Canımızı Malımızı Korumak için Etkili Dua

Canımızı Malımızı Korumak için Etkili Dua 

Allaha sığınma duaları
Allaha sığınma duaları

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrahmanirrahim,

Bismillâhi alâ nefsi ve alâ ehlî ve mâlî. Allâhumme radîni bima kadayteli ve âfinî bima ebkayte, hattâ lâ uhibbu ta’cile ma ahberte velâ te’hire ma accelte. Allâhümme innî es’elüke bi vechikel kerimi ve emrikel azîmi. En tüciranî minennâri vel küfri vel fakri.

Türkçe Anlamı:

Bu dua, malımız ve nefsimizin korunması için okunacaktır. Ayrıca Mevla’dan afiyet, sıhhat ve neşe istemek için okunur. Cenab-ı Hakkın cemalin görmeyi de istemek için yapılmaktadır.

Küfür ve fakirlikten de Allah’a sığınmak için bulunmaz duâlardandır

Sayılan bu hususlar insan için çok lüzumludur. Hem dünya hem ahiret istenmektedir. Ancak bunlar istenirken samimiyet ve temiz bir niyete ihtiyaç vardır. Ancak bu sayede yapılacak dua müessir olabilecektir.