Çok Çabuk Ganimet ( Kazanç ) Elde Etmek için Okunacak Dualar

Çok Çabuk Ganimet ( Kazanç ) Elde Etmek için Okunacak Dualar
Çok Çabuk Ganimet ( Kazanç ) Elde Etmek için Okunacak Dualar

Bismillahirrahmanirrahim

Küllema dehale aleyha zekeriyyal mihrabe vecede indeha rizgan kale ya meryemü enna
leki haza galet hüve min indillah innallahe yer zügu meyye şaü biğayri hisab 

113 defa tuza okunur ve 3 defa üflenir.Daha sonra tuz dükkan, tezgah, satış yeri, ticaret yerine yerleştirilir.

Hızlı bir şekilde mal satışı yapmak ve satışa sunulacak araba, ev veya arsa için üzerine okunur.

 

Okumadan önce 7 defa Fatiha Tevessül yapılır.

( TevessülTevessül ya da Vesile, Allah’a yakarmakta başkaları hesabına araya Allah’a yakın aracı ve şefaatçilerin konulması anlamına gelir. Kişi burada kendi şeyh ya da mürşidinin kendi günahlarının affı için şefaatçi olmasını dilemektedir. Allah’a her yakaracağı anda aşırı saygı beslediği mürşid, pir ya da şeyh’inin adını zikreder. )

1-Peygamber Efendimiz Muhammed s.a.v
2-Şeyh Abdülkadir Geylani
3-Hızır a.s
4-Hz.Süleyman a.s
5-Dört Halife (Hz.Ebubekir,Hz.Osman,Hz.Ömer ve Hz.Ali)
6-Dört Melekler (İsrafil,Mikail,Cebrail ve Azrail a.s)
7-Sahibüz-zaman

 

duaya davet sırlı dualar