Esma-ül Hüsna’nın Havassı ve Sırları – 6

Esma-ül Hüsna’nın Havassı ve Sırları – 6 

51- EŞ ŞEHÎD:

Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır
Günde Zikir Sayısı : 319

Şehid olmak, heybetli olmak için okunur.

Asi olan insanlar için okunursa asilikleri geçer.

Ana-babaya karşı gelen kişinin veya kocasına karşı isyan eden kadının başından tutularak Ya Şehid ismi okunursa isyanları ve asilikleri geçer.

Alın bölgesinden bir kıl koparılıp, kılın üzerine 1000 kez Ya Şehid ismi okunup, Allah’dan itaatli olması istenirse; o kişi itaatkar olur.

Ya Şehid ismini zikreden kişi; nefis ahlakının kötülüklerinden kendini korumaya alır.

Her gün sabah namazlarının ardından 122 kez Ya Şehid ismini zikreden şahadet nimetine kavuşur.

İftiraya uğrayan Ya Allah Ya Şehid isimlerini gece yarısında 329 kez okumaya devam ederse iftiradan kurtulur.

Zulme uğrayan kişi 1ay süreyle 319 kez Ya Şehid ismini zikredip, o kişiye beddua ederse zulumden kurtulur; zulmedende cezasını bulur.

Düşman olan kimseler, bu ismin zikrine devam ettikleri takdirde kısa sürede düşmanlıkları sona erer. Düşmanların kalbi yumuşar ve dost olurlar.

Her gün 319 kez Yâ Şehîd ismini okumayı vird edinen kimseyi herkes sever. Kendisine hürmet ve tazim eder. Saygı gösterir ve hiçbir arzusu red edilmez. Allah bu ismi okumayı vird edinen kimseye heybet ve vakar ihsan buyurur.

40 gün riyazetle oruç tutup, her namazdan sonra 1000 kez Yâ Şehîd ismini zikreden kimseye alemlerin sırrı zâhir olur. Ruhanileri görüşür, öğrenmek istediği bazı şeyleri sorup öğrenebilir. 

 

52- EL HAKK: 

Varlığı hiç değişmeden devam edip duran mevcudiyet ve uluhhiyeti gerçek olan
Günde Zikir Sayısı : 108

Ya Hakk ismini zikreden kişi gizli sırlara vakıf olur.

Halk arasında sözü geçen, dinlenen bir kişi olur.

Kulluk görevlerini yerine getirmede zorlanmaz.

Ahlakı ve durumu düzelir.

Batıldan uzak olur.

Dört köşeli bir kağıdın her köşesine bu El Hakk ismini yazıp, seher vaktinde göğe doğru kaldıran bir kimsenin istegi hasıl olur.

Bir kimse Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin zikrini günde 100 kez okumayı vird edinirse zengin olur.

Her gün 1000 kez Ya Hakk diyen kimse, kötü akıbet ve kötü amelden korunur.

Bir eşyası kaybolan kimse, dört köşesinde El Hakk yazılı dört kağıdın ortasına da kaybettiği eşyayı yazsa sonrada gece yarısı kalkıp ellerini açıp gökyüzüne bakarak, kaybettiği şeyi Allah’tan isterse kaybettiği şeyi bulur. Eğer o olmazsa daha iyisini ve hayırlısını Allah kendisine ihsan eder ve iade eder.

Ve emmâ mâ yenfaun nâse fe yemkusufîl ard. (Rad 17) ayetini yazıp üzerine 11664 kez Yâ Hakk ismini zikredip üzerinde taşıyan kimse memuriyetinden azil edilemez. İstediği yerde istediği zamana kadar kalır. Tüccar ise işleri fevkalade büyür ve genişler. Kazancı artar ve iflastan katiyyen emin olur.

Bu ismi vird edinen kimse imanında ve ibadetinde sabit olur. İmansız gitmez. Allah tarafından birçok işlere vakıf olur.

Bir hakim Yâ Hakk ismini zikretmeyi adet edinirse Allah kendisine doğruyu bulmayı ilham eder. Daima adaletle hüküm eder. Kendisinden asla zulüm yapılmaz. Karşısında katiyyen yalan söylenmez. Aleyhlerine de olsa herkes ona ancak doğruyu söyler.

Bu ismi okumayı vird edinen kimse her tuttuğu işi neticelendirir ve en iyi sonuçla da bitirir. Daima başarılı olur. 

