Bir Tehlike Anında Okunacak Etkili Dualar

BİR TEHLİKE İLE KARŞILAŞINCA OKUNACAK DUA

Bismillâhirrahmânirrahıym* Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

“Yâ Ali! Bir tehlike ile karşılaştığın vakit (bu duayı) oku. Hiç şüphe yoktur ki, Allah Teala dilerse bu dua sebebiyle çeşitli belaları senden çevirir.”

Lâ ilâhe illellâhül halîmül hakîm* Sübhânellâhi rabbis semâvâtis seb’ı ve rabbil arşil azıym* Lâ ilâhe illâ ente* Azze câruke ve celle senâük*

Rasulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:

“Sultandan veya başka bir kimseden korktuğun vakit (bu duayı) oku.”

Tehlike ile karşılaşınca okunacak dua nedir, bu dua ne zaman ve nasıl okunmalıdır ?