Esma-ül Hüsna’nın Havassı ve Sırları – 3

Esma-ül Hüsna’nın Havassı ve Sırları – 3 

21-EL KÂBID: 

Sıkan, Daraltan
Günde Zikir Sayısı : 903

Zalimin zülmünden kurtulmak için okunur.

Ya Kabid ismini okumaya devam eden kişi heybetlilik ve celallik kazanır. Kimse düşmanlık etmeye, hakkında dedikodu yapmaya cesaret edemez.

Okuyan kötü huylarından kurtulur.

Düşman şerrinden korunmak için 903 kez okunur.

İki ay günde 10000 kez okuyana bazı sır perdeleri açılır.

Pazar günü Müşteri saatinde okunduğu takdirde muradına erer. Eğer istediği şey dine uygun ve helal ise ne dilerse dilesin hemen olur. Bu mübarek isim, tesir gücü en fazla olan isimlerdendir.

Her gün 903 kez ve özellikle perşembe günü müşteri saatinde zikrine devam edenin dostu ve ahbabı çok olur.

Şerinden kurtulmak istenilen ve zulmünde ısrar eden zalim bir kimseye karşı, salı gecesi, gece yarısından sonra Allah rızası için 4 rekat namaz kılınır ve her rekatında 1 Fatiha’dan sonra Fil  Suresi okunur, namazdan sonra da 10 bin kez Ya Kabid okunur ve ıslahı mümkün olmayan zalimin bertaraf edilmesi veya kahrı için dua edilirse zalim, ya zulmünden veya hayatından vazgeçmek zorunda kalır yoksa helak olur.

Dört gün 903 kere okuyan kimse, düşman şerrinden emin olur, huzura kavuşur.

Her gece 903 kez okumayı adet edinen kimseye hiçbir zalim ve cebbar zulüm edemez. Zulüm etmek şöyle dursun dikkatle yüzüne ve gözlerine bile bakamaz. Allah bu ismi zikreden kuluna çok büyük muhabbet verir. Kendisine fenalık yapanlar en kısa zamanda çarpılırlar. Başaşağı gelirler.

Her gün zuhal saatlerinde 903 kez Yâ Kâbıd okuyan kimse dilediği bir şeyi bir nazarla helak edebilir. Ancak Allah böyle sınırsız kuvvet ve tasarrufları ancak layık ve müstehak olanlara verilir.

Yâ Kâbıd ismini cumartesi günü güneş doğarken yazıp üzerine 914 kez Yâ Kâbıd okuyup üzerinde taşıyan kimseye karşı halkın aleyhinde konuşması durur. Kimse arkasından dedikodu yapamaz.

Zulüm ve kötülüğünde ısrar ve devam eden bir zalimin aleyhine haftada bir kere olmak üzere salı geceleri her seferinde Besmele ile 914 kez Fatiha suresi okunur. Her Fatiha’dan sonra ve Amin kelimesinden evvel “Yâ Kâbıd hallisnî min şerri filân âmin” denir.Allah o zalimin şerrinden okuyanı kurtarır. 

 

22-EL BÂSIT: 

Açan, Genişleten
Günde Zikir Sayısı : 72

İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi için okunur.

Ya Basıt ismini zikreden kişi korktuğu şeylerden emin ve güven içinde olur. Kalbindeki korku ve endişeler gider. Kalbi geniş olur. Keyfi ve neşesi artar. Sıkıntılarından kurtulur. Rızkı ve itibarı artar. Kalp gözü açılır.

Hergün sabah namazından sonra 72 kez Ya Basıt ismini zikredenin rızkı bollaşır.

Her gün 1 bardak suya 72 kez Ya Basıt celle celalühü okuyup içenin kalbinde hikmet pırıltıları kaynamaya başlar.

Cuma günü 1 bardak suya 5184 kez Ya Basıt celle celalühü okunup da ruh ve sinir hastalarına içirilirse hasta en kısa zamanda şifa bulur.

