Esma-ül Hüsna’nın Havası ve Sırları – 1

Esma-ül Hüsna’nın Havası ve Sırları – 1 

1 – ALLÂH: 

Allah zikrine devam eden kişinin derecesi hem Allah katında hem de insanlar katında artar. İnsanlar arasında; sevilen, sayılan, sözü geçen kıymetli bir kişi olur. Duaları kabul görür. Nefis şeytanının şerrinden kurtulur.

Güneş doğarken Allah ismini yazan ve üzerinde taşıyan şeytan şerrinden korunur. Soğuk havada bu üzerinde iken Allah diye zikrederse soğuğu hissetmez. Balgam hastalığı olan kişi taşırsa balgam hastalığından kurtulur.

Kişi 7 gün oruç tutup, gece yarısında 2 rekat Allah rızası için namaz kılıp, ardından 66 defa Allah zikrini yaparsa; Allah bir melek görevlendirir. O melek, o kişiyi tüm kötülüklerden koruduğu gibi, hal ve hareketlerinde, işlerinde o kişiyi yönlendirir, yönetir ve yardımcı olur.

Allah ismini yazıp, üzerinde taşıyanı Allah her türlü kötülükten korur. Amir veya makam sahibi kişilerin yanında riayet görür. Düşmanlarına karşı galip gelir.

Cuma günü oruçlu olarak, sabaha doğru Allah ismini yazıp, taşıyan kişinin her isteği insanlar tarafından karşılanır. İşi görülür. Mahkemeye giden kişi haksızlığa uğramaz.

Allah ismi; ruhi hastalıklardan, kalp katılığından, küfürden, maddi ve manevi bataklıktan, nefsin istek ve arzularından kurtulmak, düşmanlarını yenmek, merhamet sahibi olmak, Allah’ın istediği şekilde hayat sürmek, son nefeste imanlı ölmek, kalbin nurlanması, imanlı olması ve şifa bulmak, güç, kuvvet ve rızık kazanmak, gizli sırlara vakıf olmak, hem dünya, hemde ahiret saadetine ermek için zikredilir.

Allah ismini zikredene; meleklere mahsus alemlerin kapıları açılır. Maneviyatı güçlenir. Yüksek makamlara ulaşır, nurlanır.

Hergün Ya Allah Ya Hu diye 1000 kez zikirde bulunanı Allah, kemaliyle rızıklandırır.

Şifa için Allah ismi 70 kez bir kağıda yazılıp, yazı su içinde silindikten sonra, hastaya içirilirse; hasta şifa bulur.

Cin musallat olmuş kişinin kurtarılması için bir parça pamuklu bez üzerine Allah ismi harf harf yazılıp tütsü edilirse hasta ayılır ve musallat olan cin yanar, hasta da iyi olur.

Sara neticesi bayılmış olan kimsenin tırnaklarına Allah ismi harf harf yazılırsa hasta hemen kendine gelir.

Her gün 198 kez Ya Hayy Ya Allah Ya Câmi isimlerin zikrine devam eden ve bir tabağa yazıp su ile silerek sabahları aç kamına içen kimseye düşünemeyeceği kadar büyük tecelliler vaki olur. Çok büyük lütuflara erişir.

Bu esmalar tabağa yazarak su ile sildikten sonra üzerine 198 kez esmalar okuyup üfleyerek içirilirse eceli gelmeyen hasta mutlak sıhhate kavuşur. Deli iyi olur. Hastanın durumuna göre bu 3 veya 7 kez tekrarlanır.

Bu esmalar tabağa yazarak su ile sildikten sonra üzerine 198 kez esmalar okuyup üfleyerek birbirlerini sevmeyen karı veya kocaya veya aralan açık olan kimselere içirilir ve 3 veya 7 kez tekrarlanırsa o kimseler bir daha birbirlerinden ayrılmaz, ayrı iseler birleşir ve mesut olurlar.

Her kim cuma namazından önce 1000 kez Allah ismi okumaya devam ederse işleri fevkalade genişler. Bolluk ve refaha kavuşur. Rızık ve kazancı artar.

