Kekemeler (Konuşma Zorluğu Çekenler) için Dua

Kekemeler (Konuşma Zorluğu Çekenler) için Dua

(Konuşma zorluğu çeken)Kekemelik için okunması tavsiye edilen dua

Taha suresinin 27’nci ayet-i kerimesi kekemelik çeken, konuşmakta zorlanan kişiye, 7 gün boyunca 21 defa her birerinin başında Besmele-i şerife çekerek okunur ve ağzına “Yâ Şâfî Huu” diye üflenir. Şöyle:

 

 

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm… Vahlül ukdeten min lisânî”.

Meali: “(Allah’ım!) Dilimden (şu) bağı çöz.”

Kişi, kendi kendine okuyacak ise, 

 

 

 

Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm: Rabbişrahlî sadrî ve yessirlî emrî vehlül ukdeten min lisânî yefkahû kavlî

şeklinde de okuyabilir. Daha kapsamlı ve daha müessir olacağından başka dertlerine de şifa olur.

Hepsinin meali: “Rabbim! Göğsüme/gönlüme genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden bağı çöz. Ki sözümü anlasınlar” demektir.

[ta-ha suresi, ayetler: 25-28] 

Alıntıdır