Bela ve Musibet (Uğursuzluk) Karşısında Okunacak Dualar

OKUNACAK DUALAR

1.sabah aksam 7 kez “Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).”

” Allah bana yeter O’ndan başka ilah yoktur.O’na dayandım.O büyük arşın sahibidir.”(tevbe,129)

2. Sahabeden Osman b. Affan (r.a.)’ın rivayetine göre Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bir kul her günün sabahında ve akşamında üç defa; 

Bismillâhillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün
fil-ardi velâ fis-semâi ve hüves-semî’ul-‘alîm.” 

 (Adı anıldığı zaman gerek yerde gerekse gökte
hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla! O, hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir)


 derse ona hiçbir şey zarar vermez, görülmedik kaza ve belâ ona isabet etmez.” (Ebû Davud, Edeb, 110;
İbn Mâce, Dua, 14; Tirmizî, De’avât, 13) 

Elhamdü lillâhillezî âfânî mimmebtelâke ve fad-dalenî alâ kesîrin mimmen halekake tefdıylâ*

“Bir musibete dûçar olan kimseyi gören (bu duayı) okursa, (başkasında gördüğü) o bela ve musibet kendisine isabet etmez.”