Hastalığının tedavisinde aciz kalınan bir hasta Allah ismini vird edinip giderken, gelirken, yatarken, otururken okursa eceli gelmediği takdirde çok kısa zamanda şifaya nail olur. Sıhhat ve huzura kavuşur.

Riyazatlı bir şekide 40 gün boyunca her gün güneş doğmadan 4356 kez okuyan ruhanilerle görüşür.

Arabî ayın ilk Cuma günü yazıp üzerine 330 kez Allah ismini okuyup üzerinde taşıyan ve her gün 330 kez Allah ismini zikretmeyi adet edinen kimseyi herkes sever. Düşmanları dahi onunla dost olur. Her yerde işleri kolaylıkla yürür. Talihi parlar, şansı yükselir. Her gün terakki eder. Daima Allah’ın hıfz ve himayesinde bulunur.

Bir Arabî ayın ilk Cuma günü oruçlu olduğu halde güneş doğarken yazıp üzerinde taşıyan ve her gün 66 kez Allah ismini zikeden kimse herkes tarafından sevilir, her yerde sözü geçer olur. Kısa zamanda hayırlı bir şekilde evlenir.

Herhangi bir muradı olan kimse 3 veya 7 gece yatsıdan sonra 1000 kez Allah ismini zikrederse muradı hasıl olur. 

 

2- ER RAHMÂN: 

Bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden
Günde zikir sayısı : 298

Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak için okunur.

Farz namazlarının ardından 100 kez Ya Rahman ismini zikreden; Allah’ın rızasını kazandığı gibi, Allah’ın nimetleride ona sunulur.

40 gün riyazet halinde 1000 kez Ya Rahman ismini zikredenin kalp gözü açılır.

5 Vakit namazların ardından 2500 kez Ya Rahman ismini zikreden, her olaydan haberdar olur. Olay olmadan haberi olur.

Er Rahman ismini yazıp üzerinde taşıyan; insanlar arasında sevgi, saygı görür.

Günde 290 kez zikredenin her arzusu gerçekleşir.

Bu ismin zikriyle meşgul olan kimsenin üzerinden dünya stresi, sıkıntısı ve bunalımı kalkar. İçine huzur ve rahatlık, gönlüne yumuşaklık dolar.

Sürekli okumayı adet edinen kimsenin istek ve ihtiyaçları yerine gelir. Allah’ın lutuf ve keremlerine mazhar olur.

Cimri bir kimseye okunursa cömertleşir.

Sürekli okuyan kimse, makam ve mevki sahiplerinin yanında makbul bir kimse olur.  İstediği işi olur.

Bu mübarek isim, mübarek aylardan birinde, bir kap içine yazılıp yağmur suyu ile bozularak, içinde eşkiyalık ve kötülük bulunan kimselere içirilirse, kalbinden kötülük ve eşkiyalık kalkar, yumuşar.

Cuma günü ikindi namazından sonra Ya Allah Ya Rahman zikrine devam eden kimse, güneş battıktan sonra Allah’tan ne isterse, istegi yerine gelir.

Bir kimsenin kalbini kazanmak ve sevgisini kazanmak isteyen kimse 774 kez Ya Rahman ismini okursa Allah’ın izniyle isteği yerine gelir, arzu ettiği sevgiyi ve dostluğu kazanır.

Günde 100 kez zikredenin kalbinde merhamet duyguları gelişir.

Rahman ismini 298 kez yazıp üzerinde taşıyan, her türlü bela ve afetlerden kurtulur. Evde saklansa, ev sahibi şerden hayra, kötü ahlakdan güzel ahlaka döner.

Her kim Rahman ismini yazıp üzerinde taşır ve her gün 298 kez okumaya devam ederse, bozuk işleri yoluna girer. Ümit etmediği yerlerden kendisine yardım ve ihsan gelir. Herkesin sevgilisi olur. Hatır ve nüfuzu artar. Dünyada da ahirette de Cenabı Hakk’ın devamlı ihsan ve inayetine mazharolur.

