Esmaül Hüsnaların Mucizevi Faydaları

Esmaül Hüsnaların Mucizevi Faydaları

Allah C.C. 

“Allah” ismi şerifi bütün esmaların özü ve temelidir. Diğer Esmalar Allah’ın, Allah ismini anlatan sıfatlarıdır.

Tüm esmaların özelliklerini içermektedir. Sonsuz faydası vardır. Okumayı vird edinenlere alemlerin kapıları açılır. Maneviyatı güçlenir. Yüksek makamlara ulaşır, nurlanır. 

Günlük okuma sayısı 66’dır. 

Hergün “Ya Allah, Ya Hu diye 1000 defa zikirde bulunan kişiye, Allah maddi-manevi muhteşem güzellikler sunar. Zikir eden kişi mucizevi olaylar yaşar Allah’ın izniyle. 

Ya Adl Manası: 

Sınırsız adaletli, hak ile hükmeden. Bu esmayı zikreden kişi, haklı davalarını kazanır ve okuyan kişiye haksızlık yapılmaz. Özellikle hak ve hukuk davalarıyla ilgilenen kişilerin örneğin hakimlerin okumasında son derece faydalıdır. okuyanın karşısında yalancı şahit bile olsa gerçeği söylemek durumunda kalır. Hakkını vermeyen kişiden hakkını almak isteyen, borcunu ödemeyenden borcunu almak isteyen bu Esmayı okumalıdır. 

Okuma sayısı, 104. Büyük bir hak davasında kazanmak isteyen ya da borcunu bir türlü alamayan kişi 10816 kere gece yarısında okursa hakkını alır. 

Ya Afüvv Manası: 

Pek çok suçları şefkatiyle affeden, doğru yola sevk eden, temizleyip, arındıran anlamındadır. Bu Esmayı okuyan kişi arınır, temizlenir, rızkı bollaşır, ümit etmediği yerlerden kendisine hayırlı kapılar açılır, kalbi huzurla dolar. Hapse girmez ya da hapisten kurtulur. Düşmanları bile kendisine yardımcı olur. Güvende ve rahat içerisinde yaşar. 

Okuma sayısı, 156. 

Ya Ahir Manası: Sonsuz olan, zamanın ve mekanın yok oluşunda da sonsuz olan. Bu Esmayı zikreden kişi, sonsuzluk, bolluk ve bereket bilincine geçer. Okuyan kişinin ömrü uzar, maddi-manevi varlığı daim olur. Kendisine hiç kimse kötülük yapamaz. Yapmaya kalkanlar eza görür. 

Okuma Sayısı, 801. Hergün 801 kere okumayı vird edinen kişi daima güvende olur, korunur, desteklenir ve uzun ömürlü olur. “Ya Evvel Ya Ahir” şeklinde günde 838 defa suya üflenerek dili tutulan ya da kekeme olan kişilere okutulursa, büyük ihtimal rahatsızlıklar son bulur. Ayrıca kendisen zarar vermek isteyenlere karşı galip gelir Allah’ın izniyle. 

Ya Alim Manası: 

Sınırsız ilme ve bilgiye sahip olan, herşeyi en gerçek şekliyle bilen. Bu esmayı okuyan kişiye maddi- manevi tüm ilim kapıları açılır, her türlü ilim ve bilgi akar. Hafızası güçlenir, odaklanmayı sağlar. Kişinin idraki artar, okuduğunu anlar, gizli olanı algılar. Kişinin ilim ve bilgi hazinesi artar. Çevresi tarafından daima saygı görür ve yüceltilir. Sınavlara hazırlanan kişilerin hafızalarını güçlendirmeleri için çok faydalıdır. 

Okuma Sayısı, 150. 

Ya Aliyy Manası: 

Büyüklüğü, yüceliği, ilmi sonsuz olan. Okuyan kişi, maddi ve manevi bolluğa ve berekete, zenginliğe, şana, şöhrete ulaşır. Kendisine ilim kapılarıaçılır. İnsanlar isteklerini sevgi ile yerine getirir. Kişinin istekleri kabul olur. Etrafına ışıklar saçar, çevresini aydınlatır, daima yüksek enerji alanlarında var olur. Herkes tarafından çok sevilir, sayılır. Mevkisi daima yükseltilir, el üzerinde tutulur, baş tacı yapılır. 

Okuma Sayısı,110. “Hüvel Aliyyül Aziym” şeklinde okunursa iki esma birlikte zikredilmiş olur. 

Ya Azim Manası: 

Büyüklüğü ölçüsüz, sınırsız olun, emsali olmayan ve muhteşem yüceliğe sahip olan. Bu esmayı zikreden kişi muhteşem yükselişler yaşar. Maddi-manevi yükselmek, saygı ve sevgi görmek için okunur. Okuyanın sözü her yerde geçer, şanı, şerefi yükselir. Herkes tarafından sevilir ve çok değer görür. Korunur ve desteklenir. Daima kendini güven içerisinde hisseder. Tüm istekler gerçekleşir Allah’ın izniyle. 

Okuma Sayısı, 1020. 

Ya Aziz Manası: 

Değerli, şerefli, güçlü, mağlup edilmesi asla mümkün olmayan, mutlak galip olan çok yüce. Bu esmayı okuyan kişi, büyük işlerin çözümlenmesini sağlar, zafer kazanır. Nüfuzlu kişileri etkisi altına alır. Her türlü haklı davasını kazanır, bu konuda kimse önüne geçemez. Kişinin şanı ve şöhreti çok yükselir, herkes tarafından sayılır ve sözü her yerde geçer. Kendisine kötülük yapmak isteyenler kazdıkları kuyuya düşerler. Huzuru ve mutluluğu daima artar Allah’ın izniyle. 

