Korkudan Emin Olmak ve Sıkıntıdan Kurtulmak için Okunacak Dua

Korkudan Emin Olmak ve Sıkıntıdan Kurtulmak için Okunacak Dua

Bismil ilâhil hâlikıl ekber* Ve hüve hırzün mâni- un mimmâ ehâfü minhü ve ahzer* Lâ kudrate li mahlûkın mea kudratil hâlık* Yülcimühû bi licâmi kudratih* Ihmî hamîsâ* Itmî tamîsâ* Ve kânellâhü kaviyyen azîzâ* Hâ mîm ayn sîn kâf hımâyetünâ* Kef hâ yâ ayn sâd kifâye- tünâ* Fe se yekfîkehümüllâhü ve hüves semiy’ul alîm* Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*

İbrahim Düsûkî Hazretleri buyurdu: “Bu mübarek duayı sadakatla oku, kimseden korkma.”