardı ve lâfissema ve huves semiül alim. Allahümme inni euzü bike min Şerri…..”

Mânâsı ise şu şekilde özetlenebilir:
“Rahman ve Rahim olan Allahu Zülcelâl’in adıyla. O mutlak ilâh ki diri ve kayyumdur, yani her şey O’nunla vardır ve ayakta durur. Allah’tan başka yaratıcı olmadığı gibi, O Celal ve Kerem sahibinin mübarek adı bir kimseyle beraber olursa ona ne gökte, ne yerde kimse zarar veremez. O, işiten ve bilendir. Ya Rabbel Âlemin, ……………..’ın şerrinden sana sığınırım.”

Bu duayı sonuna kadar okuduktan sonra üç defa tekrar ederse ve Yâsin’i okurken her mübin’e varışta ya üç veya yedi defa tekrar ederse, gök ve yer ehlinden hiçbir varlık ona zarar veremez. Şöyle ki, dünya baştan aşağı ateş içinde kalsa veya suya gark olsa, itikadı bütün olan bir kulu ne ateş yakar, ne su zarar verir.

Ayrıca: “Ve cealna min beyne eydihim sedden, ve min halfehüm sedden, fe agşeynahüm fehüm la yübsirun” ayetini her mübin’den sonra 21 defa okuyan kimseye, bu âlemde hiçbir kul zarar veremez. Kazdıkları kuyuya, Yâsin-i Şerifin bereketi ile düşmanları düşmüş olur.

Bir kimse yolculuğa çıkmak istese ve evinin soyulacağından veya eve girileceğinden şüphe etse, kapısının kilidini kapatırken bir defa Yâsin Suresini okuyup, kilidin üzerine üfleyecek olursa, en usta kilit açıcıları bile o kilidi açmakta başarılı olamaz; hatta içinden böyle bir arzu bile geçiremez. Hazinelerin kilitlerine dahi aynı minval üzere bu muazzam sure okunsa ve her mübin’e gelindiğinde: “Ve cealna…” ayetiyle Asr Suresi 40 defa okunsa, her türlü hıyanetten, tüm elem ve acılardan kurtulmuş olunur. Yukarıda bahsettiğimiz hazine bile, tıpkı emanet bir şey gibi, Yâsin Suresinin bereketi ile bütün saldırılardan emin olur, korunur