Esma-ül Hüsna’nın Havassı ve Sırları – 8

Esma-ül Hüsna’nın Havassı ve Sırları – 8 

71- EL MUKADDİM:

İstediğini ileri geçiren, öne alan
Günde Zikir Sayısı : 184

Daima yükselmek için okunur.

Ya Mukaddim esmasını zikreden kişi kuvvet ve iktidar sahibi olur. Halk içinde heybetli olur. Makamı, mevkisi yükselir.

Allah katında kadri artar.

İstek ve dilekleri gerçekleşir.

Savaş sırasında düşmanla karşılaşıldığında okunsa zafer kazanır.

El Mukaddim esmasının zikriyle meşgul olan kimsenin büyükler ve yetkililer arasında sözü geçerli olur; zamanla kendisi de onların arasında yerini alır.

Gelmesini istediği bir kimseyi düşünerek hergün 184 kez Ya Mukaddim esmasının zikrine devam eden ve istediği kimseyi getirmesini Allah’tan isteyen kimse, kısa zamanda bu istegine kavuşur. İstediği kimse ayagına gelir.

Bir öğrenci veya başka bir konuda imtihan olmak isteyen kimse, imtihana girmeden önce bir pirinç tanesine 184 kez Ya Mukaddim okuyup yutan kimse, Allah’ın izniyle sınavı kazanır.

Hergün 184 kez Yâ Mukaddim esmasın zikreden kimse hangi mevkide bulunursa bulunsun en ön sıraya geçer. Daima en yükseklere çıkar.

Vefkini yazıp üzerine 18 400 kez Yâ Mükaddim okuduktan sonra bir koşu atının boynuna takılırsa at koşuda birinci gelir. 

 

72- EL MUAHHİR:

İstediğini geri koyan, arkaya bırakan
Günde Zikir Sayısı : 847

Kötü birinin uzaklaştırılması için okunur.

Ya Müahhir ismini okuyan tevbe edip takvaya erer. Kalbi Allah sevgisiyle dolar.

İsteklerine kolayca kavuşur.

Allah’ın rızasını kazanan kullardan olur. İbadet etmede zorlanmaz.

Basiret gözü açılır.

Kötü işlerden uzak durur.

Bu esmanın zikrine devam eden kimse, Allah’ın izniyle rakipleriden ileri geçer. İşlerinde muvaffak olur.

İbadet ve dua maksadıyla, gönül kazanmak için zikreden kimse dünya ve ahirette mutlu ve huzurlu olur.

Bir zalimin şerrinden kurtulmak için okuyan kimse kısa zamanda istediğine kavuşur  ve zalimlerin, zorbaların şerrinden, kötülüklerinden korunur ve kurtulur.

Allah rızası için zikredenlere ölmeden önce “Nasuh Tövbesi” ve takva ile salih amel kapıları açılır.

İstemediğin kişiyi uzaklaştırmak için niyet edip 847 kez zikredilir. 

 

73- EL EVVEL: 

Günde Zikir Sayısı : 37
Her hayır işinde birinci olmak için okunur.

Ya Evvel ismini zikreden her isteğine ve dileğine kavuşur.

Yolculuğa çıkarken okuyan yol sıkıntılarından kurtulur.

El Evvel esmasını hergün veya her namazdan sonra 37 kez zikreden kimse, Allah tarafından bütün istek ve ihtiyaçlarına kavuşturur. Duası kabul olur.

Hergün zikreden kimsenin giriştiği her iş başarıya ulaşır. Hiç bir teşebbüsünden zarara uğramaz, maddi ve manevi bir çok faydalar sağlar.

Bu esmayı sürekli okuyan bir öğrenci, daima sınıfın birincisi olur. Memur okusa mesleğinin en üstlerinde olur.

Misafir olan kimse cuma günleri okumaya devam etse, sağ salim eş ve dostlarına, akraba ve ailesine kavuşur.

Evladı olmayan kimse üst üste 4 cuma sela ve namaz arasında 1369 kez zikretse eğer tıbbi bir engel yoksa, Allah’ın izniyle ve kudretiyle çocuk sahibi olur.

