Alev – Yangın Görünce Okunacak Dua

YANGIN GÖRÜLÜNCE YANGINA KARŞI OKUNACAK DUA

Allâhü ekber* Allâhü ekber* Lâ ilâhe illellâhü vallâhü ekber* Allâhü ekberu ve lillâhil hamd*

Yangına karşı okunacak dua

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor: “Yangın gördüğünüz vakit (bunun gibi) tekbir getiriniz. Zira tekbir onu söndürür.

Kitabü İbni’s-Sünnî, Halid b. Velid (r.a.)’dan rivayet edilmiştir

Ibnü’s-Sünnî, Berâ ibni Azîb (r.a.)’dan rivayet olunmuştur.

Yangına karşı okunacak dua nedir, bu dua nezaman ve nasıl okunmalıdır ?

OkunuşuAllahümme ente Rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente Rabbü’l-arşi’azimi la havle ve la kuvvete illa billahi’l-aliyyil azimi maşaallhü kane ve ma’lem yeşau lem yekun a’lemu ennallahe ala külli şey’in kadirun ve ennallahe kad ehate bi külli şey’in ilmen ve ahsa külle şey’in adeda,Allahümme inni euzubike min şerri külli nefsin ve min şerri külli dabbetin ente ahizün bi nasiyetiha inne Rabbi ala sıratın müstakim

Anlamı: ”Allah’ım! Sen,ben,m Rabbimsin, sen’den başka ilah yoktur. Sana güvendim, Sen muazzam arşın sahibisin.Yüce ve kudretli Allah’tan başka sıüınılacak yoktur. Allahü teala ne dilerse o olur. her kudret ve kuvvet O’nun elindedir.O her şeyi bilir ve her şeyin sayısını bilir. Allah’ım her türlü mahlıkattan, hayvanlardan, her türlü afettten sana sığınırım.Her şeyin idaresi yedi- kudreti sendedir. Allah’ım beni senin doğru ve hak yolundan ayırma.