ALLAH’a (c.c) Hacet Mektubu (Dilek için)

Dileği olan kimse aşağıdaki duayı bir kağıda yazarak, bir akarsuya bırakır arkasından da 2. duayı okumaya devam ederse Allah’ın iziniyle mutlaka olur.

BİRİNCİ DUA: Bismillahirrahmanirrahim. Min abdihiz zelili illa Rabbihil celili. Rabbi inni meseniyed durru ve nete erhamür Rahiym. (Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. Zelil-hakir kulundan, Celil olan rabbine. Ey rabbim bana gerçekden hastalık isabet etti. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.)

2.DUA: İlahi bi Muhammedin ve alihit tayyibine ikdi haceti. Muhammed Aleyhisselam ve onun mübarek ehli beyti ve ashabı hürmetine dileğimi ihsan et.Allah’ım.)