Yemek Yemeden Önce Okunacak Yemek (Sofra) Duaları

Yemek Yemeden Önce Okunacak Yemek (Sofra) Duaları

 بسم الله الرحمن الرحيم

كُلُو وَشْرَبُو وَ لأ تُسْرِفُو اِنَّهُ لأَ يُحِبُّلْ مُسْرِفِي نَ

Ya Rabbi! Bize verdiğin bütün nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz. Bizi Şükredenlerden eyle! Nankörlerden eyleme!

Ya Rabbi! Fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten,doymayan gözden, kabul olunmayan duadan sana sığınırız,

Senden ; sıhhat afiyet ve ahlakın en güzelini dileriz, işlerimize kolaylık,kalplerimize genişlik, sofralarımıza bereket ver.

El-Fatiha 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
اَلْحَمْدُلِلّه الَّذي اَطْعَمَنَاوَسَقاَناَوَ جَعَلَناَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَركاَ تُهُ عَلَي صاَحِبِ اطَّعاَمِ وَالْأكِلِينَ.

نِعْمَتُ جَلِيلُ اللَهْ بَرَكاَ تِ خَلِيلُ للَهْ شَفَعاَتْ ياَ رَسوُ ل الَّلهْ

اَللَهُمَّ زِدْ وَ لا تُقَلّلْ بِحُرْمَةِلْفاَتِحَ

Elhamdulillahillezi et amena ve sagana vecealena minel müslimin ,Nimeti Celilullah, bereketi Halilullah, Sefaat  ya Rasulullah

Allahümme zid vela tukallil bi hürmetil fatiha. 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

كُلُو وَشْرَبُو وَ لأ تُسْرِفُو اِنَّهُ لأَ يُحِبُّلْ مُسْرِفِي نَ

Külû veşrabû ve lâ tüsrifû İnnehû lâ yühibbül müsrifîn.”

Nimeti Celilullah

Bereketi Halilullah

Şefaat Ya Rasülullah

Bismillahi açtır Allah’ım

Nimeti taştır Allah’ım

Cemaline ulaştır Allah’ım

Mekke Medineyi dolaştır Allah’ım

 

Bu sofralar nurdur

Kaza belaları

Geri durdur Allah’ım

 

Bu sofralar Mamurdur

Bu sofralarda;

Halilibrahim bereketi

Bulundur Allah’ım

 

Artsın Eksilmesin

Taşsın Dökülmesin

Bu sofranın sahibi

Yokluk kıtlık

Görmesin Allah’ım

 

Yiyenlere helal,Yedirenlere hayır ,hasenat

Olması için;Ölmüşlerimizin ruhu için,

Allah Rızası için…

El-Fatiha 

 

Türkçe olarak şu dua da yapılabilir:

Bizleri yokken vareden, bizlere yedirip-içiren Yüce Rabbimize hamdolsun, Kâinatın efendisi sevgili peygamberimize salât ve selâm olsun. Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun.

Ya Rabbi! rızık ve nimet veren sensin! Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarız, Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve âhirette güzel nimetler ihsan  eyle!

Ey  güzel Rabbimiz! Bu sofrada tattırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedî mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! bu helâl gıdaların şükrünü eda edebilmeyi ve Sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! Bu sofranın hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimizin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık huzur ve mutluluk ihsan eyle! Âilelerinden  âhirete göç edenlere  ve geçmişlerimize merhamet eyle!

Ya Rabbi! Mülkün sahibi sensin, dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini azîz, dilediğini zelîl edersin. Bizleri; aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle!

Ya Rabbi! Bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle.

Ya Rabbi! Bizleri, mümin kardeşlerimizi ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musîbetlerden muhafaza eyle! Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lutfeyle! Amin ve selâmün alel-mürselîn vel-hamdü lillâhi rabbil-âlemîn

el-Fatiha. 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

كُلُو وَشْرَبُو وَ لأ تُسْرِفُو اِنَّهُ لأَ يُحِبُّلْ مُسْرِفِي نَ

Allah adı ilk sözümüz

İhlas dolu sözümüz

Rabbimize hamdü sena

Afiyet ehli imana

 

Haram lokma yedirmesin

Kötü kelam dedirtmesin

Bizi darda bırakmasın

Akıbet narda yakmasın

 

Çok veripte azdırmasın

Az veripte gezdirmesin

Bizi ibadetinden bezdirmesin

Selam olsun enbiyaya evliyaya

 

Yiyenlere afiyet olsun

Sofralarımıza bereket olsun

Dualarımız kabul olsun

Geçmişlerimize rahmet olsun

EL-FATİHA 

Alıntıdır