Kötü Sözden Küfürden Korunmak için Dua

Kötü Sözden Küfürden Korunmak için Dua 

Korunmak için dua
Korunmak için dua

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrahmanirrahim,

Allâhumme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente hâlaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü, eûzü bike min şerri ma sana ‘tü, ebûu leke bi ni’metike aleyye ve ebûu bi zenbî, fağfirlî fe innehü lâ yağfiruzzünûbe illâ ent.

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yok, ancak Sen varsın. Beni khalkettin (yarattın), ben Senin kulunum. Gücüm yettiği kadar Senin ahdin ve va’din üzerindeyim. İşlediğim kötülüklerden Sana sığınırım, Sana yönelirim, günahlarımla Sana müracaat ederim. Beni mağfiret et, zira günahları ancak Sen bağışlarsın.