Esma-ül Hüsna’nın Havassı ve Sırları – 9

Esma-ül Hüsna’nın Havassı ve Sırları – 9 

81- EL MÜNTEKİM: 

Suçluları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran
Günde Zikir Sayısı : 630

Zülüm ve fenalıktan korunmak için okuur.

Ya Müntekim esmasını okuyanlar düşmanlarının şerrinden korunurlar. Allah; okuyanın düşmanınına karşı intikamını alır. Hiç kimse Ya Müntekim esmasını zikredene bir kötülük yapamaz.

El Müntekim esması Kahhar ve Cebbar esmaları gibi, Allah’ın kahredici isimlerindendir. Düşmanlar ve intikam almak için üzerlerine okunur. Kahredici esmaların başında gelen bir isimdir. Havas alimleri bu esmanın Azrail zikri olduğunu söylemişler.

Hergün 630 kez Ya Müntekim esmasın zikerden kimseye hiç bir düşmanı zarar veremez. Zarar vermek için uğraşanların kendileri zarara uğrarlar.

Bir kimseye 7 gece üst üste 3969 kez Ya Müntekim esması okunur. Sonunda “Ya Rabbi, Ya Cebbar, Ya Müntekim! sana sığınıyorum, falan kimseden hakkımı ve intikamımı al!” diye dua etse, Allah mazlumun hakkını alır, ahını yerde bırakmaz.

Sara hastası biri yazıp üstünde taşır ve hergün 630 kez zikrederse Allah’tan şifası umulur. 

 

82- EL AFÜVV: 

Çok affeden
Günde Zikir Sayısı : 156

Rızık bolluğu Kalp huzuru için okunur.

Ya Afüvv esmasını zikreden kişi, iyi ahlak sahibi olur. Allah’ın mağfiretine nail olur, Allah’ın rızasını kazanan kullardan olur.

Öfke anında 10 defa Ya Afüvv esmasını zikredip ardından salatü selam okursa sakinleşir.

Bu esmanın zikriyle meşgul olan kimsenin kusur ve günahları bağışlanır, kalbi nurlarla dolar. Kişi, nefsani arzu ve isteklerinden vazğeçer, gönlü huzur ve mutluluklarla dolar, ferahlar.

Hergün 156 kez zikredenlere rıza kapısı açılır.

Her şeyden huylanan ve şüphe ve vesveseden kurtulmak isteyen kimse hergün 156 kez okumaya devam etse, vesveseden kurtulur.

Bu esmayı vird edinen kimseyi Allah iyi ahlaklarla huylandırır. Suçlarını bağışlar. Rızkını bollaştırır. Ümit etmediği yerlerden kendisine kapılar açar. Kalp huzuru verir.

Bu esmanın zikrini vird edinen bir mahpus çok kısa zamanda hapisten kurtulur. Bu esmayı vird edinmiş kimse esasen hapise girmez. Düşmanları bile kendisine yardımcı olur. Lehinde şehadette bulunurlar. Dünyanın kötülüklerinden ve ızdıraplarından korunur.  

 

83- ER RAÛF:

Çok lütüfkar Çok esirgeyen
Günde Zikir Sayısı : 287

Hiçbir varlıktan zarar görmez.

Ya Rauf esmasını zikredenin kalbinde şefkat, ruhunda letafet meydana gelir. İnsanlar arasında sevgi, saygı ve şefkat görür.

Eşiyle arasında geçimsizlik ve uyuşmazlık olan hergün 286 kez Ya Rauf esmasını zikrederse; sorunlar ortadan kalkar, sevgi ve muhabbet meydana gelir.

Er Rauf esmasınn, çok öfkeli ve asabi olan biri, öfkelendiği sırada 10 kez okursa, öfkesi geçer ve sakinleşir.

Allah’tan bir şey isteyen ve bir ihtiyacını elde etmek isteyen kişi, istediğini elde edinceye kadar 277 kez okumalıdır.

Bu esmanın zikriyle meşgul olan kimse sertlik huyunu bırakır, yumuşak huylu olur. Sert mizaçlı erkek ve kadınların yumuşak huylu olmaları için yine bu esmanın zikrine müraccat etmeleri gerekir.