Okuma Sayısı, 94. Kırk gün boyunca 8836 kere “Ya Aziz” esmasını okuyan kimseye çok büyük maddi ve manevi kuvvet verilir, her zaman her yerde üstün olur. Çok büyük rızk kapıları açılır. Kırk günden sonra da 94 kere okumaya devam edilmelidir.

Ya Bais Manası: 

Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran, herşeye güü yeten ve olmayacakmış gibi gözükeni bile oldurtan, herşeye kadir. Okunması halinde olmayacakmış gibi görünen bir iş bile hayata geçirilebilir. Güç ve cesaret sahibi olunur. Başarıya ve zafere ulaşmak için, hayırlı bir evlilik yapmak için, ticarethane açıp bol kazanç sağlamak için, hastalıkların deva bulması için, satılamayan bir malın satılması için okunur. Borçlulardan borcun geri alınması içinde okunur. Her türlü zorlu görünen iş için okunduğunda mucizevi sonuçlarla karşılaşılır Allah’ın izniyle. Cumartesi günü güneş doğarken 4584 defa “Ya Bais” esması okunduğu takdirde borçludan borç, hakkını yiyenden hak geri alınır. Hayırlı bir ticarethane açmak, hayırlı bir evlilik yapmak, hayırlı bir evlat sahibi olmak için cuma günü sela vaktinde 1062 kere “Ya Bais Ya Fettah” esmaları okunmalıdır. Satılması istenilen mal satılır, ticarethaneye müşteri karınca gibi akar ve bolluk bereket sağlanır. 

Okuma Sayısı: 573

Ya Bari Manası: 

Evrende var olan herşeyi en uygun şekilde ve düzende yaratan. Okuyan kişi uğradığı haksızlıklardan kurtulur, hakkını alır ve zafer kazanır. Şifa enerjilerini açar ve özellikle baş ağrısına iyi gelir. Doktorlar ve yazarlar okursa muhteşem sonuçlar alır. Sanatçılık ve yaratıcılık enerjisi yükselir ve güzel eserler ortaya koyar. Düzeni bozulmuş aile ve iş gibi durumlar düzene girer. Öğrenciler sınavları kazanır iftaharla geçer. Okuma Sayısı: 214 Haksız yere hapse giren veya büyük bir haksızlığa uğrayan kişi veya onun yakınları 45796 kere “Ya Bari” esmasını bir, üç, beş ya da yedi kez okurlarsa kişi beraat eder veya haksızlıktan kurtulur. Hüküm verilmiş bile bozulur Allah’ın izniyle. Öğrenciler büyük sınavlarında başarı kazanırlar.  Ya Basir Manası: Görme gücünün kaynağı. En iyi şekilde gizli saklı herşeyi gören. Okuyan kişinin sezgileri güçlenir, kalp gözü açılır, şansı artar, isabetli kararlar verir. Aciz kalınan durumlardan kurtulmak, görünenin ardındaki hakikati görmek, doğru yola yönelmek için okunur. 

Okuma Sayısı: 302

Ya Baki Manası: 

Varlığının hiç sonu olmayan, ebedi olarak var olacak. Sağlıklı ve uzun ömür sürme ve kalıcı eserler bırakma, her türlü kazadan ve beladan korunmak için okunur. Sanatçılar ölümsüz eserler bırakır. İstekler gerçekleşir. 

Okuma Sayısı: 113 Hergün 565 kez okunması yukarıda yazılanları güçlendirir. 

Ya Basıt Manası: 

Açan, genişleten, ferahlık, iç huzuru, bolluk ve bereket veren, yayan ve çoğaltan. Bol rızık, iç huzuru ve ferahlık, göğsün genişlemesi, iç sıkıntısının giderilmesi, ferah bir evlilik ve iş yaşamı, işlerin çoğalıp genişlemesi için okunur. Okuyan kişinin malı mülkü çoğalır. Destekçiler ve yardımcılar atanır ve tüm işleri rahatlıkla çözülür. Ruhsal hastalıklara çok iyi gelir. Bağımlılıkların tedavisinde faydalıdır. 

Günlük Okuma Sayısı: 72 Ruh hastalıklarının tedavisi için, Cuma günü sala vaktinde 5184 adet okunması daha etkili olur inşallah. 

Ya Batın Manası: 

Gizli, saklı, gözle görülemeyen, her şeyde ve her varlıkta kendisinden bir güç bulunan. Bu esmayı okuyan kişi gizli ilimlere sahip olur, idraki ve ilhamı gelişir, gözle görünenin ardındakileri fark edebilir, gizli olandan haberdar olur, enerjisi yükselir, nuru artar. 

Okuma Sayısı: 3844 (Günde en az 62 defa zikretmekte fayda vardır.) 

Ya Bedi Manası: 

Bütün varlıkları eşi ve örneği olmadan muhteşem bir biçimde yaratan, örneksiz, hayret verici alemler yaratan ve yarattıklarını ahenk ve güzellikle donatan. Okunması ortaya muhteşem eserler koyacak yaratıcılık enerjisinin ortaya çıkmasını sağlar. Her ne meslekte olursa olsun herkes yaptığı işte harikalar yaratır ve en yüksek mertebelere ulaşır. Kişi bilmediği ilimlere vakıf olur. Hafızası, idraki ve ilhamı genişler. Muhteşem eserler ve işler ortaya çıkarır. 

