Akıllı insanların Duası Al-i imran Suresi – 193. Ayeti

Akıllı insanların Duası Al-i imran Suresi – 193. Ayeti

Yine bu dua da bir önceki duayı yapan akıllı kişilerin duasıdır. Bunlar duâlarında üç şey istemişlerdir:
1- Günahlarının bağışlanması,
2- Günahlarının örtülmesi,
3- Ölülerinin iyilerle beraber olmasıdır.

Türkçe Okunuşu:

Rabbenâ innena semi’na münadiyen yünadî lil imâni en âminû birabbiküm fe âmenna rabbenâ fağfirlena zünûbena ve keffir anna seyyietina ve teveffena meal ebrâr.

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbimiz! Gerçekten biz; Rabbinize inanın diye çağıran bir davetçiyi işittik, hemen iman ettik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı iyilerle beraber al.