Bu esmayı vird edinen kimsenin kalbinde incelik, yumuşaklık, hilmiyet, şefkat ve merhamet hasıl olur. Herkes onu sever. En zalim en katı kalpli bir adam bile onunla karşılaşınca gayri ihtiyarî ona meyil ve muhabbet eder. Ona fenalık yapamaz. Yapmak istese bile gücü yeımez. İnsanlardan başka hayvanlar ve hayvanların vahşileri bile ona sevgi gösterir, zarar vermez. Kendisine boyun eğer. Cansız varlıklardan da ona zarar gelmez. Bir araba, bir otomobil, bir makine ona çarpmaz, çarpamaz.

Ya Rauf esmasını ve muhabbeti istenen kişilerin isimlerini yazıp 8 gün boyunca hergün 567 kez esmayı zikreden istedigi kişinin muhabbetini kazanır. 

 

84- MÂLİK-EL MÜLK: 

Mülkün ebedi sahibi
Günde Zikir Sayısı : 212

Zikredenin mal ve kazancına zarar gelmez

Ya Malikel Mülk ismini zikredenin mülkü çok olur. Fakirlikten kurtulur. Rütbe ve makamı yükselir. Kimseye muhtaç olmaz.

Halk arasında sevilen, sayılan, aziz biri olur.

Kalbinde süphe ve vesvese olan Ya Malik-el Mülk zikrine devam ederse kurtulur.

Halvet ve riyazet halinde 40 gün, hergün 8000 kez okuyan ve okuma esnasında tütsü yaparsa bu ismin hadimi ile görüşür.

Malik-el Mülk esmasının zikrine, belirtilen miktarda devam eden kimse karada, denizde ve havada her türlü kaza, bela ve felaketlerden korunur.

Büyük yetki sahiplerinin, bu esmanın zikrine devam etmeleri, saltanatlarının devamı için gereklidir. Böyle yaptıkları takdirde başarılı olabilirler.

Melik aynı zamanda sultan, padişah, hükümdarlar vs. gibi anlamlarına geldiği için, bu ismin zikrine devam edenler, kendilerinde başkalarınında hissettiği büyük bir güç hissedip nüfuz temin ederler saygınlık kazanırlar.

Bu esmanın zikrine devam edenlerin içi ve dışı sağlık ve güzelliklere kavuşur.

Tenha bir yere tertemiz bir abdest alarak çekilip 14 641 kez Ya Melik smasıyla zikredip arkasından samimi bir şekilde dua eden kimsenin Allah istek ve ihtiyaçlarını karşılar, sıkıntılarını giderir.

Özellikle dünyevi konulardan dolayı sıkıntı ve bunalımda olan ve başka da yapacak bir şeyi olmayan kimseler, akşam namazına 45 dakika kala yani tam keharet vakti girdiğinde 100 kez Melik-i Muktedirsin Allahım! Bana yardım et  diye dua ederse ve isteğini de Allah’a bildirirse sıkıntısı gider ve rahat ve huzura kavuşur.

Bu esmayı vird edinen kimse devlet idaresinde çalışan bir memur ise devamlı surette rütbe ve makamı artar. Vazife ve memuriyetinde sürekli olarak kalır. Mal ve mülkü çoğalır. Şeref ve itibarı yükselir.

Bu esmayı zikreden herkes mal ve derecesine göre fevkalade imtiyazlara nail olur. Vazifesinde, işinde, ticaretinde sınıfında sivrilir ve yükselir. Kesesi daima dolu olur. Mal ve kazancına zarar gelmez. Allah daima kendisini ziyandan korur.

Bu esmayı yazıp koymak o yeri her türlü fenalık, zarar, yangın, tufan ve çeşitli felaketlerden korur. 

 

85- ZÜL CELÂLİ VEL İKRÂM:

Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi
Günde Zikir Sayısı : 1100

İşlerin kolaylığı için okunur.

Zül celali Vel İkram esmasını zikreden her isteğine kavuşur. İzzet ve şerefe nail olur.

Duaları kabül olur.

Vesveseden korunur.

Dünya; okuyanın hizmetçisi olur.

Mâlik-el Mülk Zül Celali vel İkrâm esmalarını 333 kez okuyana dünya boyun eğer.

Mâlik-el Mülk Zül Celali vel İkrâm esmalarını 1100 kez okunması halinde her muradına ve tüm maksadına nail olur. Allah’ın keremine kavuşur.