Bır tabaga 66 kez Yâ Rahmân yazdıktan sonra su ile silip üzerine 298 kez yine Yâ Rahmân ismi okuduktan sonra kalbinde maddî ve manevî herhangi bir hastalığı olan evhamlı ve gözüne hayal gören bir kimseye içirilirse kısa zamanda şifaya nail olur.

Bir kağıt üzerine 50 kez yazıp üzerine gece 2980 kez Yâ Rahmân okuyup 7 gece devam eden ve üzerinde taşıyan kimse herkes tarafından sevilir. İkbal ve saadeti her an artar. Her tuttuğu işte muvaffak olur. Kalbi kuvvetlenir. Duaları makbul olur. 

 

3- ER RAHİM: 

Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.
Günde zikir sayısı : 258

Maddi ve Manevi Rızıklar için okunur.

Ya Rahim ismini zikretmeye devam eden kişi; belalardan, kazalardan ve afetlerden korunur.

Uykusunda ağlayan veya korkan çocuğun üzerine 269 kez Er Rahim isminin yazıldığı kağıt konulursa; çocuk bu durumdan kurtulur.

5 vakit namazlarının sonunda Ya Rahim ismini 269 kez okuyanın ahlakı düzelir. Rızkı ve bereketi artar. Hastaysa şifa bulur. Tüm nimetler okuyanın ayağına gelir.

Errahmanirrahim veya Ya Rahman Ya Rahim isimlerini zikredenler; sıkıntıdan, darlıktan ve korkularından kurtulurlar.

Günde 100 kez okuyanın kalbi yumuşar, Allah’ın rahmetini kazanır. Kötülüklerden muhafaza olur.

Bu ismin zikrine her namazdan sonra devam eden kimse anlamına uygun olarak ahiret nimetlerine kavuşur. Dünyada da nasibini alır, maddi-manevi sıkıntılardan kurtulur. Bir çok nimetlere kavuşur. Çevresinde ilgi ve sevgi görür. Duası dergahı ilahide makbul olur. Bütün kaza ve belalardan, yer gök afetlerinden korunur.

Öfkeli ve asabi bir kimse okursa öfkesi geçer, sakinleşir. İçinde gam ve keder olan okursa, ferahlık ve huzur kazanır. Sıkıntılı okursa gönlüne genişlik ve içine ferahlık dolar.

Bu mübarek isim, herhangi bir zalimin üzerine okursa, zalim zulmü bırakıp, adaletle hareket etmeye başlar.

Darda ve sıkıntıda olanlar çaresiz durumda olanlar Ya Rahman Ya Rahim şeklinde okumaya devam ederse, sıkıntıları gider, çaresizlikleri ortadan kalkar, çeşitli lutuflara ihsan ve ikramlara kavuşur.

258 kez yazılıp bir ağacın köküne dökülse meyvesi bol olur.

Yazılıp suda silinerek birine içirilirse, yazana çokca sevgi duyar.

Er rahman er Rahim ismini yazıp taşıyan ve her gün 618 kez okumaya devam eden kimse her türlü korku ve ümitsizlikden emin olur. Sıkıntı, üzüntü, gam ve kasamet semtine uğramaz hayatı huzur ve refah içerisinde geçer, hiç beklemediği ve ummadığı nimetlere ve ihsanlara kavuşur, bolluk ve bereket içinde yaşar.

Her namazdan sonra 258 kez Yâ Rahîm isminin zikrine devam eden kimseye, Allah maddî ve manevî türlü türlü rızıklar ihsan buyurur. Kötü ahlak sahibi olanlarını islah eder. Her gün yeni yeni tecellilerine mazhar buyurur.

Yâ Rahîm ismini devamlı zikir eden kimsenin Allah katında her makul duası kabul olunur. Her türlü felaket ve musibetlerinden korunur.

Yâ Rahîm ismi yazılıp bir hastaya içirilirse, hasta kısa zamanda şifaya nail olur. Hastalığın nöbetleri geçer. Ateşi varsa düşer.  

 

4- EL MELİK: 

Bütün kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdarı.
Günde zikir sayısı : 91

Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak için okunur.

