Esma-ül Hüsna’nın Havassı ve Sırları – 10

Esma-ül Hüsna’nın Havassı ve Sırları – 10 

91- ED DÂRR: 

Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan
Günde Zikir Sayısı : 1001

Zararlı kişinin kahrı için okunur.

Ya Darr esması düşmana ve zalimlere çeşitli hastalıklar verdirme hususunda etkilidir. Bu esmayı okuyan insanların şerrinden korunur.

Bu esma El Kahhar, El Cebbar, El Müntekim gibi hak edenlere zarar vermek, özellikle dine musallat olanları def etmek için okunan esmalarandır.

Kim bu esanın zikrine devam ederse, kendisine düşmanlık eden, kin besleyenler, kısa zamanda dağılıp perişan olurlar. Düşmanlığa devam edenler ise bir süre sonra helak olurlar.

Her Cuma gecesi Ya Darr esmasını zikreden kimse, Allah’a yakın olur, her türlü zarardan korunur.

Bir Arabî ayın on beşinden sonuna kadar olan gecelerde herkes yattıktan sonra 1001 kez Yâ Dârr esmasını okuyup sonunda niyet söylenir.

Yâ Dârr Yâ Mümît esmaları Arabî ayın son Salı, Çarşamba veya Cumartesi günü yazılıp üzerine 1491 kez Yâ Dârr Yâ Mümît esmalarını okuduktan sonra sana zarar veren kimsenin evinin bir tarafına bırakılır ve bir hafta müddetle geceleri karanlıkta bu esmaları okuyup düşmanına havale edersen, kısa zamanda o zalim olduğu yerden çıkar gider. Gitmezse başına gelmedik dert ve bela ve felaket kalmaz, sonu ölümle neticelenir. Haksız yere ve çok mecbur kalmadıkça yapmayın size döner.  

 

92- EN NÂFİ: 

Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan
Günde Zikir Sayısı : 201

Ya Nafi ismini zikreden güzel bir hayat yaşar.

Darlık, hastalık, musibet, stres ve sıkıntılardan kurtulur.

Sırlara vakıf olur.

Bir hastayı eliyle mesh ettiğinde, o hasta şifa ve afiyet bulur.

Bu esmanın zikrine devam eden kişi, hangi işe girişse başarılı olur, faydalı kazançlar elde eder.

Bu esmanın anlamından da anlaşılacağı gibi, faydalı ve hayırlı işler yapmak isteyenler, helal kazanç temin etmek isteyenler hergün 201 kez zikredilmelidir.

Bir yeri ağrıyan ve acı çeken bir kimse, elini ağrıyan yerin üzerine koyup hiç ara vermeden bu esmayı 201 kez zikretse, Allah’ın izni ile ağrıdan kurtulur ve rahatlar.

En Nafi esmasını vird edinen doktorlar hastalarına daha faydalı olur ve teşhis koyma ve tedavi  etme konusunda büyük isabet sağlar.

Bu esmanın zikrine devam eden kimseler maddi ve manevi bütün yokluk ve sıkıntılardan kurtulur, rahat ve huzur içinde yaşar.

Nâfi esmasını bir Arabî ayın ilk Cuma günü salâ vaktinde yazıp üzerinde taşıyan ve hergün 201 kez Yâ Nâfi esmasını okuyan kimse her türlü hastalık ve belalardan korunur. Kendisinde herhangi bir hastalık varsa Allah tarafından şifaya nail olur. 

 

93- EN NÛR:

Alemleri nurlandıran dilediğine nur veren ve Nur olan
Günde Zikir Sayısı : 256

Ya Nûr ismini hergün 256 kez zikredenin kalbini iman nuru ve hikmet kaplar. Kalbinden taşan nur yüzündede görülür. Kalpleri ve bedenleri nurlanır. Okuyan doğru yolu bulur.