Bu esmayı devamlı surette okuyan kimseye Allah çok büyük bir mehabet verir. Kendisini gören herkes ona saygı ve sevgi gösterir. Allah bu kulunun her dua ve ricasını lütfü ile kabul buyurur. Bütün dünya işlerini kolaylaştırır.

Bu esmayı yazıp malının içerisine veya kasasına koyan kimsenin malı çalınmaktan veya kaybolmaktan emin olur.

Mâlik-el Mülk Zül Celali vel İkrâm esmaları 25 harftir. Hergün 25 kez okunması pekçok fayda saglar.

Dedikodunuzun yapılmaması için Mâlik-el Mülk Zül Celali vel İkrâm esmaları ardından Yasin suresi okunup kişiye havale edilir.

Hergün 1312 kez Mâlik-el Mülk Zül Celali vel İkrâm esmaları zikreden kimseye zalim kötülük edemez, hakkını yiyemez.

Mâlik-el Mülk Zül Celali vel İkrâm esmaları, Fetih Suresi ve İnşirah Suresi yazılarak bir ticarethaneye asılırsa, oraya çok müşteri gelir. Ticarethane sahibinin kazancı bol, bereketli ve hayırlı olur.

Daima çocuğunu düşüren veya doğumdan sonra çocukları yaşamayan bir kadın Mâlik-el Mülk Zül Celali vel İkrâm esmalarını ve 18 kez Yâ Hayy 68 kez Yâ Muhyî esmalarını yazdırıp üzerinde taşırsa ne çocuğunu düşürür ve ne de doğduktan sonra çocukları ölür. Allah bu çocukları hem uzun ömürlü hem ana ve babaya karşı hayırlı kılar. Kimin üzerinde bulunursa bir çok bulaşıcı ve tedavisi tıbben mümkün olamayan hastalıklardan korunur. Bu hastalıklardan birisine tutulmuş ise Allah şifasını verir.

Mâlik-el Mülk Zül Celali vel İkrâm esmalarını yazıp su ile sildikten ve üzerine 1100 kez okuduktan sonra birbirini sevmeyen iki kimseye içirilirse birbirlerini sever ve aralarındaki nefret dostluk ve muhabbete döner.

Seni sevmesini istediğin bir kimsenin niyetine Mâlik-el Mülk Zül Celali vel İkrâm esmalarını yazıp üzerinden ayırmadan 7 gece 1312 kez bu esmayı okursan dilediğini kimseyi büyük bir sevgi ile kendine bağlarsın.

Mâlik-el Mülk Zül Celali vel İkrâm esmalarını 7 kabirden veya 7 harabeden veya 7 yetimin mülkünden alınmış temiz ve elenmiş bir toprak üzerine 7 gece 1100 kez okuduktan sonra niyet ettiğin yere serpersen çok kısa zamanda orası bir harabe haline gelir ve o zalim de oradan yıkılır gider.

Mâlik-el Mülk Zül Celali vel İkrâm esmalarını ve Yasin suresini bir Arabi ayın ilk Cuma gününde Güneş doğarken veya salâ vaktinde yazıp evlenemeyen, kısmeti kapalı yahut nişanlanıp nişanlanıp nişanı bozulan bir kız, dul veya bekar biri üzerinde taşır ve hergün 1312 kez bu esmayı zikrederse çok kısa zamanda hayırlı bir eşle hayatını birleştirir ve mesut bir yuva kurar. 

 

86- EL MUKSİT:

Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan
Günde Zikir Sayısı : 209

Eşler arasını düzeltmek için okunur.

Ya Muksit ismini zikreden vesveseden, öfkeden, hiddetten, kalp sıkıntısından, şeytan şerrinden kurtulur. Bu isim ateş söndürme, insanı sakin kılma hususunda etkilidir.

El Muksit esmasını hergün 209 kez zikreden kimse ibadetlerinde vesveseden kurtulur,huzur ve huşu içinde ibadet yapar.

Bu esmayı vird edinip zikrine devam eden kimse, borçlu ise borcundan kurtulur. Borçlu üzerine okunsa borcundan kurtulması sağlanır.

Haksız yere hapiste yatan kimse de bu esmanın zikriyle meşgul olsa, Allah’ın izniyle kurtulur, adalet yerine gleir.