Sabah namazının ardından 121 kez Ya Melik ismini zikreden fakirlikten kurtulur.

Bu ismi her gün okumaya devam edenler bazı sırlara vakıf olurlar. İlim ve marifet sahibi olurlar.

El Melik isminin zikrine devam eden ve vird edinip sürekli hale getirenler, her türlü idareci ve yetkililerin yanında sayılan, sevilen ve yokluğunda aranan, sözü sohbeti dinlenen kişi haline gelir.

Zeval vaktinde yani güneş tam tepeden meyletmeye başladığı anda 100 kez Ya Melik zikrine devam eden kimse, dünyevi üzüntülerinden, gam ve kederden kurtulur.

Fecirden yani sabah namazından biraz önce 120 kez okuyarak zikrine devam eden kimseler, fakirlik çekmeyeceği gibi, maddi manevi zenginliklere ulaşır.

Bu ismi vird edinip her gün namazlardan sonra 90 kez okuyan kimse zâhiren ve bâtınen çok kuvvetlenir. Çok mal ve mülke sahip olur. Karada ve denizde her türlü belalardan masun kalır.

Arabî ayı ilk pazar günü güneş doğarken el Melik ismini yazıp üstünde taşıyan ve her gün sabah namazlarından sonra 121 kez el Melik diye zikreden kimsenin bütün insanlar arasında şeref ve itibarı çok artar. Her yerde sözü geçer. Herkes tarafından aranan bir insan olur.

Bir kimse 40 gün riyazetle beraber 10 201 kez Yâ Melik isminin zikrine devam ederse bu ismin hadimi ile münasebet tesis eder ve dostluk kurar ve her an çok büyük yardım ve lütuflarına nail olur.  

 

5-EL KUDDÛS: 

Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz
Günde zikir sayısı : 170

Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği için okunur.

Ya Kuddüs ismini zikreden kişi şehvetten kurtulur, ahlakı düzelir.

Günde 100 kez okuyan kalbin manevi hastalıklarından kurtulup, insanlar arasında sevilen, saygı duyulan kişi olur. Vesveseden kurtulur. Şeytanın hilelerinden uzak olur.

El Kuddüs isminin zikrine devam eden kimsenin, üzerinden kötü huylar temizlenip kalkar. Güzel ahlaka sahip olur. Böylece kalbi temizlenip nurlarla dolar.

El Kuddüs isminin zikrine devam etmek, insanı Allah’a yaklaştırır ve himayesine sokar. Böylece manevi bir dostluk oluşur artık o kimsenin varsa gizli sırları açığa çıkmaz her yerde adından hayırla ve övgüyle söz edilir.

Özellikle cuma geceleri okunması çok faydalıdır. Mesela korku ve evhamdan, nazar ve hasetten yani kıskanç bakışlardan korunma sağlar.

Cuma gecesi yazılır ve üzerine 170 kez Ya Kuddüs okunarak, ruh sağlığı bozuk, evhamlı, korkulu bir kimsenin boynuna asılarak, 7 gün aynı şekilde 170 kez suya okunup hastaya içirilirse Allah’ın izniyle hasta sağlığına kavuşur. Korku ve evhamdan kurtulur.

İçki, kumar, zina gibi kötü huylara mübtela olmuş bir kimse yazıp üzerinde taşıyarak, her gün bir bardak suya 170 kez bu esmayı okuyup üfleyerek içmeye devam ederse kısa zamanda bu huylarından kurtulur.

El Kuddüs isminin zikrine devam eden temizlenir, her türlü şehvetten ve yüz kızartıcı suçtan, kusurda temizlenir, nuranilik kazanır.

Allah bu isminin bir yönüyle evrendeki pislikleri giderip, temizlik ve güzelliğe kavuşturmaktadır. Yoksa her baharda vaya yazda ölen diğer hayvanların leşleri ve ölülerin cesetleri bir yana, sadece sinekler bile dünyamızı kokutmaya yeter artar bile.