Her gün 72 kez Ya Basıt Allamül guyub celle celalühü zikrine devam edennin rızkı artar, unutkanlığı varsa da kaybolur.

Belirtilen miktarda 72 kez her gün sabah namazından sonra vird edinip okuyan kimse, rızık bolluğuna, mala-mülke kavuşur, dünyalık sıkıntısından kurtulur.

Her gün 72 kez okuyup vird edinen kimse, herkes tarafından sevilip sayılır, çevresi genişler, kapalı kapılar açılır, malı ve parası artar.

Temiz ve ince bir kağıda vekfi yapılıp kara sevdaya veya ruh hastalığına tutulan kimseye yutturulursa şifa bulur.

Kağıt yerine temiz bir porselen veya cam tabağa vekfi yapılıp su ile silinerek 7 gün içirilirse yine hasta şifa bulur.

Her hafta bu vekfi yenileyip, suyundan içmeyi adet edinen ve 72 kez zikretmeye devam eden kimse, ruhen ve kalben inkişaf eder, kalbinde hikmet pırıltıları belirmeye başlar.

Bu isim ruhsal hastalıklara iyi gelir. Çünkü bütün sıkıntılar ve üzüntülerin kaynağı ruhtur. Ruh kabz halimde iken sıkılıp daralır, işte El Kabz ismi ile daralan sıkılan kimse El Basit ismi ile açılır rahatlar.

Kuşluk namazından sonra 10 kez zikreden kimsenin rızkı, ilmi, şerefi ve itibarı artar.

Ellerini duanın kıblesi olan semaya doğru kaldırıp 71 kez zikrederek yüzüne süren ise fakirlik çekmez zenginliklere kavuşur.

Her gün sabah namazlarından sonra 72 kez okumayı adet edinen kimsenin rızkı bol ve maişeti geniş ferah ve sururu daim olur.

Herkes tarafından sevilir. Bütün kapılar kendisine açılır. İşleri fevkalade genişler. Muhiti büyür. Mal ve parasının bereketi artar.

Arabî ayın ilk Cuma günü salâ vakti bir tabağa yazıp ve su ile doldurup üzerine 5184 kez Yâ Bâsıt ismini okuduktan sonra bir deliye veya herhangi bir ruh hastasına veya başka bir hastalığa mübtela kimseye içirilirse iyi olur.
Bu sudan daima su içmeyi adet edinen ve her gün su içerken üzerine 72 kez Yâ Bâsıt diyen kimsede az zamanda inkişaf başlar. Kalbinde hikmet pınarları kaynar.

 

23- EL HÂFID: 

Yukardan aşağıya indiren alçaltan
Günde Zikir Sayısı : 1481

Kötüden ve belalardan korunmak için okunur.

Ya Hafıd ismini zikreden korku, telaş, kötülük ve fenalıklardan emin olur ve korunur. Okuyana düşman saldıramaz. Cin, şeytan ve insan şerrinden korunur.

Bu isim; korunması için, neye okunursa, o şey muhafaza olur, korunur.

Düşman üzerine 1481 kere okunduğunda onu kahretmez, fakat düşman, çeşitli hastalıklara ve sıkıntılardan başıı kaldıramaz. Namusu, ırzı ve malı heba olur.

Bu ismin belirtilen miktarda zikri sırasında duygulanma ve kalpte sıcaklık meydana gelir gelmez ne dilenirse yerine gelir.

Üç gün bu ismi belirtilen miktarda zikredip dördüncü gün toplulukta 70 bin kez zikreden kimse hasmına galip gelir, savaşta ise zafer kazanır.

Bir isteğin yerine gelmesi için 500 kez okuyan kimse istediği şeyi elde eder.

Her gün 1481 kez Yâ Hâfıd ismini zikreden kimse her zalim, cebbar ve zorbayı hor ve zelil eder. Kendisine hiç kimse kötülük yapmaya cesaret edemez. İçlerinde daima bir korku ve çekingenlik duygusu baş gösterir. Ve ister istemez kendisine hürmet ve saygı gösterirler. 

