A-lu Kadir Salavatı

A-Lu Kadri Salavatı
“Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinin nebiyyil ümmiyil habibil aliyyil kadril aziymil cahi bi kaderi azameti zatike ve

agnini bi fadlike ammen sivake ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahumme einni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike veltufbifima ceratbihil mekadiru vağfirli vel cemi’il müslimiyne verhamni ve iyyahu birahmetikel vasiate fiddini veddunya velahirati ya keriymu ya rahiymu.

Allahümme Salli Mumammedin ve Hatice Binti Fatma ve Fatma Binti Hatice ve Ali Bin Ebu Talip ve Hasan Bin Ali ve Hüseyin Bin Ali ve Zeynel Abidin Bin Hüseyin ve Muhammed Bakır Bin Zeynel Abidin ve Caferis Sadık Bin Muhammed Bakır ve Musa-Kazım Bin Caferis Sadık ve Ali Rıza Bin Musa-Kazım ve Muhammed Taki Bin Ali Rıza ve Aliyyün Naki Bin Muhammed Taki ve Hasanül Askeri Bin Aliyyün Naki ve Mehdi Bin Hasanül Askeri ve ala alihi ve eshabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi ve ehli beytihi adede ma fi ilmike salaten daimeten bi devamihi mülkik

Allahumme salli ala seyyidina muhammedin fi evveli kelamina (3)
Allahumme salli ala seyyidina muhammedin fi evsatı kelamina (3)
Allahumme salli ala seyyidina fi ahiri kelamina (3)

Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin fil evvelin
Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin fil ahirin
Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin finnebiyyin”