Esma-ül Hüsna’nın Havassı ve Sırları – 5

Esma-ül Hüsna’nın Havassı ve Sırları – 5  

41- EL HASÎB: 

Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen
Günde Zikir Sayısı : 80

Herkese karşı alnı açık olmak için okunur.

Ya Hasib ismini her gün zikredenin duaları kabul olur. Başkaları tarafından sevilip, sayılır. Düşman şerrinden korunur. Kötülüklerden muhafaza olur. Rızkı çoğalır.

Bu ismin tertibini yerine getiren kimse cömert olacağı gibi,çok cimri bir kimse üzerine okunursa, o da cömertlikte öne geçer.

Bu ismin,gönülleri teshir etmek için bildirilen isimler arasında yer almaktadır.

İşlerinde zorluk çeken kimseler, her gün 720 kez Ya Hasib isminin zikrine devam etse, zorluklar kolaylığa dönüşür. Beklemediği yerden imkan ve fırsat kapıları açılır ve rızkı kendine koşar, işler düzene girer.

Akrabalarından korkan bir kimse bu ismi her gün güneş doğmadan 70 kez okursa, akrabalar arasında düşmanlık kalkar, dostluk ve ünsiyet olur.

Bu ismi her gün 80 kez zikredenler düşman, hasetci, göz değmesi(nazar), hırsızlık gibi hastalıklardan Allha’ın ziniyle güvende olur.

Hergün 400 kez Yâ Hasîb okuyan düşmanını hor ve zelil eder. Allah o kimseyi düşmanın kötülüklerinden muhafaza buyurur.

Her gün 720 kez Yâ Hasîb ismini okumayı adet edinirse az zamanda Allah bütün zorlukları giderir ve her işinde çeşit çeşit kolaylıklar yaratır. Bütün dualarını kabul buyurur. Ümit etmediği yerlerden bol kısmet ve rızık kapıları açılır. Herkese karşı açık alınlı olur. Bütün korktuklarından, emin olup herkes tarafından sevilir.  

 

42- EL CELÎL: 

Celalet ve Ululuk sahibi
Günde Zikir Sayısı : 73

Bir zalimi zorbayı zelil etmek için okunur.

Ya Celil ismini zikreden insanlar arasında sevgi, saygı ve hürmet görür; heybetli ve güçlü görünür. Kimse kötü gözle bakamaz, düşmanları onu görünce korkuya kapılır. Bu ismi zikreden kişide manevi bir güç meydana gelir. Zalimleri dize getirir. Kimse kötülük yapamaz. Tehlikeli yerlerde emin olur. Okuyanın ahlakı düzelir.

Bu ismi okuyan kimse, ayağı dışarda, gece hayatına alışkın veya evinden soğuksa, gece ve dışarı hayatını bırakıp evine ve eşine bağlanır. Bu isim, daha çok eşini aldatan kimselerin üzerine okunması tavsiye edilen bir isim tertibidir.

Her gün 78 keza zikreden kimsenin toplum içinde meziyeti artar, sözü geçerli ve faydalı olur.

Misk ile yazıp üstünde taşıyan kimse süfli duygulardan ve nefsinin kötü isteklerinden, baskılardan kurtulur.

Kara sevda, melankoli, evham veya korkuya tutulan kimseler için temiz bir tabağın tabanına yazılıp, 365 kez Ya Celil okuduktan sonra su ile silinip, hastaya içirilirse Allah’ın izni ve keremi ile şifa bulur.

Yâ Celîl ismini vird edinen kimse halkın gözüne muhabbetli görünür. Herkes kendisine muhabbet ve sevgi gösterir. Büyük küçük herkes tarafından hürmet görür. Zalimler,
zorbalar kendisinden çekinir. Korkar, fenalık yapamazlar. Fenalık yapmak isteyenlerin kalbine korku düşer.

Her gün 365 kez bu ismi vird edinip okuyan bir kimse herhangi bir zalimi ve zorbayı kahır ve tezlil eder.