 

24- ER RÂFİ’:

Yukarı kaldıran, yükselten
Günde Zikir Sayısı : 351

İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için okunur.

Ya Rafi ismini zikreden her türlü hayırlara vesile olur. Rızkı ve derecesi artar. İnsanlar arasında yüksek mertebelere ulaşır. Düşmanlarının kalbinde korku ve ürperti olur. Fakirlikten ve zalim şerrinden muhafaza olur.

Bu ismi pazar günü güneş saatinde 351 kez okumaya devam eden kimse, istediğinin gönlünü kendine bağlar.

Bu ismin ve terkibinin müthiş bir tesir gücü vardır. Dünya ve ahiret derecelerini yükseltmek isteyenler, halk arasında sevilip sayılmak, şeref ve itibar görmek ve yücelmek, Allah tarafından sevilmek isteyenler bu mübarek ismin etkisiyle istediklerine ulaşabilirler.

Bu ismin zikrine devam edip vird edinenlerin gam, kasavet ve kederi kalkar.

Bir yere rüzgar estirmek için bu ismin tertibine başvurulur. Rüzgar ne taraftan eserse, tertibi yapan kimse o tarafa arkasını döner. Çokça tecrübe edilmiştir.

Zulmünden korkulan bir kimsenin huzuruna girilmezden önce 70 kere okuyan kimse, o zalimin zulmünden emin olur.

Saldırı ve malının gasp edilmesinden korkan kimse 70 kere okursa korunur.

Gece yarısı 351 defa okuyan kimse, gönül rahatlığına ulaşır. İşlerinde kolaylık görür. Zenginleşir. İsteğine kavuşur.

Her türlü işte başarılı olmak, makam ve mevkide yükselmek, şeref ve itibar sahibi olmak isteyenlere, bu ismin zikrine devam etmelidirler.

Her gün 362 kez Yâ Râfi diye okumaya devam eden kimse herkes tarafından sevgi ve hürmet görür. Vazifesinde az zamanda yükselir. Tüccar ise işi çok büyür. Memur ise şef olur. Sanat erbabı ise meslek arkadaşları arasında sivrilir.  

 

25- EL MUİZZ: 

İzzet veren, ağırlayan
Günde Zikir Sayısı : 117

Fakir ve zelillikten kurtulmak için okunur.

Ya Muizz zikrine devam eden kişi aziz olur. Gücü, kuvveti artar. Kadri yücelir. Mahlukata karşı heybetli görünür. Kimseden korkmaz.

Pazar günü 117 kez güneş saatinde Ya Muiz celle celalühü diye zikreden insan ebedi mutluluğa kavuşur. Açık veya gizli iç veya dış, bilinen veya bilinmeyen, görünen veya görünmeyen bütün işlerinde yüceliklere erişir. Bir daha geriye düşmez. Adı sonsuza kadar hayırla anılır.

Cuma ve pazartesi geceleri, akşam namazından sonra okuyan heybet ve hürmet sahibi olur. Korku ve saygıyı sadece Allah’a karşı olur. Başka şeylerden korkmazlar.

Bu zikri Hacı Bayram Veli Hazretleri 43 sene boyunca her hangi bir saat gözetmeden okuduğu nakledilir. Allah dostları, yıldızların seyrini beklemez, istedikleri zaman zikre devam ederler. 

 

26- EL MUZİLL:

Alçaltan zillete düşüren hor ve hakir eden
Günde Zikir Sayısı : 770

Düşmandan korunmak için okunur.

Ya Muzill ismini zikreden kişiye, istediği düşmanını Allah zelil kılar. Düşman ve zalim şerrinden emin olur, korunur. Düşmanını hezimete uğratır.

Zalim ve hasetçi bir kimsenin şerrinden ve zararından emin olmak, korunmak isteyen bir kimse 75 kere okuyup secdeye gitse, korunmak isteği yerine getirilir, duası kabul olur.