Vefkini yazıp üzerine 1369 kez Yâ Evvel okuduktan sonra bir koşu atının boynuna takılırsa at koşuda birinci gelir. 

 

74- EL ÂHİR: 

Günde Zikir Sayısı : 801

Ömür uzunluğu için okunur.

Ya Ahir esmasını zikredenin düşmanları helak olur. Düşmanlarına karşı kuvvet kazanır.

Kalbi Allah sevgisiyle dolar.

Rızkı artar.

Ya Evvel Ya Ahir esmalarını birlikte hergün 838 kez zikreden; dünya ve ahirette üstün makamlara ulaşır. Tüm mahlukat okuyana hürmet ve itibarda bulunur.

Hergün 100 kez zikreden kimsenin kalbinden, Allah’tan alıkoyan dünyalık zevk ve eğlencelere ait duygu ve düşünceler, bağlılıklar sevgiler ve muhabbetler çıkar. Sadece Allah rızasına ait olan duygu ve düşünceler kalır.

Hergün 77 kez okuyan kimse, Allah’ın izni ve keremiyle salih amel ve takvaya ulaşır, akibeti hayır olur.

Bu esma zalimleri ve zorbaları ıslah eder, yoldan çıkmışları yola getir. Islah olması için üzerine okunan kimse istenilen yola gelmezse helak olur. Çünkü bu isim beddua ve kahır isimlerindendir.

Ya Evvel Ya Ahir esmalarını her sabah 838 kez okuyan kimse, bütün düşmanlarına galip gelir. Dünya ve ahiret saadetlerine erişir.

Ya Evvel Ya Ahir esmalarını tabağa yazıp, üzerine iki esma 838 kez okunsa, sonra temiz su ile silinerek, konuşamayan veya dili tutulmuş veya kekeme kimseye 7 gün veya 21 gün içirilirse, Allah’ın izniyle, bu esmalar hürmetine kısa zamanda dili çözülür ve şifaya kavuşur.

Hergün sabah 801 kez okuyanın ömrü çok uzun olur. Kendisine fenalık yapan düşmanlık eden kimselerin hepsinin perişan olur. Onların mallarına da sahip olur. 

75- EZ ZÂHİR: 

Herşeyde görünen aşikar
Günde Zikir Sayısı : 1106

Her meselenin zuhuru için okunur.

Ya Zahir ismini zikredenin kalbi nurlanır. Gizli işlere, sırlara erer. Kalbi üzerindeki perdeler açılır.

Rüyasında istediği şeylerden haberdar olur.

Güzel ahlak sahibi olur.

Ez Zahir esmasını zikreden veya niyetle üzerine okunan kimse, kötü alışkanlıklarından kurtulur; öfkesi yumuşaklığa dönüşür.

Hergün 1106 kez Ez Zahir esmasını zikreden kimseye, bütün gizli işlerin esrarı bildirilir, gösterilir.

İbadet maksadıyla ve Allah rızası için zikredenlerin kalbinde velayet nurları parıldar, velilik mertebesine erişir.

Hergün 900 kez okuyan kimsenin gözleri nurlu olur, bakışları keskin olur.

Bu esma büyüleyici esmalardan olup kim ne amaçla okursa istediği sonuca ulaşır.

İşlerinin neticelerini öğrenmek isteyen bir kimse yatsı namazından sonra 2 rekat namaz kılıp arkasından 1106 kez Yâ Zâhir esmasını okur ve arkasından da 7 kez Yâ Rabbel Azıym kapına geldim. Şu işimin sonucunu ve çözümünü bana göster diye dua edip kimseyle konuşmadan uyursa rüyasında gösterilir. Okuyanın iman ve inancına göre birinci gecede görebildiği gibi üç veya yedi gecede görebilir.

Bu esmayı devamlı okuyan kimseye esrarı çözülemeyen definelerin sırları zâhir olur. Onların yerleri gösterilir ve nasıl çıkarılacakları bildirilir.

Yâ Zâhir esmasıı okumayı adet edinen kimse her zaman düşmanlarını mağlup eder. Zafer ve galebe daima kendisinde kalır.  

 76- EL BÂTIN:

Herşeyden gizli
Günde Zikir Sayısı :  62

Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için okunur.

