Esma-ül Hüsna’nın Havassı ve Sırları – 7

Esma-ül Hüsna’nın Havassı ve Sırları – 7 

61- EL MUHYÎ: 

Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren
Günde Zikir Sayısı : 68

İşlerin başarılı olması için okunur.

Ya Muhyi esmasını hergün 68 kez zikreden kişinin kalbine iman ve irfan nuru dolar. Kötüye giden işleri düzelir.

Ya Muhyi esmasını halvet ve riyazet ile zikreden manevi sırlara erer. Hastalıklara şifa verici olur.

Nefsine hakim olamayan kişi geceleri okumaya devam ederse; nefsi kendisine riayet eder.

Bir ay süre ile 5 vakit namazların ardından okuyan kişi tüm hastalıklardan şifa bulur.

El Muhyi esmasının zikri ile gönülleri kazanmak ve teshir etmek mümkündür.

Bu esmanın Hz.İsrafil(as) ve Hz.İsa(as)’in zikri olduğu söylenmektedir. Hz İsa’nın ölüleri diriltme şeklinde bir mucizesi vardı. Bu esma onun vird edindiği ve mucizesini Allah adına bu yolla gösterildiğinin delili idi.

Her gün 68 kez okumaya devam kimse, mahpus ise bir vesile ile hapisten kurtulur ve isteğine kavuşur.

Bu esmayı üzerinde taşıyan ve her namazdan sonra  68 veya 340 kez okuyan kimsenin kalbinde iman ve irfan nuru parıldar. Her tuttuğu işte başarılı olur.

40 gün halvet ve rizayetle bu esmanın zikrine devam eden kimseye birtakım ilahi tecelliler gelir ve tıbbın aciz kaldığı bir takım hastalıklardan iyileşmesine vesile olur.

Yâ Muhyî esmasını yazıp boynunda taşıyan ve her gün 4624 kez bu esmyı zikreden kimse, herhangi bir hastaya mesh ve nefes ederse Allah, Muhyî esmasının sırrını izhar buyurarak hastaya şifa ihsan eder. Hatta hastalık tıbbın tedavi edemediği ve aciz kaldığı hastalıklardan birisi dahi olsa. Bilhassa doktorlardan bu esmaya devam eden Hz. İsa Aleyhisselam gibi ölüleri bile diriltecek mertebede başarılı olur.

40 gün halvet ve riyazetle hegün 10 bin kez bu esmayı zikreden kimseye fevkalade tecelliler vaki olur. Öyle ki kör gözleri, cüzzam ve yüz lekeleri hastalıklarını, kanser ve halen tıbbın tedavisinden aciz kaldığı marazları bu esmanın inayetiyle bertaraf eder. 

 

62- EL MUMÎT: 

Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
Günde Zikir Sayısı : 490

Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek

Ya Mumit esmasını zikreden, nefsinin şerrinden emin olur. Allah okuyanı Hak yoluna sokar.

Düşmanlarının kötülüklerinden kurtulur. Nefsini yola getirir. 409 kez okuyan hasımlarının şerrinden korunur. Sevdiğinden ayrılmaz.

El Mümit esmasını daha çok düşmanlar üzerine okunur ve onlara bu ismin zikriyle üstünlük sağlanır. Düşman ya mağlup olur yada hastalığa yakalanır.

Bu esmanın zikrine devam eden kimse için kalplerde muhabbet yaratılır. Kötü niyetli ve zorba zalimler onunla karşılaşmak istemezler. Şayet karşılaşırlarsa, kendisine iyilik yapmaktan ve hizmet etmekten başka bir şey yapmazlar.

Her gün 490 kez zikreden kimselerin kalplerinde haram sayılan dünyevi aşklar ve şehvetler yok olur. Kötü adetlerden kurtulur, harama meyli kalmaz.