Kara sevda, evham, korku gibi ruhî bir hastalığı olan kimseye Ya Celil ismi bir tabağa yazılıp üzerine 365 kez Yâ Celîl ismi okuduktan sonra hastaya bu sudan 3 veya 7 gün içirilirse Allah’ın izniyle hasta şifaya nail olur ve selamete çıkar.  

 

43- EL KERÎM: 

Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol
Günde Zikir Sayısı : 270

Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak için okunur.

Ya Kerim ismini zikreden kolay yoldan rızık kazanır. Hayır kapıları açılır, fakirlik çekmez. Dünya ve ahirette izzetli ve şerefli olur. Her kazancı bereketlenir.

Bu esmayı zikreden kimsede gam, keder ve kasavet kalmaz.

Yyatmadan önce zikreden halktan birilerinin yardımıyla cenabı-Hakkın ikramına kavuşur. Fakirse zengin olur.

Zalimden zulüm gören zikrederse, çektiği zulümden kurtulur. Zalim kendisine zarar veremez.

Birisini seven zikrine devam ederse, sevdiğine kavuşur.

Bu ismin zikrine devam eden kimseyi Cenabı Hak hatalırından koruyup ihsanlarda bulurur.

Bu ismin zikrine devam eden kimse hasta ise şifa bulur.

Bu mübarek isim teshir edici bir özelliğe sahiptir.

Her gün 270 kez Yâ Kerîm ismini okumayı adet edinen kimseye Allah, hiç müşkilatsız, yorulmaksızın bol, bereketli rızık ihsan buyurur. İşlerini yoluna kor. Bu kimse o kadar kolaylıklara nail olur ki, kendisi de hayretler içinde kalır. Fakır ve zarurete tevbe eder. Tuttuğu altın olur.

Yâ Allâh Yâ Kerîm Yâ Vehhâb Yâ Zet tavl esmaları rızık, bolluk, kolaylık, girift ve karışık işlerin açılmasında altın yapan kimya gibi bir hassaya maliktir. Her kim her gün 1171 kez bu esmaları zikrini adet edinirse çok kısa zamanda bütün umduklarına nail olur ve bütün korktuklarından emin olur. Görünür görünmez her türlü saadet ve nimetlere nail olur. Her türlü bela ve dertlerden mahfuz kalır.  

 

44- ER RAKÎB: 

Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden
Günde Zikir Sayısı : 312

Her işte Allah’ın koruması altında olmak için okunur.

Ya Rakib ismini okuyanlar yitiğini bulur, başına gelecek bela ve musibetlerden korunur. Allah’ın himayesine girer.

Sabah namazının ardından 612 kez Ya Rakib ismini zikreden Allah’ın himayesine girer.

40 gün oruç tutup hergün 4440 kez Ya Rakib ismini okuyan bazı sırlara vakıf olur. Kalb gözü açılır, kuşların konuşmalarını anlar.

Bu ismin zikrini Cuma günü okumaya devam eden kimse ne dilerse dileğine ulaşır.

Bu ismi 312 kez okumaya devam eden kimse bol mal ve servete kavuşur.

Hamile okursa, kolay ve zahmetsiz doğum yapar.

Misafir okursa ailesi ve evladı tarafından güvende olur.

Her gün sabah namazından sonra 312 kez bu ismin zikrini vird edinen kimse Cenabı Hakk’ın hıfız ve siyanetinde olur.

Yâ Rakıyb ismini bir tabağa yazılarak suyla sildikten sonra 7 gün sabahlan aç karna içilirse hafızayı kuvvetlendirir. Geri zekalı bir çocuğa içirilirse hafızası normal çocuklar derecesine gelir.

Her gün 5000 kez Yâ Rakıyb ismini zikreden ve buna 40 gün oruç ve riyazetle devam eden kimsede bu ismin sırrı zuhur eder. Herhangi bir tılsım, sihir ve büyüyü bozabilecek ilim kendisine verilir. Pek çok gizli esrar kendisine açık bir şekilde gösterilir.  

 

45-EL MÜCÎB:

Kendisine dua edenlerin isteklerini veren
Günde Zikir Sayısı : 55

Duaların kabul olunması için okunur.