Günlük Okuma Sayısı: 7963 7963 kez okunamıyorsa hergün 430 kez okumaya devam edilmelidir. Görevinden uzaklaştırılan bir kişi 7 gece 8000 defa okursa tekrar işinin başına döner Allah’ın izniyle. 

Ya Berr Manası: 

İyilik ve lütfu sonsuz olan, eşsiz ve cömert, bağışlaması ve şefkati çok olan. Okuyan kişi daima doğruya kılavuzlanır, olumsuz davranış ve düşüncelerinden uzaklaşır, kendisini her zaman her yerde güvende hisseder. Tüm bağımlılıklarda, kötü huy ve alışkanlıklardan kurtulmak için, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmek için, afetlerden ve kazalardan korunmak için okunur. 

Okuma Sayısı: 202 Hergün 786 kez okunursa yukarıda yazılanlar daha hızlı ve güçlü bir biçimde gelişir inşallah.

Ya Cami Manası: 

4 büyük meleğin Cebrail, İsrafil, Mikail, Azrail’in başharflerinden oluşun çok özel bir esmadır. 

Toplayan, yaratılmışları sonunda kendine döndürüp biraraya getiren. 

Okunması, biraraya getirme, toparlama, birleştirme sonucunu meydana getirir. Mal, mülk, para biriktirmek isteyenler, sevdiğiyle barışmak isteyenler, çalınmış bir malın ya da borcun kendisine verilmesini isteyenlerin okumasında fayda vardır. 

Okuma Sayısı: 

114 Gece yarısı 12996 defa okunduktan sonra (bir gecede tamamlanamazsa 2-3 geceye bölünebilir) her gün 114 kez okumaya devam edilmesi etkiyi artırıcı bir etkendir. 

Ya Cebbar Manası: 

Emrine karşı konulamayan, eksiklikleri tamamlayan, onaran, dilediğini dilediğine zorla yaptırmaya gücü yeten. Herkes tarafından değer ve saygınlık görmek için okunur. Okuyanın kişiler üzerinde yaptırım ve ikna gücü artar. Her meslek mensubu bu esmayı sürekli okuduğunda başarıyı yakalar. Maddi ve manevi büyük güçlere sahip olur. Kendisine kötülük yapanlar harap olur. 

Günlük Okuma Sayısı: 

206 Kendisine haksızlık ederek zarar veren kişilerden kurtulmak isteyenler sonuç alana kadar hergün 824 kez okurlarsa içinde bulundukları durumdan kurtulurlar. Daha önemli durumlar için 42436 defa okunmalıdır. 

Mutlaka her olumlu yol denendikten sonra EN SON ÇARE olarak okunmalıdır. Haksız yere yapılan okumalarda bumerang gibi okuyanın kendisine döner. 

“Ya Cebbar, Ya Zül Celali Vel İkram” şeklinde 1306 defa zikredilmesi bilinmeyen yerlerden rızık ve şans kapılarının açılmasını sağlar. 

Ya Celil Manası: 

Sınırsız ve sonsuz azamete, ihtişama sahip. Zikreden kişi şan ve şöhrete, şeref ve saygınlığa sahip olur. Herkes kendisine sevgi ve saygı gösterir. Zalimler ve zorbalar hiçbir şey yapamaz, korkarlar. Ruhsal hastalıkları, her çeşit korku ve evhama iyi gelir. Kişi okuduğu müddetçe kendini güvende hisseder. 

Okuma Sayısı: 

5329 5329 kez okunamazsa hergün 365 kez ya da en az 73 kez okumalıdır. 

Ya Darr Manası: 

Zarar veren, üzüntü ve keder veren şeyler yaratan. Esmanın okunması kahredici bir etki yaratır. KESKİN BIÇAK gibidir. Gerçekten, hak ve adalet yoluna gidip çözüm bulamayan, zorbalık karşısında aciz kalanların okuması uygun olur. Son çare olarak okunmalıdır. Haksız durumlarda niyet okuyana döner. AFFETMEK daima daha hayırlı bir davranıştır. 

Okuma Sayısı 1001 

Ya Evvel Manası: 

Tüm yaradılış ve yaraılanlar oluşmadan var olan, her şeyin öncesi. Tüm isteklerin olması için, sınavlarda birinci olmak, kariyerde yüksek mevkilere ulaşmak, önder olmak, öne geçmek ve zafer kazanmak için okunur. 

Okuma Sayısı: 

1359 Her gün en az 37 kez okunması yaşam başarısı için faydalıdır.

Ya Fettah Manası: 

Her türlü zorlukları hak ve adaletle çözen maddi ve manevi tüm kapıları açan. Okunması maddi ve manevi kapıların ve gayb kapısı denen bilinmeyen kapıların açılmasını sağlar. Hiç ummadığı yerlerden maddi ve manevi kapılar açılır. Hayatı boyunca tuttuğunu koparır. Her işi başarıyla sonuçlanır. Daima zafer kazanır. Olmayacakmış gibi gözüken işler olur. Evlenmek isteyenlerin kısmeti açılır ve evlenirler. 