Pazartesinden itibaren üç gün oruç tutan, Cuma gecesi  rekat namaz kılıp her rekatta Fatiha’dan sonra 100 kere Ya Müzil deyip, düşmanının zelil olmasını isteyen kimse, isteğine ulaşır, düşmanı zelil olur.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri riyazetle oruç tutan, Cuma günü ikindi namazının birinci rekatında ayakta iken 100, rukuda 100, secdede 10, ikinci rekatta aynı işlemleri ve buraya kadar toplam 770 kere, Ya Müzil okuyan kimse istediğine ulaşır. 

 

27- ES SEMî’: 

Herşeyi iyi işiten
Günde Zikir Sayısı : 180

Duaların kabulu için okunur.

Ya Semi ismini zikredenin duaları kabul olur.

Bu ismi okuyan ve okumaya adet haline getiren kimsye, dost veya düşman, kadın veya erkek herkesten iyi ve doğru, sevindirici haberler gelir. İstediği şeye kavuşur.

Zikrine devam eden kimsenin her türlü dileği ve duası kabul olur. İstediğine kavuşur.

Kulağında sağırlık hasıl olan kişi, bir salı günü bu ismi temiz bir hatme yaprağına yazıp, halis badem yağı ile bozarak o yağdan kulağına damlatırsa Allah’ın izni ile iyileşir.

Herhangi bir kimsenin kalbini etkisi altına almak isteyen kişi, bu ismi aradaki soğukluk, kin, nefret ve düşmanlık gibi hususlar olsa bile bunların giderilmesi niyeti ile seher vakti 18 000 kez Ya Semi diye okuyan ve her yüz de isteğinin yerine gelmesi için dilekte bulunan kimse, istediği kişinin kalbini etkisi altına alır kendine bağlar. Sevgi ve ilgi hasıl olur aradaki soğukluk ve düşmanlıklar yok olur.

Bir kimsenin celp ve teshiri için riyazetle oruç tutup geceleri 18 000 kez Yâ Semi ismini zikreder ve her yüzde bir defa matlubunun teshiri Allah’tan niyaz edilirse, istenilen şey veya kimse teshir edilir ve ele geçirilir.

Perşembe günü kuşluk namazından sonra 500 kez zikretmeye devam eden kimsenin hiç bir duası geri çevrilmez.

7 gün oruç tutup, halvete girerek Ya Semi ismini zikreden ulvi ruhların sesini işitir.

Her gün 180 kez Yâ Semi ismini zikretmeyi adet edinen kimsenin Allah makul olan bütün dualarını kabul buyurur.

Her gün riyazetle beraber adedini bir misli artırmak suretiyle yani birinci gün 180, ikinci gün 360, üçüncü gün 540 olmak üzere kırk gün Yâ Semi ismini zikreden kimse 40 gün zarfında alemi ervahın seslerini ve zikirlerini duymaya başlar ve bir çok gizli şeyleri vaktinden ve herkesten evvel işitip öğrenir.

28- EL BASÎR: 

Her şeyi iyi gören
Günde Zikir Sayısı : 112

Acziyetin kalkması için okunur.

Ya Basır ismini zikredenin dünya ve ahiret korkuları kalmaz. Basiret gözü açılır. Tüm kötülüklerden korunur. İstek ve arzuları gerçekleşir.

Bu ismi pazar günü Güeş saatinde 112 kez okumaya devam eden kimsenin, isteği çabuk yerine gelir.

Bu ismin büyük tesir gücü vardır. Büyükler, idareciler, yetkililer ve hüküm sahipleri ile erkekler, bu ismin tesir gücünden Güneş saatinde yararlanabilirler. Şayet kadınlar yararlanmak isterse Ay saatini tercih etmeliler.

Bu ismi her gün, sabah namazından sonra 302 kez zikretmeye devam eden kimseye gizli işler açılır, gizli olaylar ve sırlar gösterilir.