İhlasla Yâ Mücib diye bir müslüman bu isme devam etse, insanlar tarafından sevilir, duası kabul olur.

55 defa okuyanın meşru duaları kabul olunur.

Perşembe günü müşteri saatinde zikreden kimse Yüce Allah’tan ne dilerse kabul edilir. Ulaşmak istenen şey haram ve günah olmadığı takdirde isteğine kavuşur.

Her gün 60 defa zikredenin duası kabul olur ve Allah’ın himayesinde olur.

Dargın olan eşler veya her hangi bir şekilde araları bozulmuş olan yada yeni bir eş-dost, arkadaş edinme isteyen biri, o kimsenin kalbini kazanmak için, kendine bağlamak için,tenha bir yerde oturup istediği kişiyi hayal ederek veya resmine bakarak 3025 kez Ya Mücib ismini okuyup arkasından o kişinin annesinin adıyla birlikte ismini söyleyerek “Allah’ım bu kimsenin sevgisini bana nasip et kalbini bana bağla” diye dua etse, isteği meşru ve helal olduğu sürece duası kabul olur.

Her gün 3025 kez Yâ Mücîb ismini okumayı vird edinen kimsenin yaptığı her makul duası Allah katında kabul olur.

Bu ismi zikrederken hususi bir muradın için okuyacağın esmayı Yâ Mücîb ismi ile beraber okumak; arzu ettiğin işinin çok çabuk meydana gelmesine yardım eder. Mesela, rızk talebi için Yâ Rezzâk ismini zikretmek arzu ettiğin zaman Yâ Mücîbü Yâ Rezzâk diye okumalıdır.

Bir kimseyi celb ve teshir etmek isteyen kimse matlubunu düşünerek sabaha karşı 3 veya 7 gece 3025 kez okursan istediğin kimseyi arzu ettiğin şekilde kendine bağlarsın.

Her kim makul olan arzu ve isteklerinin Cenabı Hakk tarafından kabul ve husulünü diler ve isterse sabah namazlarından sonra 55 kez Yâ Mücib diye dua eder ve Allah’tan muradının kabulünü rica ederse Allah o kulunun kendisine açılan ellerini katiyyen boş çevirmez.  

 

46- EL VÂSİU: 

İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekâr
Günde Zikir Sayısı : 137

Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için okunur.

Ya Vasi ismini zikreden; hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Ahlakı güzelleşir. Rızkı bollaşır ve ömrü uzar. Zor işlerinde daima kolaylık bulur.

Kin ve hased çeken kişi okumaya devam ederse durumu düzelir.

İhlasla okumayı sürdürenler; bazı sırlara ererler ve manevi perdeler o kişiye kalkar.

Kim altından kalkamayacak kadar zor bir iş ile karşılaşırsa 137 kez Yâ Vâsiu Celle Celalühü diye tam bir sadakatla okumaya devam ederse, Allah’ın izni ile zor işlerin altından kalkar.

Özellikle pazartesi sabahı okunmasında faydası daha çok olur.

Kim bu ismi şerifi çokça okumayı adet haline getirirse, Allah Teala rızkını artırır, kalbindeki darlığı genişletir. Ahlakını düzeltir. Yüce Allah her çeşit sıkıntı ve bunalımdan kurtulması için bir çıkış yolu ihsan eder.

Her gün 11 kez Fatiha Suresi okuduktan sonra 137 kez Yâ Vâsiu ismini zikretmeyi adet edinen kimsenin ömrünü Cenabı Hakk uzatır ve sıhhatini tam, rızkını bol, mülkünü de geniş kılar. Kötü huylarını iyi ahlaka tebdil eder.

Maişeti dar, kendisi sıkıntıda olan bir kimse her namazdan sonra 137 kez Yâ Vâsiu ismini okumayı kendisine vird edinen kısa zamanda bolluğa kavuşur. İşleri yoluna girer. Tüccar ise işi büyür. Emlak sahibi ise mal ve mülkü artar. Talibi ilim ise hafızası kuvvetlenir. İlim, fehim ve idraki artar.