Bu ismi vird edinen kimsenin yüzünde nur ve sevimlilik olur. Her gören tarafından muhabbet ve sevgi görür. Elinden ve dilinden herkes emin olur. Hatır ve hayaline gelmeyen yerlerden yardım ve menfaat gelir. Bolluğa kavuşur. Ömrü huzuru kalp ile geçer. Daima ilerler.

Bu ismin ruhlarla bağlantı kurmakta büyük yardımı vardır. Devamlı zikir edenler her yedide bir kez Sübbûhun kuddûsün rabbül melâiketü ver rûh. diye okuyanlarda az zamanda bir takım fevkalade haller zuhur etmeye başlar. Işıklar, nurlar görmeye başlar. Sadık rüyalardan sonra aşikar şekilde görme başlar. Altıncı his çok kuvvetlenir. Hariçte ve kalpler üzerinde tesiri kuvvetlenir ve artar. Bu fevkalade halleri katiyyen kötüye kullanmamak ve herkese söylememek lazımdır. Bu kuvvet kendisinde zuhur eden kimse bilhassa ruh hastalarını, sarayı çok kısa zamanda tedavi eder. Kötü eğilimli insanlara yaptığı nasihat, telkin derhal tesirini gösterir. Zaman zaman bir tabağa yazıp su ile sildikten sonra aç kamına içmelidir.

 

6- ES SELAM: 

Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren
Günde zikir sayısı : 131

Korkulan her şeyden korunmak için okunur.

Hasta üzerine 121 veya 161 kez Ya Selam ismi okunursa hasta iyileşme gösterir.

Es Selam ismini yazıp üzerinde taşıyan ve sürekli zikr eden fenalık ve kötülüklerden emin olur.

Ya Selam isminin zikrine devam eden kişi; cin, şeytan ve insanların hile ve vesveselerinden uzak olur.

66 kez bir kaba yazıp, 40 gün aç karnına bu sudan içen vesvese hastalığından kurtulur.

Günde 360 kez okuyanın her duası kabul olur.

Es Selam isminin zikriyle meşgul olan kimse, her türlü felaketten suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan, yıldırım çarpmasından emniyette, her türlü afet ve beladan güvende olur.

Es Selam isminin zikriyle Allah’ın himayesine girer ve O’nun yardımı ve himayesi ile zalimin zulmünden kurtulur, koruma altına alınmış olur.

Bu mübarek ismi tam bir ihlas ve itikat ile zikreden kişi silah atılsa da tesir etmez. Ancak bu ihlas ve samimiyetle, bu tevekkül ve teslimiyeti en ufak bir şüphe bozar.

Es Selam El Melik ismini yazıp üzerine cuma günü abdestli olarak 30624 kez bir isteğinin yerine gelmesi için okuyan kimse, kısa zamanda istegine kavuşur.

Her namazın arkasından Ya Selam isminin zikrine devam eden kimseyi Yüce Allah, adalet ve selamete ulaştırır, emniyet ve güven verir, her türlü zulümden korur.

Her namazdan sonra 131 kez yada günün herhangi bir saatinde 655 kez Es Selam ismini okuyan ve bunu vird haline getiren kimseye düşman fenalık yapamaz, şayet yaparsa mutlak kendi aleyhine döner.

Bir hastaya her gün 131 kez okunsa şifa bulur yer ve gök afet ve belalardan korunur. Bu miktara devam eden kimse Kalb-i selime kavuşur.

Müşteri saatinde yazılıp ve daima üzerinde bulundurulur ve her gün 131 kez bu ismi okumaya devam eden kimseye her türlü muvaffakiyet kapılan ardına kadar açılır. Herkes tarafından sevilir ve hürmet görür. Bir zalimin yanıma gidilse o zalim tarafından iyi karşılanır ve kendisinden katiyyen bir fenalık gelmez.
Erkek bekarsa gayet parlak bir izdivaç yapar. Evli ise aile saadetinin her çeşidine ve hayırlı evlatlara nail olur.

