Çok Kolay Yemek Duası

Çok Kolay Yemek Duası

“Eûzü billâhimineş’şeytanir’racîm, Bismillâhir’Rah- manir’Rahîm. Elhamdülillâhil’lezî et’amenâ ve sakânâ ve cealenâ minel’müslimiyn. Ni’met-i celîlullâh, bereket-i Ha- lîlullâh şefaat yâ Resûlallâh.”

Allâhitmme inna nes’elüke temâmen’nimeh ve devâ- mel’âfiyeh ve husnel’hâtimeh, hüâhil’Fatihâ.

Yemek duasının ma’nâsı: “Bizi yedirip içiren, bizi müslüman yapan Allah Teâld’ya hamdolsun. Allah celle celâlühûnun nimetlerini, İbrahim Halil bereketini Resû- lulldh’m şefaâtını dileriz, lût/eyle Ya Rabbi!

 Ey Allah’ım.1 Nimetlerinin tamamını senden isteriz, senden devamlı âfiyet son nefesimizde hüsnü hatime (imân ile bu dünyadan göçmek) isteriz. Bütün yapılan ve yapılacak hamd-ü sena Allâhü Teâlâ’ya mahsustur. Onun için Cenâb-ı Hakkın rızası için Fatiha Sûresini okuyalım” demektir.

Her yemekten sonra duâ edip Cenâb-ı Hakka hamd etmeliyiz, yemek duâsınm meâlinden (Türkçe ma’nâsın- dan)da anlaşıldığı gibi, duâ; Allâhü Teâlâ’mn bize dian nimetlerinin devamlı olmasını istemek ve verdiği nimetlerden dolayı kendisine şükretmek ve teşekkürde bulunmak ma’nâlannı içinde toplayan bir yalvanştır. Bu kısa yemek duâsmı küçük yavrulanmıza da öğretelim; böylece evimizin her sofrasında Cenâb-ı Hakka hamdetmiş, şükretmjş ve teşekkür etmiş oluruz.

alıntıdır