Hakkını yiyen, devamlı surette sana ve başkalarına zulüm etmekten tatmin olan; alemin ırzını, namusunu çiğneyen ve hiçe sayan, bir zalim ve zorbayı kahır ve helak etmek için 7 gün Güneş doğarken, 4 rekat namaz kıl, birinci, ikinci, üçüncü rekatlarda Fatiha’dan sonra 15 kez Fil Suresi’ni oku. Dördüncü rekatta Fatiha’dan sonra 10 kez Fil Suresi ve 5 kez de helakini dilediğin zalimin şerrinden seni ve Ümmet-i Muhammedi korumasını Allh’tan rica et. Selam verdikten sonra 490 kez Yâ Mümît esmasını zikret. Sonunda yüz salavat oku ve: “Yâ ResulAllâh! Filan zalimin şerrinden himayene sığınıyoruz” de.
Bu esma her iki tarafı kesen bir kılıç gibidir. Haksız yere okumayın.

Bu esmayı vird edinen kimsede Allah, çok müthiş bir muhabbet yaratır. Hiçbir zalim, cebbar, zorba onunla karşılaşmak istemez. Karşılaştığı zaman kalbi korku ile dolar. Sebebini bilmeden ona karşı iyilik yapmak, hizmet etmek ister. İşlerini görmek için can atar. Kendisine karşı büyük bir hürmet ve saygı duyar ve kuzu gibi olur.

Yâ Mümît esmasını 7 gün temiz bir tabağa yazıp üzerine 490 kez Mümît esmasını okuduktan sonra su ile silerek bir kumarbaza, bir ayyaşa, bir fahişeye veya bir homoseksüele içirilirse bi iznillah bir daha bu kötülüklere dönmez. 

63- EL HAYY: 

Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten
Günde Zikir Sayısı : 18

Sözü tesirli ve herkesten tazim görür

Ya Hayy esmasını zikreden kişinin ömrü uzun ve afiyette olur. Kalbi tevhid nuru ile nurlanır. Hastaysa şifaya kavuşur. Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini birlikte 184 kez zikredenin her muradı gerçekleşir. Ya Allah Ya Hayy Ya Kayyum isimlerini birlikte zikreden Allah yolundan ayrılmaz.

El Hayy esması 324 kez bir hasta üzerine okunsa hasta şifaya kavuşur. 300 bin kez okuyan kimse, hastalık nedir bilmez.

Bir kabın içine yazıp gül suyu ile silip 3 gün içse hastalıklardan kurtulur.

Seher vaktinde 324 kez okumaya devam kimse, istediği kimsenin kalbini kazanır.

Bu esmayıyazıp üzerinde taşıyıp her namazdan sonra 324 kez Yâ Hayy esmasının zikrini adet edinen kimsenin kalbinde hayat-ı maneviye başlar. Birçok şeyleri evvela rüyasında görüp haber alır. Hastalara nefesi iksir gibi tesir eder. Hatırına gelen şeyler hemen oluverir. Herkes tarafından son derece sevilir ve muhabbet görür. Her şey ona tazim eder. Etrafında nurlar belirmeye başlar. Ömrü uzun olur. Hayatı varlık ve bolluk, sıhhat ve saadetle’ geçer. Hayy ve Kayyûm esmaları İsm-i A’zam’ın bir halkasıdır.  

64- EL KAYYÛM: 

Gökleri ve yeri, herşeyi tutan
Günde Zikir Sayısı : 156

Allah’ın izniyle her istekleri olur.

Ya Kayyum esmasını zikreden kişinin tüm işleri zahmetsizce halolur. Teşebbüs ettiği her iş başarılı ve hayırlı olur. Uykusu hafifleşir, unutkanlıktan kurtulur. Ezber gücü artar.

Bu esmanın zikriyle uğraşan kimse, mutluluga erer, istediğine kavuşur.

Bu esmann zikrine hergün 780 kez devam eden kimse, her tuttuğu iş kolayca hallolur. Her yerde herkes tarafından sevilir, sayılır, ilgi ve itibar görür.