 

53- EL VEKÎL:

Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran
Günde Zikir Sayısı : 66

Allah’tan her türlü yardımı görmek için okunur.

Ya Vekil ismini zikreden musibetlerden korunur. Rüzgar ve gök gürültüsü korkularından emin olur. Rızık kapıları açılır.

Hergün sabah vakti 66 kez Ya Vekil ismini zikredenin rızkı artar.

Düşman üzerine Ya Vekil ismini 66 kez okuyarak beddua edilirse düşman hezimete uğrar.

Her gün 76 kez okuyan kimse, yangından ve suda boğulmaktan kurtulur, zarar görmez.Zelzele, şiddeti rüzgar ve fırtınadan korunur.

Bu ismi vird edinip her gün okuyan kimseye Allah, bol hayır, bol rızık, bol kazançlar verir. Ümit etmediği yerden hayır ve başarı kapıları açar. 

 

54- EL KAVİYY: 

Son derece güçlü, kuvvetli, asla yenilmeyen ve mağlup olmayan
Günde Zikir Sayısı : 116

Kansızlık ve vücudun güçlü olması için okunur.

Ya Kaviyy ismini zikredenin himmeti artar. Kuvvetlenir. Okuyan yolculuk sırasındaki kaza, bela ve hastalıklardan korunur.

Günde 126 kez Ya Kaviyy ismini zikredenin kalp ve ruh kuvveti artar.

Ağır bir yük kaldırırken Ya Kaviyy ismi zikredilirse zorluk çekilmez.

Bu ismin zikri fetih için uygundur. İstanbul’un fethinde bu ismin Fatih Sultan Mehmet tarafından da zikredildiği bilinmektedir. Yavuz Sultan Selim’de Mısır’ın fethinde bu ismin zikrini yapmıştır.

Vucudunda takatsizlik veya kansızlık bulunan bir kimse, her gün 114 kez okuyarak bu ismin zikrine devam ederse zafiyeti ve kansızlığı gider, kuvveti yerine gelir.

Zayıf bir mazlum okusa zalimin zulmünden emin olur.

Her gün evinden çıkmadan 126 kez okuyan kimse, bütün zahmet ve meşakatlerden kurtulur. İşleri kolayca yürür. Kalp ve ruh kuvveti kazanır.

116 kez Yâ Kaviyy isminin zikrini vird edinen kimse, bütün düşmanlarına galip olur.

Bu ismi daima okuyan bir pehlivanın sırtı katiyyen yere gelmez.

Bu ismi daima zikreden bir kimse her türlü yorgunluklara, zahmetlere, meşakkatlere son derece güçle karşı kor.

Cuma günü salâ vakti bir kağıda yazıp su ile sildikten sonra üzerine 13 456 kez Yâ Kaviyyü dedikten sonra bu sudan 10 gün müddetle içen kimseden zafiyet ve kansızlık gider. Yerine kuvvet ve sıhhat gelir.  

 

55- EL METÎN: 

Çok Sağlam
Günde Zikir Sayısı : 500

Maddi ve manevi sağlam olmak için okunur.

Ya Metin ismini hergün 500 kez okuyanlar; fakirlikten, hırstan, zulümden, kötü ahlaktan kurtulur. Zayıflığa düşmezler. Maddi ve manevi kuvvete ererler.

Bir ay süreyle günde 1000 kez okuyanlar bazı sırlara vakıf olurlar.

Kötü işlerle uğraşan kişinin, o huylarından vazgeçmesi için; Ya Kaviyy Ya Metin isimleri 10’ar kez birlikte okunarak, Allah’dan o kişinin hidayete ermesi için dua edilir.

Bu ismi okuyan kimse düşmanına karşı üstünlük sağlar. Allah’tan istediği her şeye O’nun izni ve yardımıyla kavuşur.

Günde 500 kez okuyanın, ibadette kalp metaneti hasıl olur. Evham ve vesveseden kurtulur.

Metîn ismini bir kağıda yazıp üzerinde taşıyan ve zikrini vird edinen kimseye Allah o kadar metanet ve güç verir ki, ne maddî ve ne de manevî zorluklar, dertler, zararlar hiçbir şey o kimseyi sarsamaz.

Yürümesi geciken çocuklara Yâ Metîn ismini yazıp boynuna takar ve her gün çocuğa bir bardak suya 500 kez Yâ Metîn okuyup içirilirse az zamanda yürür ve kuvvetlenir.

