Yeni Açılan iş yeri için Açılış Duası

Yeni Açılan iş yeri için Açılış Duası

El-hamdü lillâhi uahdeh, uassalâtü vesselâmü alâ men lâ Nebiyye ba’deh.
EûzübiIIâhi mineş-şeytanir-raciym.
Bismillâhir – Rahmânir – Rahiym.
Ve enleyse lil-insâni illâ mâ sa’â
Sadafeallahül azıym.

Açılış Duası

Okuduğumuz bu âyet-i Celîlesinde: “insanın eline ancak ve ancak çalışmasının karşılığı geçer” buyuran Ulu Allah! Senin bu yüce emrine uyarak bu iş yerimizi açıyoruz ve senin emrettiğin şekilde çalışmak istiyoruz, bu işimizi hayırlı ve devamlı, bereketli eyle yâ Rabbî!
İş sahibin her türlü himmet ve gayretlerini hayırlısıyla bereketli ve başarılı eyle yâ Rabbî! Bu iş yerinde (Veya müessesede) çalışacak olan elemanları gayretli kardeşlerimizin kuvvet ve verimlerini fazlasıyla ziyade eyle yâ Rabbî! Vatanımızın ve milletimizin teâli ve terakkisi için çalışanları daima muvaffak eyle yâ Rabbî!
Yâ Rab! Habîbin, yüce Resûlün, Sevgili Peygamberimiz “İki gününü eşit geçiren aldanmıştır” buyuruyor.
İşte bu emri Peygamberi’yi yerine getirmek için, bu günümüzü dünden daha kârlı, daha kazançlı yapmak gayret ve niyyetiyle bu müesseseyi hizmete açmış bulunuyoruz. Bizleri utandırma yâ Rabbî! Her günümüz bir evvelkinden daha üstün ve daha kârlı- kazançlı olsun Yâ Rabbî!Vatanımıza, milletimize eliyle, diliyle, aklıyla, ze- kasıyle böyle müesseseler meydana getiren kardeşlerimizin sayılarını çoğalt yâ Rabbî!

 

Bu Müesseseyi her türlü kaza ve belâdan, zelzeleden, yangın ve seylabdan muhafaza eyle yâ Rabbî!
Bu yerde hayırlısıyla işlerinde dürüstlükle çalışanları saâdete, iki cihanda selâmete ulaştır yâ Rabbî!
Bu müessesenin her türlü tehlikelerden, zarar ve ziyanlardan korunması ve selâmette kalması için, sahibinin hak yolunda kâim bulunması için, Allâh rızası için el-Fâtiha!

alıntıdır