Çarşıya ve Pazara Gidince Okunacak Tesirli Dua

Çarşıya ve Pazara Gidince Okunacak Tesirli Dua

Bismillahi, Allâhümme innî es’elüke min hayri  hâzihis’sûkı ve hayri mâfîhâ ve eûzü bike min şerrihâ ve şerri mâfıhâ! Allâhümme innî e’ûzü bike en üsîybe fîhâ ycmînen fâcireten, ev sakfeten hâsiraten.

Manası: “Ey Allah’ım! Mübarek ism-i şerifin bereke­tiyle, bana yardım et. Allah’ım! Bu çarşının ve bu çarşıda bulunanların hayırlısını (iyi taraflarını) senden istiyorum. Allâh’ım, bu çarşının, bu çarşıda bulunanların kötülük (şer)lerinden sana sığınıyorum Allah’ım! Burada yalan ye­min ile karşılaşmaktan ve zararlı alış verişten sana sığını­rım Allahım.” demektir.

Hz. Ebû Bûreyde (R.A.) rivâyet ettiği Hadis-i Şerîf de söyle demiştir:

Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) Efendimizin, çarşı pazara girdiği zaman yukarıdaki duayı okurlardı.

AÇIKLAMA:

İslam dîni insanoğlunun hem dünyasını, hem âhiretini tanzim eden bir din olduğundan dolayı, insanın hayatiyle ilgili olan her meseleyi en iyi şekilde tanzim etmiştir. (En güzel ve en doğru bir şekilde düzene koy­muştur.)

İnsan hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalıştığı ve çalışacağı gibi, hemen yarın ölecekmiş gibi de âhiret için çalışıp hazırlıklı bulunacak. Ömür sermâyesi biti- verirse ebedî (devamlı) kalacağı âhiret hayatına gafletle eliboş, müflis (iflas etmiş) bir şekilde gitmemelidir.

Dinî bir hayat yaşayan dindar kimseler, dînî ölçüler içinde hayatlarını sürdüklerinden dolayı, mutlu ve bah­tiyar insanlardır.

Çarşı Pazara Girince Okunacak Dua Her insanın çarşı, pazarla alâkası olacağına göre, bu yerlerin kötülüklerinden, görünen ve görünmez za­rar ve fitnelerden korunmak için ancak Allâh’a sığın­makla mümkün olacağını düşünmekle olur. Yukarıda okuduğumuz dualar bizleri Cenab-ı Hakk’ın kuvvet ve kudretine sonsuz yardımına sığınmamızı hatırlatır.

Bütün mülkün sahibi Allah olduğunu, öldüren, di­rilten O, ölmeyecek tek varlığın yine O olduğunu, bütün i hayır ve iyiliklerin O’nun elinde bulunduğu ve her şeye O’nun güç getireceğini düşünen bir kimse hiç bir za­man doğruluktan ayrılmaz, her zaman doğru dürüst hareket eder.