Günlük okuma sayısı: 

489 “Ya Fettah Ya Rezzak” esmaları genellikle beraber 797 kere okunur. Bol müşteri, bol kazanç, görünür görünmez yerlerden destekler ve olanak sağlanır. Herhangi bir kapının açılmasını isteyen, evlenmek isteyen, zafer kazanmak isteyen kişi, isteği gerçekleşene kadar 489 kere ” Ya Fettah” esmasını zikretmelidir.

Ya Gaffar Manası: 

Günahları affeden ve hatta kişiye unutturan, bağışlaması sınırsız olan. Okuyan kişi affedilir ve kendisini affeder. Vicdan rahatlığı ve iç huzuruna sahip olur. Yüreğine merhamet duyguları yayılır. Olumsuz davranışlardan arınarak ruhsal tekamülüne erer. Kavgalar, düşmanlıklar son bulur. Kişi içindeki şeytani kibir duygusundan uzaklaşır. Herkesi ve herşeyi olduğu gibi kabul eder ve sever. Hoşgörülü ve huzurlu olur. Her türlü olumsuz deneyimden ve kötülüklerden korunur ve kendini yaşam içerisinde güvenli hisseder. 

Okuma Sayısı: 1281

Ya Gafur Manası: 

Kullarının günah ve suçlarını, kabahatlerini örten, affı ve merhameti sonsuz olan, şefkati ve sevgisiyle kollayan, destekleyen. Hataların bağışlanması, kişinin korktuğu şeylerden emin olması ve güvende hissetmesi için okunur. Okuyan kişi mahkeme gibi önemli işlerde haksızlık ve gazapla karşılaşmaz. Karı kocayı, aralarında anlaşmazlık olan kişileri barıştırır. Öfke ve kin yerine muhabbet ve sevgi gelir. Barış ortamı sağlanır. 

Okuma Sayısı: 1286 

Ya Ganiyy Manası: 

Zenginliği sınırsız olan, kendi dışındaki herşeyin kendisine muhtaç olduğu kudret. Bu esmayı okuyan kişi, maddi ve manevi bolluk, bereket ve zenginlik enerjisini ortaya çıkarır. Malı, mülkü, para ve serveti çoğaltmak, rahatsızlıkların tedavisi ve yaşam enerjisinin artması için okunur. Zenginleştirilmek ve çoğaltmak istenen her durum için okumalıdır. Okuyanın kısmeti ve şansı da çoğalır. 

Okuma Sayısı: 1060 

Ya Habir Manası: 

Gizli açık herşeyden, bilinmeyenlerden tüm ayrıntıları ile haberdar olan. Okuyan kişi, merak ettiği bir konudan haberdar olur. Mesaj içerikli rüyalar görür, gizli olandan haberdar olur. Çok güçlü bir hafızaya sahip olur. 

Günlük Okuma Sayısı: 812 

Ya Hadi Manası: 

Herşeye yol gösteren ve yön veren, doğruya iyiye kılavuzlayan ve murada erdiren. Doğru yolu bulmak, doğru kararlar verip, doğru seçimler yapmak için okunur. Okuyanın hafızası güçlenir. Okuyan kişinin yetenekleri artar. Yürümesi ve konuşması geciken çocuğa okunur. Okuyan kişi işinde başarıya ulaşır. Birbirinden nefret eden kişilerin arasına sevgi bağı kurar. Kişiye duyulan sevgi ve saygı artar. 

Okuma Sayısı: 400 ( günde en az 20 kere zikredilmesinde fayda vardır.) Birbirinden nefret eden, araları bozuk olan kişiler için 7 gece üst üste 1600 defa okunduğunda bu kişiler arasında sevgi ve muhabbet bağı oluşur. Esmaların suya okunup dargın kişilere içirilmesi daha etkili olur. 

Ya Hafıd Manası: 

Alçaltan, yukarıdan aşağıya düşüren, varlıktan yokluğa, ilimden cehalete, sağlıktan hastalığa, yüksek mevkiden aşağıya indiren. Okunması halinde, kendisine kötülük yapmaya çalışan kişiler helak olur. Bu esma iki tarafı keskin bıçak gibidir ve haksız olunan durumlarda okuyan kişiye çok büyük zararlar verir. Salı sabahı güneş doğarken okunduğunda zalim ve zorba olan kişileri helak eder. Bu esmayı okuyan kişiye hiç kimse zarar veremez. Her türlü olumlu yol denendikten sonra başka çare kalmadığında ve mutlaka haklı olunduğunda okumalıdır. 

Okuma Sayısı: 1481 

Ya Hafız Manası: 

Her türlü kötülükten, kazadan, beladan koruyan, her şeyi koruyup belirli bir düzen içerisinde tutan. Okuyan kişi, ömür boyu korunur ve kendisini güvende hisseder. Tüm yolculuklarda kazadan, beladan korunmak için, doğal afetlerden ve akla gelebilecek her türlü beladan korunmak için okunur. Kişinin malı mülkü koruma latına alınır. Hafızası güçlenir, daima güçlü bir zihne sahip olur. 

Okuma Sayısı: 998 

Ya Hakem Manası: 

Her şeye hakla hüküm veren, adaletle hükmeden, adil olarak gözeten ve hakkı yerine getiren. Her türlü hakkın adaletle yerini bulması için okunur. Hakimlerin doğru karar vermeleri için ve avukatların haklı davalarını kazanmaları için çok faydalıdır. Siyasetçilerin adaletle hükmetmesi ve doğru yoldan sapmamaları için okumaları kesinlikle önerilir. Kul hakkı en büyük ağırlık ve en çetrefilli vicdan azabını oluşturur. Kul hakkı çiğneyen, başkasının hakkına tecavüz eden kendi öz benliğine eza eder. 