Ya Hayy Ya Kayyum esmalarını yazıp üzerinde taşıyıp ve her namazdan sonra 174 kez veya hergün 870 kez okumayı adet edinen kimse kısa zamanda bir çok olağanüstü hallere vakıf olur, birtakım gizli sırlar, özellikle yıldızların esrarı kendisine açılır, yerin ve denizlerin altında olup biten birtakım olaylardan ve uzayın derinliklerindeki esrarengiz şeylerden haberdar olur. İnsanların kafa ve kalplerinden geçen birtakım şeylere de nufuz edebilir.

Bu esmayı yazıp üzeride taşıyan ve hergün 780 kez Yâ Kayyûm esmasının zikrini vird edinen kimsenin her teveccüh ettiği iş hiç müşkülatsız olur. Her yerde sözü geçer. Her istediğini herkes seve seve yapar. Allah bu kuluna genişlik, bol rızık ve yüksek makamlar verir.

Bir zalim ve cebbarın yanına giderken 870 kez Yâ Hayy Yâ Kayyûm diye zikredip gidilirse zalim tarafından en iyi bir şekilde karşılanır ve zarar yerine fayda görülür.

Mahkemelerde işi olup da sürüncemede kalan veya haksızlığa uğramaktan korkan kimseler bu esmalara devam ederse hem haksızlığa uğramaktan kurtulur, hem de davası kısa zamanda neticelenir.

Bu esmayı yazıp üzeride taşıyan ve 1604 kez okumaya devam eden kimse, çok kısa zamanda matlubunu teshir eder, matlup bu muradına nail olur. Bu evlenmek için yahut bozulmuş bir nişanı tamir etmek için, yahut kaçmış bir kocayı veya kadını evine döndürmek ve yahut hakkını vermeyen bir hakim veya zorbanın sana müsahhar olması sureti ile hakkını alabilmek maksadıyla yapılır. Bunların haricinde ve gayr-ı meşru bir yerde kullanmak, son derece zararlıdır. 

65- EL VÂCİD: 

İstediğini istediği anda bulan
Günde Zikir Sayısı : 14

Kaybedilen şeyi bulmak için okunur.

Ya Vacid esmasını 5 vakit namazların ardından 14 kez zikreden sahip olduğu ve elde ettiği şeyleri kaybetmez. Elindekiler zayi olmaz. Aradıklarını bulma gücüne sahip olur. Hileci ve büyücülerin kötülüklerinden korunur.

Yemek yerken her lokmada zikreden kimse, sağlam bir tevhit inancına, kuvvetli ve nurlu bir kalbe sahip olur.

Yazıp üstünde taşıyan ve hergün 196 kez zikreden kimse, kendisinden gitmesini istemediği hiç bir şeyi kaybetmez,kaybolmuş herhanği bir eşyasınıda kısa zamanda bulur.

Her namazdan sonra 14 kez zikretmeye devam eden kimse bir çok faydasını görür. 

66- EL MÂCİD:

Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok
Günde Zikir Sayısı : 48

Kazancın bolluğu için okunur.

Ya Macid ismini zikredenin kalbi nurlanır.

5 vakit namazların ardından 465 kez okuyanın malı, mülkü artar, muteber bir insan olur. Herkez tarafından sevilip sayılır.

Hergün 48 kez okuyan her türlü bela ve musibetten uzak olur. Yaptığı dualar kabul görür.

Bu esmayı hergün 5 vakit namazdan sonra 48 kez okumayı adet edinen kimsenin mal ve kazancı bol, mülkü geniş ve sözü her yerde nafiz olur. Bütün halk tarafından sevilir.  

67- EL VAHİD:

Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan
Günde Zikir Sayısı : 19

İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nurlanır.

Ya Vahid esmasını hergün 1000 kez okuyanın kalbi; yorgunluktan ve bütün kötü düşüncelerden uzaklaşır. Mahlukatın şerrinden emin olur. Kalbi ve ruhu kuvvetlenir.