Yâ Vâsiu ismini Cuma günü salâ vakti yazıp etrafına 137 kez Yâ Vâsiu okuduktan sonra bir dükkanın giriş kapısının iç kısmına asılırsa orada hem bereket olur, hem de bol müşteri gelir.

Yine bu vakitte Yâ Vâsiu ismini yazıp üzerine 18769 kez Yâ Vâsiu okunduktan sonra cüzdanına yahut kasasına koyan kimseden kati’yyen para eksik olmaz, servet ve nimet yağarcasına bol gelir. Her şeyinde bitip tükenmez bir bolluk ve bereket olur.

Yâ Vâsiu ismini her gün devamlı olarak okumak her istediğin hususta bolluğa kavuşmak için fevkalade müessirdir. 

 

47-EL HAKÎM: 

Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli
Günde Zikir Sayısı : 78

İlim ve hikmet sahibi olmak için okunur.

Cuma günü 6084 kez Ya Hakîm ismini zikreden kişi ilim ve hikmet sahibi olur.

El Hakim ismini cuma günü zühre saatinde 6084 kez okuyan kimse, özellikle kadınlar üzerinde etkili olur. Erkek üzerinde etkili olmak için cuma günü güneş saatinde okunması gerekir. Müşteri saati de erkekler için uygundur.

Hasta üzerine okunursa derhal şifaya kavuşur.

Sevdiği biri için okuyan kimse kısa zamanda ayağına gelir.

Devlet büyüğünden kabul görmek için okunursa derhal davet edilir. Ne dilerse yerine getirilir.

Bu ismin tertibine uygun olarak okunması üzüntü ve sıkıntıyı, daralmayı ve sıkleti yok eder.

Her namazdan sonra 78 kez Yâ Hakîm ismine devam eden kimseye Cenabı Hakk ilim ve hikmet verir. Her şeyin hakikatini gösterir ve öğretir. Kalbinden hikmet pınarları kaynar. Uzağı görür. Fikir ve kanaatlerinde mutlak isabet olur.

Kalbinde her ne çeşit olursa olsun bir hastalık olan kimse her namazdan sonra 78 kez Yâ Hakîm ismini okumayı vird edinirse çok kısa zamanda kalbindeki hastalıkların her çeşidinden biiznillah kurtulur.

Kalp hastalarının 7 gün sabahlan aç karınlarına Hakîm ismini temiz bir tabağa yazıp suyla sildikten sonra içmeleri hastalıklarının bir an evvel geçmesine büyük yardımı olur.  

 

48- EL VEDÛD: 

Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan
Günde Zikir Sayısı : 20

Herkesin sevgisini kazanmak için okunur.

Ya Vedud ismini zikreden kişiyi bütün insanlar sever, sayar, hürmet görür.

Okumaya devam eden kişi başkalarına tesir eder ve karşısındakini hükmü altına alır.

Kalbi nurlanır, huzura kavuşur.

Günde 270 kez Ya Vedud ismini zikreden borçlarından ve fakirlikten kurtulur.

El Vedud ismininin tesiri çok fazladır. Bu ismi, pazartesi ay saatinde zikreden kimsenin gönlu nurla dolar, kalbi genişler ve ferahlar.

Bir yiyecek üzerine 1000 kez okuyup eşiyle birlikte yiyenlerin eşlerine olan sevgileri artar.

Günde 20 kez okuyan kimse, halk arasında fazlasıyla teveccüh ve ilgi görür, sevilip sayılır, sözüne önem verilir.

Her gün 400 kez Yâ Vedüd ismini okumayı adet edinen kimseyi herkes sever. Herkes ona meyil ve mehabbet eder. Ona yaranmak ister. 

 

49- EL MECÎD: 

Şanı büyük ve yüksek
Günde Zikir Sayısı : 57

İzzet ve şerefin artması için okunur.

Ya Mecid ismini sürekli zikredene şeytan yaklaşıp vesvese veremez.

İnsanlar arasında izzeti ve sevgisi artar.

