Dehşet Halinde Olan ve Korkan Kişinin Okuyacağı Dua

Dehşet Halinde Olan ve Korkan Kişinin Okuyacağı Dua

KENDİSİNDE KORKU VE DEHŞET HİSSEDEN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA

Eûzü bi kelimâtillâhit tâmmâti min ğadabihî ve ıkâbihî ve şerri ıbâdihî ve min hemezâtiş şeyâtıyni ve en yahdurûn*

Halid b-. Velid (r.a.) Rasulü Ekrem (s.a.v.)’e:

“Yâ Resulellâh! İçimde korku, sıkıntı hissediyorum. Herkesten kaçmak istiyorum.” dedi. Bunun üzerine

Rasulü Ekrem (s.a.v.): “Yatağına girdiğin vakit bu duayı o kursan hastalık sana yaklaşamaz, zarar veremez.”yurdu.

Sübhânel melikil kuddûsi rabbil melâiketi ver rûhı celleltes semâvâti vel erda bil izzeti vel ceberût*

“Birisi Rasulü Ekrem (s.a.v.)’e gelerek: “Yâ Rasulellâh! Her şeyden ürküp korkuyorum.” diye şikayette bulundu. Rasulü Ekrem (s.a.v.) ona: “Bu teşbihi çok oku.” buyurdu. O adam bu teşbihi okumaya başlayınca o sıkıntı ondan gitti, şifa buldu.”

Korku hisseden kişinin okuyacağı dualar nelerdir, bu dua ne zaman ve nasıl okunmalıdır ?