Günlük Okuma Sayısı: 68 Büyük haksızlığa uğrayan kişi 4624 kere okumalıdır. 

Ya Hakim Manası: 

Tüm iş ve oluşları hikmetle yürüten ve herşeye hakim olan, gerçekleştirdiği her olumunun bir sebebi olan. Okuyan kişinin kalp gözü açılır. Herşeyin hakikatinden haberdar olmaya, gizli ilimlere sahip olmaya başlar. İlim ve hikmet sahibi olur. Şanı yücelir, saygınlığı artar. Ayrıca kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp hastalarının okumasında fayda vardır. 

Okuma Sayısı: 6084 (Günde en az 78 defa okumalıdır.) 

Ya Hakk Manası: 

Fiilen varlığını her yerde gösteren, varlığı ve ilahlığı gerçek olan, sözleri ve vaatleri doğru olan, mutlak var olan. Çalıştığı işte kalabilmek, işten atılmamak, evden çıkarılmamak, bulunduğu yerde kalabilmek, iflastan ve hacizden kurtulup, bolluk ve berekete ulaşmak için okunur. Devamlı okuyan, hak ile batılı ayırabilir, yaşamda doğru yola yönlendirilir, doğru seçimler yapar, doğru kararlar alır. Kişi daima maddi ve manevi başarı sağlar. Hak ve adalet içerisinde yaşar ve daima haklı davasında zafer kazanır. 

Manası: 108 11664 defa okunduktan (bir gecede bitmez ise 2-3 geceye bölünebilir) sonra her gün 108 kere tekrarlanırsa, okuyanın kalbi imanla dolar ve bu dünyadan imanla ayrılır, hiç kimse onu bulunduğu yerden, işten, mevkiden çıkaramaz, ayağını kaydıramaz. Tüccar ise işleri büyür, tüm ödemelerini rahatlıkla yapar, iflastan korunur, daima başarılı olur. Haklı davasında zafer kazanır ve haksızlığa uğramaz. 

Ya Halık Manası: 

Yoktan var eden, herşeyi önceden bir plan ve düzen içerisinde yaratan. Sürüncemede kalan veya ağır yürüyen işlerinin hizlanmasını ve başarıyla çözümlenmesini sağlar. Yararcılık enerjisi çok yükselir ve muhteşem eserler ortaya koyar. Sanatçıların özellikle plastik cerrahların bu güzel esmayı okumasında büyük fayda vardır. İlham ve ilim kişinin ruhuna akar. Olumsuz yaşamdan olumlu güzel bir yaşama geçilir. Hamile kalmak ve sağlıklı çocuklar dünyaya getirmek için çekilen esmalardan birisidir. 

Okuma Sayısı: 731 

Ya Halim Manası: 

Sonsuz şefkatiyle kuşatan, yarattıklarını bağışlayan ve çok seven. Okuyan kişi yaşam boyu sakin ve huzurlu bir ömür sürer. Öfkesi ve gazabı olan birini sakinleştirmek, mahkemede ya da önemli görüşmelerde öfkeli kişilerle karşılaşmamak için ve işleri rast gitmesi için okunur. Uyumayan ve huysuzluk yapan çocuklar için de okunur. 

Okuma Sayısı: 88 

Ya Hamid Manası: 

Her bakımdan övgüye layık, bütün varlıkların övgüyle zikrettiği tek varlık. Okuyan kişi şan ve şöhret sahibi olur, saygınlığı artar. Hastalıkların şifasında, yüksek mertebeye ulaşmak için, bolluk ve bereket sağlamak ve sevgiye layık olmak, sevilmek için okunur. Okuyan kişinin mertebesi yükselir ve övgülere şayan bir yaşam sürer. 

Okuma Sayısı: 3844 (okunamazsa 62 kez ya da 310 kez okunması da faydalıdır.) 

Ya Hasib Manası: 

En adil biçimde tartan ve değerlendiren, yarattıklarını en güzel ölçülerle var eden ve her şeyin sayısının bilen, hesabına vakıf olan. Okuyan kişi herkese karşı alnı açık yaşar. Özellikle hakimlerin okumasında fayda vardır, doğru değerlendirip adaletle karar verebilmelerini sağlar. Kişi haksızlığa uğramaz, her zaman için adil bir biçimde hakkını tam ve eksiksiz olarak alır. 

Okuma Sayısı: 80 

Ya Hayy Manası: 

Diriliği sonsuz olan, her şeye hayat ve can veren. Bu esmanın okunması, çok sağlıklı ve sağlam, güven içerisinde bir yaşam sürülmesini sağlar. altıncı hissin kuvvetlenmesi, şifa veren nefese sahip olunması için okunur. Okuyan kişi herkes tarafından sevilir, etrafında ışıklar, nurlar belirir. Ömrü uzun ve sağlıklı olur. Maddi ve manevi bolluk ve bereket içerisinde sağlık, varlık ve huzurla yaşanır. 

Okuma Sayısı: 324 Günde en az 18 kez tekrar edilmesi çok faydalıdır. “Ya Hayy Ya Kayyum” esmalarını beraberce 870 kez okumak pek çok harikulade olayın gerçekleşmesine, arzuların çok güzel bir biçimde yerine gelmesine sebep olur.