Zühre saatinde Yâ Selâm yazılır ve bunu bir kadın taşır ve her gün 131 kez Yâ Selâm zikrini vird edinirse, o kadın da çok kısa zamanda kendisini bütün hayatı boyunca mesud edecek bir eşle evlenir.
Zikri bırakmadıkça hayatının sonuna kadar daima mesut, daima huzurlu, daima bahtiyar yaşar. Fukaralık görmez.

Yâ Selâm ismi temiz bir tabağa yazıp üzerine 131 kez Yâ Selâm okuduktan sonra mümkün olursa zemzemle, bulunmadığı takdirde mevcut su ile silip bir ruh hastasına içirilir ve buna 3 gün devam olunursa hasta sıkıntısından kurtulur. Ferah ve huzura kavuşur. Gerek Kuddûs ve gerekse Selâm esmaları bilhassa ruhî hastalıkların tedavisinde son derece olumlu ve faydalı isimlerdir.  

 

7-EL MÜ’MİN: 

Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan
Günde zikir sayısı : 137

Kötü hastalıklara düşmemek için okunur.

Her gün sabah namazının ardından 167 kez Ya Mü’min ismini zikreden sıkıntıya düşmez. Dili, yalan ve küfürden uzaklaşır. Riyadan, zinadan, kibirden, hasedden, kötü ahlaktan uzak olur.

Her gün 1132 kez Ya Mü’min ismini zikreden hastalıklardan ve sıkıntılardan kurtulur.

43 gün, 5 vakit namazların ardından, 136 kez Ya Mü’min ismini zikreden arzusuna kavuşur.

Her gün okumayı adet haline getiren muhtaçlık hissetmez, kimseye muhtaç olmaz, düşman şerrinden muhafaza olur, dili kötü söz söylemez.

Bu ismin zikrine devam eden kimsenin gönlü nurlarla dolar. Dünya ve ahiret işlerinin dengeli bir şekilde yoluna girmesini isteyen kimse, bu ismin zikrine devam etmelidir.

Düşmanına üstün gelmek ve onu etkisi altına almak isteyen her gün 136 kez bu ismin zikrine devam etmelidir.

Her gün sabah namazından sonra 267 kez okuyan ve sürekli zikreden kimse, sıkıntıya düşmez,kimseye muhtaç olmaz. Diline yalan girmez, küfür ve çirkin sözlerden korunur.

Özel istek ve ihtiyaçları bulunan kimseler her gün 136 kez olmak üzere 43 gün El Mümin isminin zikrine devam etmeli ve sonra isteyeceğini Allah’dan istemelidir. Bu süre içinde isteği mutlaka yerine getirilir.

Her gün adet haline getirip bu ismi 137 kez bir bardak suya okuyup üfleyerek içen kimse, evham ve vesveseden kurtulur. Aşağılık kompleksine düşmez. İçi aydınlık olur, kalbi nurlanır. Basireti açılır ve her türlü haksızlık ve kötülüklerden uzaklaşır herkes tarafından sevilip sayılır. Her türlü baskı ve zorluklardan, sıkıntıdan ve darlıklardan kurtulur.

Bu mübarek ismi 136 kez yazıp üzerinde taşıyanlar cin ve şeytan şerrinden korunur.

Yâ Mü’min ismni her gün sabah namazından sonra 137 kez okumayı adet edinen kimse katiyyen zaruret ve ihtiyaç belasına düşmez. Her türlü maddî ve manevî ve bulaşıcı hastalıklara ve tıbben tedavisi mümkün olmayan dertlerden hiçbirisine tutulmaz.

Bu ismi temiz bir tabağa yazıp su ile sildikten sonra vesvese korku, evham ve benzeri ruhî hastalıkları olan bir kimseye içirilir ve buna 7 gün devam olunursa hasta Allah’ın lütuf ve keremi ile bu dertlerden halas olur. 

 

8-EL MÜHEYMİN: 

Gözeten ve Koruyan
Günde zikir sayısı : 145

İnsanların düşüncelerini anlar korunur.

Ya Müheymin zikrine devam eden unutkanlıktan kurtulur.