Cuma günü Yâ Kaviyyü Yâ Metîn ismlerini bir kağıda yazıp hasta bir kimsenin üzerine takılır ve 7 gün temiz bir tabağa yazılıp su ile sildikten sonra üzerine 616 kez hasta ve suya Yâ Kaviyyü yâ Metîn okunup içilirse okunan kimse sıhhat ve şifaya nail olur.  

 

56- EL VELİYY:

Sevdiği kullarının dostu
Günde Zikir Sayısı : 46

Her işinde Allah’ın yardımı için okunur.

Ya Veliyy ismini zikreden kıyamet gününde hesabı kolayca görülür.

Okuyanın derecesi Allah katında artar. İçi ve dışı temizlenir. Kötülüklerden uzak olur.

Gece ve gündüz 10 000 kez okuyan Allah’ın veli kullarından olur.

5 vakit namazların ardından 46 kez zikredenin altıncı hissi gelişir.

Bu ismin zikrine her gün 46 kez zikretmeye devam edenler güzel ve hayırlı rüyalar görürler.

Kalp daralması ve sıkıntı çeken kimseler her gün 46 kez okumaya devam ederlerse sıkıntıları geçer.

Bir kimse cuma günü 1000 kez El Veliyy ismini, Ya Veliyyu Ya Allah şeklinde zikretse, istediği yerine gelir.

İtaat etmeyen eşi için okusa ve yanına girip çıktıkça Ya Veliyy dese, eşi ıslah olur ve itaat eder.

Her gün 2116 kez Yâ Veliyy celle celalühü diye zikreden mesleğinde ilerler. Herkes tarafından sevilir.

Her namazdan sonra 46 kez veya günde 270 kez Yâ Veliyy diye zikre devam eden kimseye Allah velilik mertebesi verir. Dünyada ve etrafında dönen gizli ve aşikâr bütün işlere en doğru şekilde muttali olur. Altıncı hissi gelişir.

46 kez Yâ Veliy yazıp üzerine 2116 kez Veliyy ismini okuduktan sonra geceleri uykusunda korkan bir çocuk üzerinde taşırsa korkusu geçer. 

 

57- EL HAMÎD: 

Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen
Günde Zikir Sayısı : 62

Kazancın genişlemesi için okunur.

Ya Hamid ismini zikredenlerin ahlakı, amelleri ve sözleri güzel olur, övgüye layık olur. Mahlukatın sevgisini kazanır. Maddi ve manevi olarak güçlenir. Bütün zor işleri kolaylaşır.

5 Vakit namazların ardından 100 kez okuyan salih kullardan olur. Dünya o kulun hizmetçisi olur.

El Hamid isminin zikriyle gereği gibi meşgul olan kimse dünyada, hayatı boyunca övgü ve sevgiye layık bir durum kazandığı gibi, öldükten sonra da hayırla ve iyilikle anılır.

Sürekli okuyanın kalbi nurlarla dolar, aklı ve anlayışı gelişir. Marifetli ve hünerli bir kişi olur.

Günde 62 kez zikretmeyi alışkanlık haline getiren, ahlakında ve fikrinde övülen bir kimse olur.

Ağzı bozuk olan ve sürekli kötü konuşan bir kimsenin su içtiği kaseye yazılsa, ağzı düzelir, kötü ve kırıcı sözler sarf etmekten kurtulur.

Bir tabağa yazılıp, etrafına 62 kez Yâ Hamîd yazılıp su ile sildikten sonra bir hastaya içirilirse şifaya nail olur.

Her sabah namazından sonra 62 kez bu ismi zikretmeye adet edinen kimse herkes tarafından sevgi ve muhabbet görür . Kötü ahlakları varsa onları terk eder.

Her gün 310 kez okumayı vird edinen kimsenin Allah mertebesi yükseltir. İşlerini kolaylaştırır. Memur ise mevki en yüksek dereceye kadar çıkar. Tüccar ise işleri ve kazancı son derece genişler. Meslek sahibi ise işinde yükselir.  

 

58- EL MUHSÎ: 

Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen
Günde Zikir Sayısı : 148

Zekanın kuvvetli olması için okunur.

Ya Muhsi ismini zikredene bütün kalpler itaat eder. Okuyan kötü ahlaktan kurtulur. Unutkanlık kalmaz. Vücudundaki hastalıklardan şifa bulur. Allah zihin açıklığı verir, idrak ve anlayışı artar.