Ya Kabıd Manası: 

Maddi ve manevi isteklerini kısan ve daraltan. Bıçak sırtı gibi olan esmalardan biridir ve hak olan konularda okunması gerekmektedir. “Ya Kabıd” esmasını zikreden kişiye hiçbir zalim yaklaşamaz, hiç kimse kötülük yapamaz. Kendisine kötülük yapanlar baş aşağı gelir. Daha çabuk etkilemesi için okumaya salı gecesi başlanmalıdır. Cumartesi sabaha karşı okunursa, okuyan kişi hakkında kimse dedikodu yapamaz, aleyhinde konuşup davranamaz. Her türlü olumlu yol denendikten sonra son çare olarak okunmalıdır. Borcunu ödemeyen kişilerin, borcunu ödemesi için de okunur. Kişi borcunu ödeyene kadar sıkılır ve daralır, borcunu ödeyince rahata ve huzura kavuşur. Kendisine kötülük yapmaya kalkan için okunursa, bu kişi kötülük yapamaz, çünkü ruhu sıkılır. Ancak bu okumalar her türlü olumlu yol denendikten sonra son çare olarak ve HAKLI olduğunda okunmalıdır. Çünkü haksız okumalarda bumerang gibi kendine döner ve okuyan çok ciddi zarar görür. Ya Kadir Manası: Her istediğini istediği gibi sonsuz güç ve kuvvetle yapan, her şeye gücü yeten her şeye muktedir olan. Bu esmayı okuyan kişi, çok güçlü, dayanıklı, yüksek enerjili ve kudretli olur. okuyan kişi her istediğini dilediği şekilde gerçekleştirme gücüne sahip olur. Düşmanları kötülük yapamaz. Sözü her yerde dinlenir. Her işi başarıyla sonuçlanır. Her işi mükemmel bir biçimde yapar. Sayılır ve daima yüceltilir. Bu güçlü esmayı vird edinene kimse zarar veremez, daima güvende olur. Yaptığı mesleğinde yüksek başarılar elde eder, yetenekler, ilmi ve bilgisi artar ve herhangi bir ustadan öğrenmesine gerek kalmadan yaptığı her işi mükemmel yapar. Daima başarıyı yakalar. 

Okuma Sayısı: 305 Hergün 1525 kere okunması yukarıda yazılanların gerçekleşmesini daha güçlendirir. 

Ya Kahhar Manası: 

Herşeye her istediğini yapacak gücü ve kuvveti sınırsız olan, mutlak galip ve hakim olan. Çok güçlü ve kahredici bir enerji ortaya çıkar. İki tarafı keskin bir bıçak gibidir. Asla haksız bir sebep için okunmamalıdır. Haksız yere okunursa okuyan kişinin mahvolmasına sebep olur. Hakikaten zulme uğrayan kişilerin okuması halinde zulmedene galip gelinir. Her türlü olumlu yol denendikten sonra son çare olarak okunmalıdır. Okuma Sayısı: 306 Hergün “Ya Kahhar” esmasını 306 kere zikreden kişinin sırtı yere gelmez, daima güçlü olur, hiç kimse o kişiye kötülük yapamaz. Kendisi de olumsuz davranışlarda bulunmaktan korunur. Bu niyet için okumanın faydası çoktur. Ya Kaviyy Manası: Son derece güçlü ve kuvvteli, asla yenilmeyen ve mağlup olmayan, daima zafer ve başarı kazanan. Okuyan kişi kendini her zaman her yerde güvende ve güçlü hisseder. Bu esmayı okuyan kimselerin hiçbir yerde ve hiçbir konuda sırtı yere gelmez. Daima başarı ve zafer kazanır. Her türlü engellerin ve zorlukların üstünden gelir. Vücudu sağlığına kavuşur her türlü hastalığın şifasında, kansızlığın ve güçsüzlüğün tedavisinde de okunur. 

Okuma Sayısı: 116 13464 defa (Bir gecede bitmezse 2-3 geceye bölünebilir) zikreden ve tamamladıktan sonra her gün 116 defa zikrine devam eden kişi, her zaman her yerde güçlü ve güvende olur. Daima zafer kazanır. Vücudunda zafiyet, halsizlik, kansızlık olan veya herhangi bir hastalığa yakalanan kişi, Cuma günü sala vaktinde başlayarak 13464 defa bu esmayı suya okuyup on gün boyunca içerse kuvvete ve sağlığa kavuşur.

Ya Kayyum Manası: 

Gökleri, yeri ve herşeyi sapasağlam bir kaide gibi varlığıyla ayakta tutan. Okuyan kişi, herkes tarafından sevilir, her yerde sözü geçer, maddi-manevi yüksek mevkilere ve bol rızka ulaşır. okumayı vird edinenlere göklerdeki esrar, bilinmeyenler gösterilir. İnsanların zihinlerinden geçenleri okur, bilinmeyen pek çok sır ona açılır. Önemli işlerin olması için, haklı davaları kazanmak için, daima güvende olmak için bu esmayı vird edinmek gerekir. Bu güzel esma sadece olumlu ve hayırlı işler için okunmalıdır. Aksi takdirde okuyan zarar görür. 