Hergün 4000 kez okuyanın kalbindeki tüm istek ve arzuları gerçekleşir.

Hergün 1000 kez okuyanın kalbinde Allah’tan başka bütün düşünceler, dünyevi zevkler ve lezztler silinir, kalbi nurlarla ve sururlarla dolup taşar, gönlüne ilahi nurlar dolar, sevdiğine kavuşur.

Arabî ayın ilk Pazar günü Güneş doğarken bir kağıt üzerine yazıp üstüne 3969 kez Yâ Vâhıdü’l-Ehad okuduktan sonra üzerinde taşıyan ve Allah’ın kendisini insanlar arasında izzet ve vakar vermesini dileyen ve her namazdan sonra 63 kez bu esmayı okumayı vird edinen kimse insanlar arasında her an artan bir izzet ve şerefe nail olur. Nereye giderse orada işleri görülür. Herkes tarafından sevgi ve muhabbetle karşılanır. Kimse kendisine fenalık yapamaz.

Hergün Besmele ile 66 kez İhlas suresini okuduktan sonra 101 kez Allah, Ehad, Vâhıd, Cevad, Vehhâb, Hayy, Mucîd, Dâim, Veliyy, Mücîb, Vedûd, Evvel, Hâdî  esmalarını zikreden kimsenin maddî ve manevî rızkı son derece bol olarak kendisine verilir. Herkes tarafından sevgi ve muhabbet görür. Her şeyin esrarına nüfuz edecek bir görüşe sahip olur. Nail olacağı nimetler sayılmakla bitmez. Her istediği olur. Düşmanları zilletten zillete düşer. Kalbi uyanır. Dimağı nurla dolar.  

68- ES SAMED: 

İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci
Günde Zikir Sayısı : 134

Hiç kimseye muhtaç olmamakiçin okunur.

Ya Samed esmasını zikreden kişi; yeme, içme, giyim, kuşam gibi zaruri ihtiyaçların temininde kimseye muhtaç olmaz, zorluk çekmez. Azlığından veya çokluğundan dolayı elem ve keder duymaz. İrfan sahibi olur.

Ya Samed esmasını 520 kez okuyan açlık hissi duymaz.

100 kez okuyan salaha erer. Yazılarak suyu içilirse içenin iradesi kuvvetlenir.

Es Samed esmasını ergün okuyan kimsenin kalbine nurlar, gönlüne huzurlar dolar, mesut ve bahtiyar olur.

Bu mübarek esma büyüleyici esmalardandır. Okuyan kadın-erkek, yaşlı-genç, yoksul-zengin, alim-cahil olması bir şey değiştirmez, herkese faydası vardır ve herkesi etkiler.

Seher vaktinde 150 kez okuyan kimse, güzel ahlak ve iyi hal sahibi olur, haram ve günahlardan uzak durur. Allah sevgisini ve rızasını kazanmaya çalışır.

Her namazdan sonra 134 kez zikrine devam eden kimse yeme, içme, uyuma gibi zaruri ihtiyaçlarında, zorluk ve yorgunluk duymaktan uzak kalır. Allah’tan başka hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmaz. Maddi ve manevi bütün istek ve ihtiyaçları Allah tarafından ihsan edilir ve kolayca hepsini elde eder.

69- EL KÂDİR: 

İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten
Günde Zikir Sayısı : 305

İstediğini yapmaya gücü yetirmek

Ya Kadir esmasını zikreden arzu ettiği her şeyde muvaffak olur. Hasta olan şifaya kavuşur.

Her abdest aldıktan sonra 100 kez okuyan düşmanına karşı zafer kazanır.

Bu esmayı hegün zireden kimse, her türlü işte ve giriştiği mücadelede, alım-satımda, daha önce bilmediği bir iş ve sanatta bile olsa başarıya ulaşır. Hac ve diğer yolculuklarda, karada ve denizde başarılı olur.