Huysuzluk ve haşarılık eden çocuklara 66 kez Ya Allah Ya Muksit yazıp üzerine 209 kez okunduktan sonra çocuğun üzerine asılırsa çocuk , haşarılıktan ve huysuzluktan vazgçer.Kötü davranışlarını bırakıp iyi, aklı başında ve denğeli hareket eden uslu bir çocuk olur.

Bu esmayı zikreden kimsenin düşmanları varsa hepsinin kin söner ve yerine muhabbet ve sevgi kaim olur. Ona kimse katiyyen kızamaz. Kin besleyemez.

Aralarında geçimsizlik ve nefret olan karı-koca arasındaki kin ve nefreti en sıcak bir muhabbet ve sevgiye çevirir. Bunun için esma bir kağıda yazılıp üzerine 209 kez esma zikredilip yazı suyla silinip kişiye içirilir. 

 

87- EL CÂMİ’: 

İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan
Günde Zikir Sayısı : 114

Küsleri barıştırmak için okunur.

Ya Cami esmasını zikredenin dostları çoğalır, ayrılık ve hasret çekmez. Her maksadına kolayca ulaşır. Dünya ve ahiret saadetine erer.

Bir şeyi zayi olan, eşi, hayvanı kaçan; Ya Cami esmasını 114 kez okuyup ararsa aradığını bulur.

Bu esmanın ebced değeri Kuran-ı Kerim surelerinin adedi kadardır. Yani 114. Ayrıca Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil adlı 4 büyük melegin isimlerinin de baş harflerini içermektedir. Bu yüzden oldukça etkilidir.

El Cami esmasının zikrine devam eden kimse, kimi isterse derhal emrine ve hizmetine alır.

Bu esmanın zikri gönülleri etki altına alıp teshir etmek için, çok güçlü bir vesiledir. İbrahim Paşa’nın, bu ismin zikrine 10 yıl boyunca devam ettiği için Yavuz Sultan Selim’i etkilediği ve ona istediğini yaptırdığı söylenmektedir.

El Cami esmasını vird edinip sürekli hale getiren kimse isteklerine kavuşur.

El Cami esmasını hergün 118 kez zikreden kişiye sevdiklerinin ve istediklerinin sebeb ve vesileleri hasıl olur, istediğine kavuşur.

Bir şeyini kaybeden kimse
Ya câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh, İcma ala dalleti
diye dua etse kaybettiği şeyi bulur.

Kavuşmak istediği bir kimsenin niyetine gece 12 996 kez Yâ Câmi esmasını zikreder ve her yüzde bir kere:
Rabbenâ inneke câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh, innallâhe lâ yuhliful mîâd. İcma beyni ve beyne fülânin(kişinin ismi söylenecek) bi hakkı İsmikel Câmi.

okur ve buna 7 gün devam edilirse Alah’ın izniyle sevdiğine kavuşur. 

 

88- EL ĞANİYY: 

Çok zengin ve herşeyden müstağni
Günde Zikir Sayısı : 1060

Büyük servet ve geniş rızık okunur.

Ya Ganiyy ismini zikreden; maddi ve manevi zenginliğe ulaşır, hiç bir şeye muhtaç olmaz. Zenginlerden olur.

El Ganiyy esmasının zikri, özellikle dünyalık elde etmek ve zengin olan Allah’tan zenginlik için yapılır. Bu ismin zikrine devam eden kimsenin dünyalık olarak bütün istekleri yerine gelir. Zikreden kişi iki cihanda da zengin olur.

Hastalık ve musibet anında 1060 kez okunsa, hastalık ve musibet ortadan kalkar, yerine sağlık ve afiyet alır.

Ganiyy esmasını bir Arabî ayın ilk Cuma günü salâ vaktinde yazıp üzerinde taşıyan ve her gün sabah namazlarından sonra 1060 kez hiç konuşmadan zikreden kimseye Alah hiç ümit etmediği yerlerden rızık ve servet verir. Kapalı kapıları açar. Kısa zamanda hayatında büyük bir değişiklik zuhura gelir.

Yâ Ganiyy esmasına devam eden kimseye herkesin kalbi sevgi ile meyil eder. Mülkü artar.
Para ve serveti çoğalır. Her yerde sözü geçer. Fena ahlakları varsa onlardan kurtulur.