Bu ismi temiz bir cam kaseye 100 kez yazıp yağmur veya kaynak suyu ile bozarak aç karnına içen kimsenin zihni açılır. Hafızası kuvvetlenir. Anlayışı kuvvetlenir. Kalp gözü açılır.

Cuma namazından önce 302 kez okuyanın kalp gözü açılır ve sözünde ve işinde doğruluga salih amele muvaffak olur.

Pazartesi günü sabah namazının farzı ile sünneti arasında sağlam bir itikat ve teslimiyetle 100 kez zikreden kimse, Allah yardımına ve iltifatına  kavuşur.

Ya Basır ismini her sabah 302 kez zikreden gizli husus ve hadiseleri öğrenir.

Ya Allahü Ya Basır isimlerini zikredenin içi temizlenir. Allah’ın rahmetini kazanır. Gözleri nurlanır. 

29- EL HAKEM: 

Hükmeden, hakkı yerine getiren
Günde Zikir Sayısı : 68

Haklı davasını kazanması için okunur.

Ya Hakem ismini zikredenin içi, alemin sırlarıyla dolar. Sözü geçerli ve tesirli olur. Allah katında mertebesi yükselir. Eşyaların sırrına vakıf olur. Anlama ve kavrama gücü artar.

Pazar günü güneş saatinde zikreden biri yetkisini hatasız kullanır. Bütün işlerinde ve kararlarında isabetli davranır. Dolayısıyla kıyamet günü hesabı hafif ve kolay olur.

Bu ismin virdine devam edenler, Allah’ın izni ve iradesiyle amaçlarına kavuşur.

Hayvani gıdalardan ve şüpheli şeylerden sakınarak rizayet yapan ve tenha bir yerde 668 kez Ya Hakem diye zikreden kimse “Allahümme inni es-elüke en takdi haceti” diye dua ederse istediğini elede eder.

Gece yarısı 68 kez okumaya devam eden, gizli sırlara ve hikmete mazhar olur.

Haklı olduğu bir davayı kazanmak isteyen kimse, 3 gün riyazetle oruç tutup sabaha karşı 4624 kez Ya Hakem diye zikrederse ve sonunda secdeye kapanıp istek ve ihtiyaçlarını Allah’tan isterse Allah o kulunun isteğini kabul buyurur ve haklı olan davasını kazandırır.  

30- EL ADL:

Çok Adaletli
Günde Zikir Sayısı : 104

Adaletli olmak için okunur.

Ya Adl ismini zikredenin maddi ve manevi hali düzelir.

Hakim ve hükümet görevlileri her gün sabahları 104 kez Ya Adl ismini zikrederlerse, adalet üzere hareket ederler, adaletten ayrılmazlar, Allah onları zulümden korur, isabetli kararlar ilham eder; davalı ve davacı ve şahitler, doğrudan başka bir şey söyleyemez, hakkı gizleyemezler.

Gece yarısından sonra 104 kez Ya Adl ismi zikredildikten sonra bir zalime beddua edilirse; o zalim perişan olur.

Bu ismin zikrine devam eden kimse, iş ve davranışlarında adil olur, hiç kimseye zulmedemez, nefsini fitne ve fesattan kurtarır. Kötü huyları iyi huylara dönüşür; güzel ahlaka sahip olur.

Cuma gecesi 20 lokma ekmek üzerine yazıp yerse, insanların, cinlerin ve bütün mahlukatın hürmet ve saygısını kazanır.

Başkalarında hakkı olup da alamayanlar, 3 gün riyazetle oruç tutup gece 10 816 kez Ya Adl diye zikredip, sonunda ” Allah’ım! bu ismin hürmetine hakkımı falan kimseden almanı istiyorum” diye dua ederse, Allah o zalim ve zorba hak yeyici kimseyi, dua eden kimsenin hakkını vermeye mecbur eder; yine de vermezse başka türlü cezasını çeker.

Her namazdan sonra 104 kez Yâ Adl ismini zikretmeyi vird edinen kimseye mutlak ve hudutsuz Allah doğruluk ve doğru hüküm vermeyi nasip ve ilham eder.