El Kadir El Muktedir esmalarını birlikte bir tabağa yazıp bal şerbeti ile sildikten sonra hastaya içirilse iyileşeceği gibi, hergün okuyan hastalar da şifaya kavuşur.

Hergün zikreden kimse, hasretini çektiği kimseye kavuşur.Aşık okusa sevdğine kavuşur.

Abdest esnasında okumaya devam eden kimse, düşman şerrinde korunur.

Her namazdan sonra 305 kez veya hergün 1525 kez Yâ Kâdir esmasın zikreden kimse her istediği şeyi yapmaya gücü yeter.

Bu esmayı hergün zikreden kimseye Allah çok büyük bir muhabbet ihsan buyurur.

Düşmanları kendisine katiyyen bir kötülük yapamaz.

Her sözü dinlenir ve tutulur.

Her teşebbüs ettiği işi başarır.

Hiç görmediği öğrenmediği bir sanatta dahi bir usta veya öğretene muhtaç olmaksızın o işi kusursuz olarak yapar, meydana getirir.  

70- EL MUKTEDİR: 

Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan
Günde Zikir Sayısı : 744

Her işte başarılı olmak için okunur.

Ya Muktedir esmasını zikreden kişi teşebbüs ettiği her işte başarılı olur. Hiç bir şeyden bıkmaz, usanmaz. Yaptığı işi ve sanatı kolaylıkla yapar. Ruhu kuvvetlenir. Cin, insan ve şeytan şerrinden uzak olur.

Ya Muktedir esmasını zikreden kimse düşmanlarına karşı üstünlük sağlar. Giriştiği her hayırlı işte başarılı olur.

Bu esmanın zikri insanlar arasında saygınlık kazanma ve şirin görünme konusunda oldukça etkilidir. Hergün 744 kez zikreden kimse kendinni başkalrına sevdirip saydırır. O kimsenin herkes tarafından sözü-sohbeti dinlenir. Kendisine saygıda kusur edilmez.

Hacı Bayram Veli’nin virdi olduğu söylenmektedir. Gönül kazanmak için çok etkilidir.

Bu esmayı yazıp üzerine 7744 kez Yâ Muktedir okuduktan sonra üzerinde taşıyan ve her gün 744 kez okuyan kimseyi Allah her konuda güçlü kılar. Her tuttuğu ve başladığı işi en iyi şekilde neticelendirir. Başarı kapıları kendisine açık tutulur. Okuyan herhangi bir meslek erbabı olursa olsun her zaman emsallerinden kat kat üstün iş ve âsâr meydana getirir.

Bu esmayı vird edinen kimseyi herhangi bir zalim ve cebbar görse kalbi korku ve dehşetle dolar. Kendisine hiçbir fenalık yapamadığı gibi ağzını bile açmaya gücü yetmez.

Zalimi Allah’a havale etmek ve hakkını almak isteyen bir kimse gece yarısından sonra karanlıkta dört rekat namaz kılsın, her secdeden sonra 30 kez Ya kahiru zel batşiş şedid. (Hakkımı falandan al denir) 8 secdede 240 kez esmaları okumuş olursun. Selam verdikten sonra yıldız altında olmak üzere 744 kez Yâ Allâh Yâ Kaviyy Yâ Kâhir Yâ Kâdir Yâ Muktedir Yâ Zel batşiş şedîd. (Hakkımı falandan al denir)

El Kâdir El Muktedir esmaları ayrı ayrı iki tabağa yazıp bal şerbetiyle silerek bir hastaya içirilirse Allah’ın izniyle o hasta dertlerinden kurtulur, sıhhat ve selamete kavuşur.

Bu esma ve eşlerin isimleri cam bir kaba yazılıp, üzerine 744 kez Yâ Muktedir esması okunup, su ile silinip, erkeğe haberi olmadan içirirse, bir daha karısından başkası ile münasebette bulunamaz.