Her gün 256 kez okumaya devam eden kimseler, anlamsız  üzüntü ve kuruntulardan, boş sıkıntı ve kederlerden kurtulurlar, mutlu ve huzurlu olurlar.

Sürekli okuyanlar yüzlerindeki pozitif enerjinin hasıl ettiği huzurla halk arasında çok sevilen, sayılan ve arana birer kişi haline gelirler.

Herkes tarafından sevilip sayılmak ve anlamsız gem ve kederden kurtulmak için bu esmanın zikrine devam etmek yeterlidir.

Nedeni bilinmeyen bir hastalığa sahip olan kimse yemek esnasında her lokmayı yerken Ya Nur esmasını zikrederse, eceli gelmemişse şifaya kavuşur.

Ya Nur esmasnı yazıp üzerinde taşıdığı halde her gün 256 kez Yâ Nûr esmasını zikreden kimsenin kalbini Allah nurla doldurur. Her mecliste sözü geçer. Herkes tarafından hürmet ve sevgi ile karşılanır ve sevilir. Her işin doğrusunu ve hayırlısını görür. Fikirlerinde daima isabet olur.

Bu esmayı her gün 5 vakit namazdan sonra 256 kez, arkasından da 16 kez Nûr Suresi’nin 35. ayeti okuyan kimsede kısa zamanda inkişaf başlar. Her şeyin hakikatini bütün ayrıntılarıyla görmeye başlar. Cinler alemini apaçık görür. Çok kısa zamanda müşküllerini rüyasında görüp halletmeye başlar. Olacak hadiseleri apaçık görür.

Allâhu nûrus semâvâti vel ard, meselu nûrihî ke mişkâtin fîhâ mısbâh, el mısbâhu fî zucâceh, ez zucâcetu ke ennehâ kevkebun durrîyyun, yûkadu min şeceratin mubâraketin zeytûnetin lâ şarkîyetin ve lâ garbiyyetin, yekâdu zeytuhâ yudîu ve lev lem temseshu nâr, nûrun alâ nûr, yehdîllâhu li nûrihî men yeşâu, ve yadribullâhul emsâle lin nâs, vallâhu bi kulli şey’in alîm. 

 

94- EL HÂDÎ: 

Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren
Günde Zikir Sayısı : 20

Çocukların itaatkar olması için okunur.

Ya Hadi esmasını zikreden hidayete erer. Hükmedecek kuvvete erer. Her işinde başarılı olur. Bütün mahlukat itaat eder. Rızkını kolay kazanır.

El Hadi esmasını hergün 400 kez okumaya devam eden kimse Allah’ın gizli açık birtakım lutüf ve inayetinine mazhar olur. Bütün işlerinde başarılı olur.

Birbrlerini sevmeyen arkadaş, karı-koca, iki kardeş, görümce ve elti, kayınvalide ve gelin vs. için temiz bir kaseye 20 kez yazıp, üzerine 1600 kez Ya Hadi esmasını okuyarak haberleri olmadan içirilirse, araları düzelir, dargınlık, kıskançlık, kırgınlık ve nefret gider, yerine dostluk, kardeşlik ve barış alır.

Bu esmayı sürekli okuyup vird edinen kimsenin eşi ve çocukları kendisinin severler, itaat ederler ve bağlanırlar.

Herhangi bir idareci veya amir bu ismi vird edinirse emri altındakiler itaaat ederler, sevgi ve muhabbetlerini kazanır, emirlerini hemen yerine getirirler.

Ya Hadi esmasını bir kağıda yazıp üzerinde olduğu halde hergün 400 kez Yâ Hâdî esmasını okumaya devam eden kimse gizli ve aşikâre bütün işlerinde Alah’ın lütuf ve inayetine nail olur. Her işinde muvaffak olur.

Bu esmayı 7 gün  bir tabağa yazıp yağmur suyu ile silip hafızası zayıf bir kimseye içirilirse hafızası kuvvetlenir.
Bu suretle hazırlanmış bir su yürümesi geciken bir çocuğa içirilirse çocukta yürüme melekesi kuvvetlenir ve çocuk kısa zamanda yürümeye başlar.