Ya Batın esmasını zikreden; korktuklarından emin, kalbi geniş olur. İnsanlar, ona itaat edip, isteklerini yerine getirirler. Sözü dinlenir. Sohbeti etkili ve tesirli olur.

İstediği şeylerden rüyada ve uyanık halde haberdar olur.

El Batın esmasını vird edinip zikrine devam eden kimseye kısa zamanda ilahi keşifler açılır.

Kalbi nurlarla dolar, gönül gözü ile çok latif ve güzel şeyler seyreder.

Ferah ve surur içinde bulunur.

Kendisinin gören sever ve her meşru isteği yapılıp yerine gelir.

Duaları makbul kimselerden olur.

Hergün, günde 3 vakit 33‘er kez zikredilirse kendisine ilahi keşifler ve nurlar açılır; birtakım ilahi esrara vakıf olur.

El Batın esmasını her namazdan sonra 62 kez okuyan kimse korktuklarından kurtulur ve korktuğu şeylerden güvende olur.

Ya Zahir Ya Batın esmalarını 62 kez zikreden kimse, şeytanın kafa karıştırmasından ve verdiği vesveseden kurtulur.

Bâtın esmasını her namazdan sonra 62 kez zikreden kimsenin nefsi mutmain kalbi geniş, iç alemi nurlu olur.

Kendisini her gören sever ve istediği her meşru şeyi yaparlar. Allah bu kulunun her duasını kabul buyurur.

62 kez Yâ Bâtın esmasını yazdıktan sonra üzerine 7 gece 6200 kez Yâ Bâtın okuduktan sonra zemzemle veya yağmur suyu ile silip içerse Alah o kulunun keşfini açar. Dünyada olan her şeye muttali kılar. Bu okuyanın iman ve itikad derecesine göre evvela rüya ile başlar. Bilahare uyanık iken de görme vukua gelir. Dört esmanın sırlarının zuhuru için:
Hüvel evvelü vel âhıru vez zâhiru vel bâtınü ve hüve bi külli şey’in alîm. ayeti sürekli zikredilir. 

77- EL VÂLÎ: 

Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden
Günde Zikir Sayısı : 47

Sözünün tesirli insanların sevmesi için okunur.

Ya Vali esmasını zikreden çeşitli afetlerden muhafaza olur. Makam ve mevkisi yükselir. Emrindeki herkes ondan korkar ve itaat eder. Emir ve istekleri yerine getirilir.

Gece ve gündüz 10 000 kez okuyan veli kullar mertebesine yükselir. Evliyalar ile görüşür.

El Vali esmasının zikrine devam eden kimsenin bütün düşmanları dost olurlar. Çünkü bu esmanın zikri, kalbi etkilemede en güçlü ve en tesirli isimlerdendir. Bu nedenle kimin üzerine niyet edilip okunursa, kalbi çabucak etkilenir, yumuşar ve istenile yöne doğru kayar, okuyan kimsenin rakibi kalmaz.

Hergün 47 kez zikreden kimse,her türlü afetten korunur.

Cuma günü 1000 kez okuyan her işinde başarılı olur. Kolayca maksadına ulaşır.

Bu esmayı yazıp üzerine 47 kez okuduktan sonra temiz su ile silip tarlasına veya evine serpiştirse, her türlü afetten emin olur.

Halkı idare eden bir makamda oturan bir zat bu esmanın zikrine devam ederse Allah bu zatı bütün halka sevdirir. Sözünü halk üzerinde tesirli kılar. Herkes seve seve isteklerini yapar.

Vâli esmasını yazıp üzerinde taşıyan ve hergün 2209 kez bu esmayı zikreden kimsenin devamlı surette makam ve rütbesi yükselir, Hayatı boyunca muvaffakiyet sancağını elinde tutar. İlerler, daima ilerler. 

78- EL MÜTEÂLÎ: 

En yüce, en yüksek
Günde Zikir Sayısı : 551

Ya Müteali ismini zikreden salaha erer. Hakim ve amirler nezdinde hürmet ve riayet görür. Onlardan beklediği istekleri kabul görür.

Zorluklardan, şiddetten ve zahmetlerden kurtulur.

Kötülüklerden muhafaza olur.