Fakirlikten kurtulur, rızkı çoğalır.

Arabi ayın ortasında oruç tutup, iftar zamanı Ya Mecid ismini zikreden; maddi ve manevi hastalıklardan şifaya kavuşur, Sedef hastalığından kurtulur.

Cuma günü müşteri saatinde 57 kez zikreden kimsenin maksadı hasıl olur.

Her işe Ya Mecid diyerek bu ismin zikriyle başlayan kimse işlerinden hayır görür. İstediğine kavuşur.

Ay takvimine göre ayların 1′nde, 15′nde ve 30′unda oruç tutup, iftarda Ya Mecid diye zikreden kimse alaca hastalığından kurtulur.

Her gün 62 kez zikreden kimse, şan ve şeref kazanır. Açık ve gizli sırlara mazhar olur.

Her gün sabah namazlarından sonra 57 kez Yâ Mecîd ismini okumaya devam eden kimsenin halk arasında izzet ve şerefi son derece artar. Herkes tarafından hürmet, muhabbet ve sevgi görür.

Ayet-el Kürsü’nün kelime sayısı 57’dir. Bir kimse her gün 57 kez Ayet-el Kürsü ve 3249 kez de Yâ Mecîd ismini zikrederse çok kısa zamanda o kadar büyük maddî ve manevî faydalar görmeye başlar.

Her gün 365 kez Yâ Mecîd Yâ Rezzâk ismini vird edinen kimse çok kısa zamanda maişet dert ve sıkıntısından kurtulur. Rızkı çok bollaşır. Herkes kendisine rızık hususunda yardımcı olur.  

 

50- EL BÂ’IS: 

Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran
Günde Zikir Sayısı : 573

Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için okunur.

Ya Bâ’is ismini zikreden kişiden gaflet ve şiddet kalkar.

Okuyanda Allah korkusu meydana gelir.

İbadet ve taatını isteyerek, severek yapar.

Dert ve sıkıntılarından kurtulup, huzura erer.

Düşman ve zalimlerin şerrinden kurtulmak için günde 573 kez Ya Bais zikredilir.

İftiradan kurtulmak için 7073 kez okunur.

Bu ismin zikrine devam eden kimse, her zaman düşmanlarına karşı üstünlük sağlar, yüce Allah’tan her zaman iltifat ve ikramlar görür.

Uykuya yakın elini gögsüne koyup 100 kez Ya Bais diyen kimsenin kalbi nurlanır. İlim, hikmet ve ilham verilir.

Cumartesi günü güneş doğarken veya zühal saatinde 4584 kez Yâ Bâıs ismini okur ve Cenabı Hakk’tan: “Yâ Rabbi! Hakkımı filandan al” diye niyaz ve ricada bulunursan o kimse kısa zamanda ne yapar yapar borcunu öder ve hakkını verir.

İradesi zayıf, çekingen, içine dönük bir insan her gün 573 kez Yâ Bâıs ismini okur temiz bir tabağa yazıp suyunu içmeye devam ederse, çok kısa zamanda varlığında büyük bir değişiklik zuhura gelir. Cesur, atılgan ve müteşebbis olur.

Bir kimse Arabî ayın ilk Cuma günü salâ vaktinden başlayarak her gün 1062 kez Yâ Bâıs Yâ Fettâh ismine devam ederse kısa zamanda fevkalade hayırlı ve mesut bir izdivaç yapar. Erkek çok büyük ve kazançlı işler kurar ve devam ettirir. Gerek erkek ve gerekse kadın hayırlı evlatlara nail olurlar.

Yâ Bâısü Yâ Fettâh ismi her gün okunursa dükkana müşteri karınca gibi gelir. Kazancı bol ve bereketli olur.

Satılması istenilen bir malın üzerine hergün 1062 kez Yâ Bâısü Yâ Fettâh okunursa o mal kısa zamanda satılır.

Bu iki isim kıymetini bilenler ve okuyanlar için bir hazine, Kibrît-i Ahmer denilen ve altın yapan bir kimyayı saadettir.