Bu zikre bir Ulema ile devam eden gizli sırlara vakıf olur.

Yatsı namazının ardından 145 kez okuyup konuşmadan, sağ tarafına yatıp uyuyana rüyasında olacak hadiselerden haber verilir.

Günde 100 kez tenha bir yerde okuyanın kalbi nurlanır.

Günde 145 kez okuyan bela, musibet ve düşman şerrinden korunur. İlim ve imanı artar.

Yazıp üzerinde taşıyanın rızkı ve malı artar. Allah’ın himayesinde olur.

Bu ismi her gün okumayı adet edinen kimse düşmanlarına galip olur. Davasını kazanır. Kalbinde ilim pınarları kaynar. Konuştuğu insanların düşüncelerini bardaktaki suyu gördüğü gibi görmeye ve sezmeye başlar.

Her namazdan sonra 145 kez Yâ Müheymin ismi okunursa her türlü kötülüklerden emin olunur, korunulur. Hiçbir kimse kendisine fenalık yapmak cesaretini gösteremez. Allah bu kulunu her türlü insan ve şeytan şerrinden korur.

Müheymin ismini her namazdan sonra okumaya devam eden kimse bir hafta zarfında istediği kimsenin muhabbetini elde eder ve dostluğunu kazanır ve ona hükmeder.  

 

9-EL AZÎZ: 

Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip
Günde zikir sayısı : 94

Düşmanlara galip gelmek için okunur.

Ya Aziz ismini zikreden kişi, kendini insanlara sevdirir. İşi ve istekleri geri çevrilmez. Hem insanlara, hemde ruhanilere karşı sözü geçen, itibar sahibi bir kişi olur.

Ya Aziz ismi 7 gün düşmanının helakı niyetiyle okunursa, kişinin düşmanı helak olur.

40 gün sabah namazından sonra 40 kez okuyan fakirlikten kurtulur. Kimseye muhtaç olmaz.

Hergün evden çıkarken, 94 kez Ya Aziz ismini zikreden dünya ve ahirette bahtiyar olur.

Bu ismi kendisine vird edinen kimse, büyükler katında kabul görür ve işleri rahatlıkla görülür.

Büyük ve nüfuzlu kişilere iş yaptırmak ve onları etkisi altına almak isteyenler, bu ismin viridine devam eder ve her gün 5 vakit namazdan sonra 94 kez okumaya özen gösterirse işlerinde başarılı olur.

Bu ismi her gün büyük ebced değerine göre hesaplayıp, 94.94=8836 kez okuyan kimseye, büyük ve faydalı bir manevi kuvvet verilir. Sözü sohbeti her zaman ve her yerde üstün ve etkili olur.

Bu ismin zikrine devam eden kimseler, düşmanlarını yener, onlara karşı üstünlük sağlar. Her gittiği yerde saygıyla karşılanır.

Bu mübarek ismi hangi niyetle okunur ve okunmada ısrar edilirse, neticede niyet ve maksadı yerine gelir. Yani yüce Allah tarafından istegi yerine gelir.

40 gün sabah namazından sonra okumaya devam eden kimse borçtan kurtulup zengin olur, şeref ve onur kazanır.

Her namazdan sonra 94 kez bu ismi zikreden kimse bütün insanlar ve hayvanlar tarafından sevgi ve muhabbet görür. Düşmanları hor ve zelil olur. Düşmanlarına her zaman galip gelir.

Her gün bu ismi 8836 kez okuyan ve buna 40 gün devam eden kimsenin her yerde ve her zaman sözü üstün olur. Dünyalık derdinden kurtulur. Kendisine büyük rızık kapıları açılır. İzzet ve saadeti daima artar. Bu ismi vird edinen kimse hiçbir zaman zikrini terk etmemelidir.  

 

10-EL CEBBÂR: 

Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan
Günde zikir sayısı : 206

İstek ve arzuların olması için okunur.

Ya Cebbar ismini zikreden kişiye bütün insanlar itaat edeler, o kişiye kötülük yapmaya cesaret edemezler.

Ya Cabbar ismi bir düşmanın helakı için 206 kez okunur.