Her bakımdan güçlenir ve kuvvetli olur.

Makam ve mevkisi yükselir.

Dua ve istekleri geri çevrilmez.

Hergün 551 kez zikrine devam edenler, günah işlemekten ve dinin hoş görmediği şeylerden kurtulur. Çünkü mübarek esmanın zikri talibi kısa sürede yüce makamlara eriştirir.

Hergün 600 kez zikredenler, her türlü beladan ve afetten korunurlar. Allah’ın izni ve keremiyle maksadına ulaşır.

Hergün 551 kez okuyan kimse devlet idaresinin hangi mertebesinde olursa olsun müracaat ettiği zaman büyük bir hürmet ve sevgi görür. İstekleri kolayca kabul olunur. İşleri yapılır.

Bu esma yazılıp üzerinde taşıdığı halde zikrine devam edilirse bütün düşmanlar hor ve zelil olurlar. 

79- EL BERR: 

Hayırlı, lütufkâr, iyilik, şefkat ve ihsan sahibi.
Günde Zikir Sayısı : 202

Ya Berr ismini okumaya devam edenler tüm mahlukatın şerrinden emin olur.

Bütün hal ve hareketlerinde lutuf ve kereme mazhar olur.

Dilleri hikmetlenir.

Makamı, mertebesi, derecesi yükselir.

Alkolik ve isyan halinde olanlar hergün 700 kez Ya Berr esmasını zikrederlerse; kötü alışkanlıklarından kurtulurlar, durumları düzelir.

El Berr esmasının zikrine dünyalık elde etmek için devam edilir. Bu esmanın zikrine devam eden kimsenin ihtiyaç için düşmanı dahi ayağına kadar gelir. Onun önünde boyun eğer.

Hergün 786 kez okuyup vird edinirse, Allah ona lutüf ve ihsanlarını birbiri ardıca yağdırır.

İçki içen, kumar oynayan, zina eden, faiz yiyen vs. günahları işleyen kimse bu esmanın zikrine devam etse, günahlardan kurtulur. Tövbekar olur. Kötülüklerden ve günahlardan uzaklaşır.

Kara ve deniz seyahatlerinde bu esmanın zikrine devam etmek, sağlık, emniyet ve güven sağlar.

Deniz yolculuğu sıarsında fırtınaya yakalanırsa bu esmanın zikriyle gemi veya zikreden şahıs fırtınanın meydana getireceği zarardan kurtulur.

Bu esmayı felçli birine hergün 40 804 kez okumak kurtuluşuna vesile olur. 

80- ET TEVVÂB: 

Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan
Günde Zikir Sayısı : 409

Tövbelerin kabulu için okunur.

Ya Tevvab ismini zikreden kişinin tevbesi kabul olur.

Zalimin zulmünden kurtulur.

Para ve geçim sıkıntısı ortadan kalkar. Rızık kapıları okuyana açılır.

Hergün 409 kez Ya Tevvab esmasını zikreden kişinin dünyevi ve uhrevi bütün işleri halolur.

Bu esmayı Duha (kuşluk) namazından sonra 300 kez okumaya devam eden kimsenin gönlü nurlarla dolar, duası ve tevbesi kabul edilenler sınıfına dahil edilir. Kötü huylarını bırakır; Allah’tan istediği her şeye kısa zamanda kavuşur.

Hergün 409 kez okumaya devam eden, ne kadar günahkar olursa olsun, Allah onu bağışlar. Üzerinde bulunan kötü huylar iyi huylara dönüşür.

Geçim sıkıntısı çeken kimse hergün 667 kez Ya Rahim Ya Tevvab şeklinde okumaya devam etse, kısa zamanda ümit etmediği yerlerden destekler görür ve sıkıntılarından kurtulup bolluga kavuşur.

Bir tabak içine Ya Tevvab esmasını yazıp üzerine 409 kez okunduktan sonra su ile silinerek 7 gün içki veya kumar müptelası olan bir kimseye içirilirse, o kişi kısa zamanda içki veya kumardan nefret eder. Tövbekar olur.

Kendisine saldırıda bulunan bir düşmana 10 kez okunsa zulüm ve saldırıdan vazgeçer.