El Muhsi ismini hergün zikretmeye devam eden kimse, unutkanlıktan ve anlayış zorluğundan kurtulur. Zekası ve hafızası açılır. Bildiklerini ve öğrendiklerini gayet kolay hatırlar ve daha unutmaz.

Özellikle bir takım şeyleri sürekli ezberlemek durumunda olan kimselerde, hafız olmak isteyenler bu ismin zikrine hergün devam etmelidir.

Kalpleri teshir etmekte etkilidir. 20 lokma ekmeğe, 20′şer kez okuyup dilediğine yedirilirse, emri altına girer.

Bu ismin zikrine devam eden kimse, iffetine ve ismetine karşı daha duyarlı ve hashas hale gelir.

El Muhsi ismini kendisine vird edinip hergün okuyan kimsede matematik kabiliyeti gelişir.

Bu ismi “La ilahe İllalahü’l-Muhsi” şeklinde okumak tesirini arttırır.

Bir tabaga yazıp, üzerine 148 kez Ya Muhsi esmasını okuyup suyla silip, 21 gün boyunca aç kamına içen kimsenin hafıza ve zekası fevkalade artar ve kuvvetlenir. İşlerinde son derece muvaffak olur.

Cuma geceleri 1000 kez okuyanlara kıyamet günü hesap vermenin kolay olacağı ve kitabın sağ tarafından verileceği Rahmet-i İlahiyeden ümit edilir. 

 

59- EL MÜBDİ: 

Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan
Günde Zikir Sayısı : 57

Her işte muvaffak olmak için okunur.

Ya Mübdi ismini zikreden hikmet sahibi olur, hikmetli konuşur.

Gizli olan işlerden haberdar olur.

Hergün 56 kez Ya Mübdi ismini zikreden başladığı her işi başarıyla bitirir.

İşe başlarken okunursa işte muvaffak olunur.

Hergün 285 kez okuyan her işinde başarılı olur.

Bir işe başlamada karar veremeyen 1000 kez bu ismi zikrederse karar verme gücü kazanır.

Hamile bir kadının eşi, karnına şahadet parmağı ile bir daire çizerek 20 kez Ya Mübdi yazsa ve okusa çocuk düşürmekten korunur.

Bu ismin zikriyle meşgul olan kimse her istediğini rüyasında görür.

Bu isim aynı zamanda gönül tesiri içinde önemlidir. Çok kere tecrübe edilmiştir.

El Mübdi ismini bir yazar vird edinip ve her gün okumaya devam ederse, yazarlık alanıyla ilğili konularda büyük fikri gelişmeler sağlar ve yazdığı kitaplar kısa zamanda tanınır. 

 

60- EL MUÎD:

Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan
Günde Zikir Sayısı : 124

Elden kaçanı geriye kazanmak için okunur.

Ya Muid ismini zikredenlerin elinden gitmiş olan herşey yerine gelir. Bir işi bozulan 7 gün sabah namazının ardından 124 kez Ya Muid esmasını zikrederse bozulan işi yoluna girer. Bir şeyi unutan kişi bu esmayı okursa unuttuğunu hatırlar.

Her gün 181 kez Yâ Mübdî Yâ Mü’id celle celalühû zikrine devam edenin muradı her ne ise olur.

Ya Muid esmasını bir kağıda yazılıp rüzgara maruz bir mahale asılır ve geri gelmesi matlup bir kimseyi düşünerek her gün ve her gece 124 kez Yâ Müıd esması okunursa gelmesi matlup kimse çok kısa zamanda avdet eder.

Bu esmayı vird edinen kimsenin elinden çıkmış olan her şey mutlak yine kendisine döner.

İşleri bozulmuş bir kimse işlerinin yoluna girmesi maksadıyla bu esmayı her gün sabah ve yatsı namazlarından sonra 124’er kez okumaya devam ederse kısa zamanda tekrar işleri yoluna girer. Konuştuğu kimseler kendisine karşı büyük bir sevgi ve muhabbet gösterirler. Her arzusunu yerine getirmeye can atarlar.

Her gün 181 kez Yâ Mübdî Yâ Müid şeklinde zikri adet edinen kimse matlub ve muratlarına çok çabuk erişir. Her iki esmanın hassaları birden meydana gelir.