Bu esmayıi vird edinen kimsenin aile ve çocukları kendisini sever ve itaat ederler.  

 

95- EL BEDİ: 

Örneksiz misalsiz hayret verici alemler yaratan
Günde Zikir Sayısı : 86

Ya Bedi esmasını zikreden sanatında ilerler, başarılı olur. Görülmemiş icatlarda bulunur.

Bilmediğini anlama gücü oluşur.

Zarar ve ziyandan kurtulur.

İşsiz olan iş bulur, işini kaybeden işine kavuşur.

El Bedi esmasının zikrine hergün 86 kez okuyan kimse kısa zamanda ummadığı ve beklemediği yerlerden yardım alır. Çeşitli nimetlere kavuşur ve zengin olur.

Bu esmanı zikrine devam eden kimseler, şeref ve itibar sahibi olurlar. Yüksek makam ve mevki sahibi olurlar.

Bu esmanın zikrine devam eden kimsenin kalbinde bir müddet sonra hikmet pırıltıları meydana gelir. Kimsenin bilmediği konulara ve ilimlere vakıf olurlar.

Bir kimse bu esmayı 70 000 kez okursa her istediği olur.

Bir meslek sahibi kimse bu esmayı yazıp üzerinde iken her namazdan sonra 86 kez veya her gece 430 kez Yâ Bedi esmasını okumayı vird edinirse mesleginde kimsenin ulaşamayacağı başarıya ulaşır. Daima Allah’ın yardımına nail olur. Yaptığı işler çok kıymet kazanır. İcatlarında muvaffak olur.

Vazifesinden uzaklaştırılmış bir memur bu esmayı 7 gece 8000’er kez okursa kısa zamanda vazifesi başına döndürülür.

Ya Bedi esması yazılıp bir malın arasına konulup saklanırsa o mal çürümez ve çalınmaz. 

 

96- EL BÂKÎ: 

Varlığının sonu olmayan
Günde Zikir Sayısı : 113

Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için okunur.

Ya Baki esmasını zikredenin ömrü uzun ve sıhhatli olur.

Afet ve belalardan uzak olur.

Makam ve mevki edinir. Makamı, mülkü elinden gitmez.

Korkularından kurtulur.

El Baki esmasını hergün 113 kez okumaya devam eden kimse, dilediğine ulaşır.

Manevi birliktelik, din-iman kardeşliği ve hizmet amacına yönelik olarak bu esmayı okuyanlar hayret verici güzel sonuçlara ulaşırlar.

Dünyalık elde etmek için de bu esmanın zikrinden yararlanırlar.

Bu esmayı yazıp üzerinde taşıyan ve hergün 113 kez Yâ Bâkı esmasını okuyan kimsenin ömrü uzun, sıhhati kemalde olur, memuriyeti varsa ölünceye kadar işinde kalır.

Bir eve mağazaya veya fabrikaya yazıp konursa orasını her türlü kaza ve belalardan, yangından, iflas vs. gibi felaketlerden muhafaza eder. Bir ağaca asılırsa ağaç hem bol meyve verir hem de çürümez.

Yâ Bâki esmasını yazıp üzerinde taşıdığı halde bu esmayı hergün 565 kez okuyanın her hacetini Allah kabul buyurur.  

 

97- EL VÂRİS:

Varlığı devam eden varlığının sonu olmayan
Günde Zikir Sayısı : 707

Ya Varis ismini zikreden kişi; mal, mülk ve itibar sahibi olur.

İnsanlar arasında nüfuz ve merci sahibi olur.

İsteklerine çabuk kavuşur.

Kötülüklerden muhafaza olur.

El Varis esmasını hergün 707 kez okuyan kimse dünyevi ve uhrevi birtakım nimetlere kavuşur. İşleri kolaylaşır. Pek çok yararını görür.