Günlük Okuma Sayısı: 156 Her gün 870 defa “Ya Hayy, Ya Kayyum” esmalarını okuyanlara esrar perdeleri açılmaya başlar. Zikreden kişiye zalim iyi davranır, haksızlığa uğramaz, her konuda kazançlı çıkar. Ya Kebir Manası: Var olan herşeyden yüce, ulu, büyüklüğünü kendisinin dışında kimsenin bilemeyeceği mutlak ihtişam sahibi. Şan, şeref büyüklüğü, saygınlık elde eder. Kişinin sözü her yerde geçer ve şereflendirilir, ihtişamlı bir yaşama sahip olur ve daima güven içerisinde yaşar. Herkes kendisine tevazu ile yaklaşır. Büyükük yapamaz. Zalim birine okunduğunda o kişi kötülük yapamaz. Zalimin okuyup yüzüne üflendiğinde zalimin kuvveti kalmaz ve kötülük yapamaz. 

Okuma sayısı: 232 

Ya Kerim Manası: 

Herşeyin en iyisi, en faydalısı, şereflisi, cömerti ve en ihtişamlısı. Bu esmanın sürekli okunması, kolay ve rahat bir yaşam, bolluk ve bereket içinde bir ömür geçirilmesini sağlar Allah’ın izniyle. Her işinde başarılı ve bol kazançlı olur. Okuyanı hayretler içerisinde bırakacak kadar mucizevi etkiler ortaya çıkar. Arzu ettiği herşey kolaylıkla gerçekleşir ve elini attığı herşey bereketlenir, başarıyla sonuçlanır. 

Okuma sayısı: 270 “Ya Allah, Ya Kerim, Ya Vehhab, Ya Zet Tavl” şeklinde hergün 1171 kez okuyan kişi kısa zamanda arzu ettiklerine ulaşır, karışık işleri çözümlenir, sürpriz şekilde görünür görünmez destek alır ve yaşamı kolaylaşır, bolluk, bereket ve huzur dolar. Her türlü beladan kurtulur. 

Ya Kuddüs Manası: 

Hatadan, gafletten, çaresizlikten ve her türlü eksiklikten uzak ve tertemiz. Okuyan kişinin ahlakı ve ruhu güzelleşir. Işık saçmasını sağlar. Şifa enerjisi verir. Evham ve korkulardan kurtarır. Kötü alışkanlardan vazgeçer. kişi herketen saygı ve sevgi görür. Aklına bile gelemeyecek yardımlar ve destekler alır. İçki ve madde bağımlılığından kurtulmasını sağlar. Ruhsal rahatsızlıklara iyi gelir. Sezgileri güçlenir. Bolluk ve huzur içeresinde bir ömür sürer Allah’ın izniyle. Okuma sayısı: 170 

Ya Latif Manası: 

Sınırsız ve sonsuz lütuf sahibi olan, her işin tüm inceliklerini bilen, bilinen bilinmeyen, görünen görünmeyen yerlerden lütufta bulunan, tüm hak arzuları yerine getiren. Bu esmanın okunması hak olan tüm arzuların oluşumunu sağlar. Gerçekten çok güçlü ve etkili bir esmadır. “Ya Hayy Ya Kayyum” esması kadar çok etkili olan bu esmayı zikredenlerin kısmeti, rızkı mutlaka artar ve hak olan tüm arzuları yerine gelir. Maddi ve manevi anlamda gelişme sağlar. Bolluk ve bereket daim olur. Tıbbın ümit kestiği rahatsızlıklarda da çok etkilidir. 

Okuma Sayısı: 129 16641 defa okuduktan sonra her gün 1000 veya 2000 kere okumaya devam eden kişiler yaşamlarında gerçekleşen mucizelere şaşıracaklardır. Hiç olmazsa her gün 129 kere okumaya devam edilmelidir. Okumayı vird edinen kişinin hayırlı olan tüm arzuları tahmininden daha güzel şekilde gerçekleşir.

Ya Macid Manası: 

Kadir ve şanı çok yüce, kerem ve cömertliği sonsuz olan. Okayan kişi maddi ve manevi bolluk, bereket içerisinde yaşar. Herkes tarafından sevilir. Malın mülkün artması, maddi ve manevi zengenlik için okunur. Sözü herkes tarafından kabul olur ve çok saygı duyulur. 

Okuma Sayısı: 48 

Ya Malikü’l Mülk Manası: 

Mülkün ebedi ve ezeli sahibi. Okuyan kişinin malı mülkü çoğalır, rütbesi yükselir, terfi eder, şanı ve şerefi artar. Ticarethanesinin kazancı çok yükselir, maddi ve manevi zarardan korunur. Güven içinde bir yaşam sağlar. 

Okuma Sayısı: 212 

Ya Mani Manası: 

Dilediği şeyin meydana gelmesine, oluşmasına izin vermeyen, engelleyen. Bu esmanın okunması olumsuz olayların gerçekleşmesine engel olur. Güven içerisinde, tehlikelerden ve olumsuzluklardan, kazalardan, belalardan, hastalıklardan korunarak sağlıklı bir yaşam sürmek için okunur. Herhangi bir olumsuz olayın vücut bulmasına engel olmak için de okunur. Kötülük yapmak isteyen, işte veya başka yerde kişinin ayağını kaydırmak isteyen hiçbir şey yapamaz. Zararı kendisine olur. Maddi ve manevi herşeyin korunması için okunmalıdır. 