Her kim Cuma namazlarından sonra yetmiş kere:

Allâhümme Yâ Ganiyy Yâ Hamîd Yâ Mübdi Yâ Müid yâ fe’âlün limâ yürîd. Yâ Rahıym Yâ Vedûd ekfınî bi halâlike an harâmike ve bi tâatike an ma’sıyetike ve bi fadlike ammen sivâk. duasını okur ve buna arasındaara vermeden 40 Cuma devam ederse Allah bu kuluna çok kısa zamanda rızık ve servet verir. Hasta ise şifa bulur. Bekarsa evlenir. Çocuğu yoksa Allah bu kuluna hayırlı evlat ihsan eder. 

 

89- EL MUĞNİ: 

Dilediğine zenginlik veren
Günde Zikir Sayısı : 1100

Ya Muğni ismini zikreden bütün işlerinde kolaylık bulur.

Fakirlikten kurtulur. Rızkı bol, maişesi geniş olur. Hergün 1100 kez okuyan ruhi bunalımdan ve fakirlikten kurtulur. Muhtaçlık çekmez.

Bu esmanın zikriyle meşgul olan kimse, fakirse zengin olur, zenginse zenginliği artar. Giriştiği hiç bir işte başarısız olmaz. Hiç bir konuda maddi sıkıntı çekmez, ummadığı yerlerden nimetlere kavuşur ve kendisine beklemediği kısmetler çıkar.

10 cuma gecesi 1100 kez zikrine devam eden kimse, maddi-manevi zenginliğe ulaşır.

Ailesiyle birlikte iken kalben zikreden onların sevgisinin ve bağlılığını kazanır.

Hergün 1100 ez Yâ Muğni esmasını zikretmeyi vird eden kimseye Allah birçok bilmediği yerlerden rızık gönderir. Servet ve mülk verir. Herkes o kimseyi sever. Geçimi genişler ve bol olur.

Muğni esmasını yazıp üzerinde taşıyan kimse servet ve muvaffakiyet hususunda büyük süprizlerle karşılaşır. Şeref ve itibarı artır. Cüzdanı hiç boş kalmaz, daima dolu ve kabarıktır.

Yâ Muğni esmasını okurken her 100’de bir kez:

Allâhümme yessir aleyyel yüsrallezî yessartehû alâ kesîrin min ıbâdike ve ağninî bi fadlike ammen sivâk. diye okunursa Allah her zorluğu kolaylaştırır. Her darlığı genişletir. Her yokluğu varlığa çevirir.

İşlerinde zorluklarla karşılaşan darlık ve yokluktan bunalan bir insan Yâ Ganiyy Yâ
Muğni esmalarını yazıp üzerinde taşır ve hergün 2160 kez Yâ Ganiyy Yâ Muğni esalarını sabah namazlarından sonra okursa 40 güne kalmadan bütün korktuklarından emin ve umduklarına nail olur.

 90- EL MÂNİ: 

Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen
Günde Zikir Sayısı : 161

Kaza beladan uzak olmak için okunur.

Ya Mani esmasını zikreden çok korktuğu ve çekindiği şeylerden emin ve muhafaza olur. Gelecek zararlardan korunur.

Ya Mani esmasını insanı şehvet ve nefsin arzularından korur.

Yatarken okunursa eşler arasındaki soğukluk kalkar.

Yolculuk sırasında okunursa her türlü bela ve kazalardan uzak olunur.

Bu esmanın zikriyle meşgul olan kimse, yolculukta ve evinde iken her türlü tehlikeye karşı korunur. Allah’ın himayesine girer.

Hergün 161 kez zikrine devam eden kimse, bilinen veya bilinmeyen her türlü bela ve musibetten korunur. Allah tarafından himaye edilir.

Her gün sabah namazlarından sonra 161 kez Yâ Mâni esmasını vird edinip okuyan kimseyi Alah bütün korktuklarından ve her türlü kaza ve belalardan korur.

Zulümden vazgeçmeyen, söz dinlemeyen ve bir türlü insafa gelmeyen, ıslah olmayan bir zalime karşı 1610 kez okumak çok etkilidir. Zulmü önler. Kısa zamanda içinde o zalimin veya zarar veren düşmanın zulmü biter, yaptıkları kendi aleyhine döner.