Ya Cabbar ve Zül celali Vel İkram isimlerini beraber yazıp üzerinde taşıyan bütün insanlara güzel görünür. Her gören saygı ve sevgide bulunur.

El Cabbar ismi daha çok, zalimler, münafıklar ve yalancılar üzerinde okunur. Okuyan kimsenin ihlas ve samimiyeti ve karşı tarafın hak etmesi ölçüsünde, bunlardan herbiri bir derde yakalanır. Kendi başlarına derde düşerler ve zarar verdikleri insanlarla uğraşmaya vakit bulamazlar.

Bir kimsenin konuşmaması için de, bu ismin salı günü merih saatinde okunmasına başvurulur. Bu yola başvurmak isyeyen kimse son derece ciddi ve samimi olmalıdır. Çünkü bu ismin ağırlığı ve kahredciliği kişinin kendisine de dokunabilir.

Bu ismi vird edinen kimsenin emir ve isteklerine karşı koyulmaz her dilediğini her yerde herkese rahatlıkla yaptırır. Sözü dinlenen, sevilen, sayılan, yardım edilen ve yardım istenen, umulan, ümit edilen bir kimse haline gelir. Eğer bu ismi bir doktor veya bir sağlıkçı kendisine vird edinse, tedavi ettiği hastalar üzerinde daha çabuk neticeye ulaşır ve harika neticelere ulaşır.

Bir zalim veya zorbanın kahrına, zulmüne uğrayıp ondan zarar gören kimse veya kimseler, zalimin kendisinden el çekmesi veya kahri niyetiyle bir defa da bir veya bir kaç kişi olarak büyük ebced değerine göre yani 206.206=42436 kez Ya Cabbar ismini okusa, Allah o zorba ve zalimi perişan eder ve zulmünden kısa zamanda vazgeçirtip mazlumun hakkını teslim eder.
Belirtilen miktarda okunan Ya Cabbar esmalarından sonra 41 kez de Haşr suresinin 22. ayeti ”Hüvallahillezi la ilahe ilallahü” okunur.

Bu ismi 40 gün, 211 kez okumaya devam eden kimse, zulme maruz kalsa yada hapis veya esir olsa kurtulur. Her dileği yerine gelir.

Yâ Cebbâr ismini zühal saatinde yazıp üzerine de 824 kez Yâ Cebbâr dedikten sonra zalimin evinin duvarına konulursa az zamanda orası harap ve tarumar olur. Orada oturanlar dağılır gider.

Yâ Cebbâr yâ Zül celâli vel ikrâm ismini hurufî olarak yazıp üstünde taşıyan ve her gün 1306 kez bu esmaları zikreden kimseye bilmediği bir çok yerlerden rızık ve kısmet kapıları açılır. Herkes tarafından sevilir. Herkesin gözüne şirin görünür.

Bu ismi Yâ Melik, Yâ Cabbâr şeklinde yazıp üzerinde taşınır ve günde 296 kez Yâ Melik Yâ Cabbâr diye zikredilirse büyükler yanında çok hürmet ve tazim görür.

Bir zalimin şer ve kahrına uğrayan kimse o zalimin kendisinden elini çekmesini, çekmediği takdirde kahır ve helaki maksadı ile bir gün oruç tutup bir veya birkaç kişi bir oturuşta 42 436 kez Yâ Cabbâr ismini okursa Allah o zalimi kısa zamanda perişan eder. Yahut mazlumdan elini çektirir. Esmaların sonunda 41 kez Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeh, huver rahmânur rahîm. (Haşr 22) ayetini okumak lazımdır.

Arabî ayın ilk cuma günü salâ vaktinde yazıp üzerinde taşıyan ve her gün 99 kez esmaları okuyan kimse herkes tarafından sevilir. Hürmet görür. Kimse kendisine zulüm ve fenalık yapamaz. Sözü nafiz, hatırı üstün olur. Muvaffakiyetten muvaffakiyete koşar. Mal ve mülkü artar. Kendisine her taraftan kısmet kapıları açılır.