Bu esmanın zikriyle meşgul olan kimseye niyetine göre ikramda bulunulur. Allah’ın izni ve iradesiyle iki cihanda mutluluga erer.

Güneş doğmadan zikretmeye devam eden kimsenin vücudunda hastalık, elem kalmaz.

Bu esmayı hergün 707 kez okumayı vird edinen kimseye Allah uzun ömür, bol mal, çok mülk, yüksek şan ve şeref, büyük bir kudret ve nüfuz ihsan buyurur.

Bu esmayı yazıp üzerinde taşıyarak hergün 707 kez zikretmek tesirini çabuklaştırır. Her yerden bol rızık gelir.  

 

98-ER REŞÎD: 

Bütün alemleri dos doğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran
Günde Zikir Sayısı : 514

İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için okunur.

Ya Reşîd esmasını zikredenin ameli kabul görür. Duası, niyazı, yalvarış ve yakarışları kabul olur. Okuyan ıslah olur. Pişman olacağı şeyler yapmaz. İşleri kolaylaşır.

Hasan Basri Hz. bu esmanın İsm-i Azam olan esmalardan olduğunu söylemişlerdir.

Dünya ve ahiret mutlulugu isteyenler bu esmanın zikrine devam etmelidirler.

Er Reşid esmasını yatsı namazından sonra 100 kez okuyanın ameli makbul olur.

Hergün 514 kez okuyan tarikat, istikamet ve rızada Raşit ve Mürşit olur. Bu ismi büyük veliler okuduğuna göre bu tür faydalar kaçınılmazdır.

Sürekli hata yapan ve işleri ters giden kimse 1000 kez okursa, hatalarından kurtulur, işleri düzene girer.

Bu esmayı 40 gün bir tabağa yazıp üzerine 514 kez Yâ Reşid esasını okuduktan sonra su ile silip içki, kumar, zina gibi ruhî sapıklıklara mübtela bir kimseye içirilirse Allah’ın izniyle bu ibtilalardan vazgeçer. Ağır, vakur bir insan olur. Zâhiren ve bâtınen ahlakı güzelleşir. Nadim olacağı işleri artık yapmaz olur. 

 

99- ES SABÛR: 

Çok sabırlı
Günde Zikir Sayısı : 298

Başladığı işi kolay bitirmek için okunur.

Ya Sabur esmasın zikreden; şiddet ve zorluk görmez. Zorluk anında Allah, sabır ve sebat ihsan eder. Teşebbüs ettiği her işi tamamlamadan bırakmaz. O işten acizlik getirmez, ondan vaz geçmeden sonunu getirir.

Kalbi Allah sevgisi ile dolar.

Bela, zulüm ve iftiralardan uzak olur.

Gün doğmadan önce 100 kez zikreden kimse Allah tarafından korunur ve başına bela ve musibet gelmez.

Her sabah 298 kez zikreden Allah’ın himayesinde olur. Sıkıntı verecek bir şey başına gelmez.

Hergün 296 kez zikreden sabr-ı cemil sahibi olur; iki cihanda da mesut ve bahtiyar olur.

Vücudunda bir rahatsızlık olan kimse, yürekten 33 kez Ya Sabur derse şifa bulur.

Bu smayı zikreden kimseye Allah felaket ve zorluk zamanlarında sabır ve sebat ihsan buyurur. Başladığı işleri bitirmeye muvaffak kılar.

Ehl-i zikir ve riyazet yapanlar için okuması mutlak lazım olan bir esmadır. Sabûr esmasını yazıp üzerine taşımalı ve hergün 298 kez Yâ Sabûr esması vird edinmek lazımdır.

Sabır, zaferin ve muvaffakiyetin anahtarıdır. Sabır edebilmek, müşkülatlara katlanmak Allah’ın kullarına ihsan buyurduğu imtiyazlardan en seçilmişidir.