Okuma Sayısı: 161 

Ya Mecid Manası: 

Şanlı, şerefli, yapma ve yaptırma gücü sonsuz derece büyük olan. Okuyan kişi şan ve şerefinin, saygınlığının artmasını, maddi ve manevi şükselişini sağlar. Okuyan kişi terfi eder, mevkisi yükselir. Tahmin bile edemediği kişilerden destek görür, işsizse iş bulur. Her yaptığı iş başarı ile sonuçlanır. 

Okuma Sayısı: 3249 Hergün 3249 kere okunamazsa 57 kez okunmalıdır. 

Hergün 365 kez “Ya Mecid Ya Rezzak” esmalarını okuyan kişi maddi bolluk ve bereket içirisende yaşar. Çeşitli yerden destek görür. 

Her gün 30 kez “Ya Mecid Ya Celil” esmalarını okuyan kişi terfi eder, işsizse iş bulur. Mevkisi yükselir. 

Hergün 194 kez “Ya Mecid, Ya Vasi” esmalarını okuyan kişi, başladığı her işi başarıyla sonuçlandırır, zafer ve ödül kazanır. Önce 57 kez Ayetel Kürs-i’yi okuyup sonra 3249 kez ” Ya Mecid” zikreden kişi, maddi ve manevi muhteşem zenginlikler yaşamaya başlar. 

Ya Melik Manası: 

Tüm kainatın sahibi ve mutlak suretle hükümdarı. Okuyan kişi zulüm ve zorbalıkla karşılaşmaz. Saygınlık ve değer görür. Korunur ve desteklenir. Çok mal ve mülke sahip olur. Şanı şerefi artar. Karşısındaki ne kadar nüfuzlu, güçlü de olsa bu esmayı okuyana başkaldıramaz. Görünür ve görünmez ilimlere sahip olur. Sezgileri yükselir. 

Okuma Sayısı: 90 Hergün 121 kez okunduğunda kişinin şeref ve itibarı çok yükselir. 40 gün boyunca 10201 kez “Melik” esmasını okuyana görünür görünmez yerlerden büyük lütuflar yağar. Şanı ve şerefi çok artar. 

Ya Metin Manası: 

Çok sağlam, güçlü, herşeye gücü yeten, çok kuvvetli ve çok dayanıklı. Okuyan kişi çok güçlü, kuvvetli ve dayanıklı olur, sırtı yere gelmez, maddi ve manevi güçlenir. Yürümesi ve konuşması geciken çocuklara okunursa çok iyi gelir. Her türlü hastalıkta şifa verir. Kişinin çok sağlıklı bir ömür sürmesini sağlar. 

Okuma Sayısı: 500 “Ya Kaviyy, Ya Metin” şeklinde her gün 616 defa okuyanın her türlü rahatsızlığına şifa gelir, bir ömür boyu sağlıklı yaşar. 

Ya Muğni Manası: 

İstediğini istediği anda, istediği kadar zengin eden. Maddi ve manevi zenginliğin, bolluğun esmasıdır. Okuyan kişi servet ve mülke sahip olur. Cüzdanı her zaman dolu ve bereketli olur. Her türlü darlığı bolluğa çevirir. Manevi olarak karanlıktan aydınlığa çıkarır. 

Günlük Okuma Sayısı: 1100 Hergün 2160 kez “Ya Gani, Ya Muğni” esması ile bolluk, bereket, zenginlik, görünür görünmez yerden okuyan kişiye akar. Her türlü darlıktan maddi ve manevi feraha ve zenginliğe ulaşır. 

Ya Muhsi Manası: 

Bizlere sonsuz gibi gelen şeylerin hepsinin sayısını niceliğini bilen. Okuyan kişi güçlü bir hafızaya ve zekaya sahip olur. Zihni mükemmel çalışır. Kişiyi başarıya ve zafere taşır. İdrak gücü artar, bilimeyenlerden haberdar olur. Sınava çalışan kişilerin okumasında çok fayda vardır. 

Okuma sayısı: 148 

Ya Muhyi Manası: 

İsrafil Aleyhisselam’ın tespihidir. Dirilten, hayat veren, canlandıran. Ümit kesilmiş herşeyi canlandırabilecek bir gücü vardır. Tıbbın bile aciz kaldığı hastalıklara şifadır. ümit kesilmiş işleri ya da ilişkileri canlandırır. Doktorların okumasında çok yarar vardır. 

Günlük Okuma Sayısı: 4624 Şifa adına her gün 68 veya 340 kez okumak faydalıdır. 40 gün riyazetle 10.000 kere okumak kanser gibi rahatsızlıkların tedavisinde faydalıdır. 

Ya Muid Manası: 

Yok edip tekrar can veren, dirilten, halden hale geçiren. Sürüncemede kalan işi canlandırmak, biten bir ilişkiyi tekrar alevlendirmek, kapanan rızık kapılarını tekrar açmak, karanlıktan aydığınlığa çıkmak için okunur. Çalınan bir malı, elden çıkanı geri getirmek için okunur. Okuyan kişi herkes tarafından saygı ve sevgi görür. 

Okuma Sayısı: 124 181 defa “Ya Mübdi, Ya Müid” esmaları okunursa ümit kesilen işin yaşama geçmesi veya elden çıkanın geri dönmesi için çok daha etkili olur. 

Ya Muizz Manası: 

Şan ve şerefi yükselten, izzet veren. Okuyan kişinin şanı, şerefi ve şöhreti artar. Mertebesinde çok yükselir. Herkes tarafından saygı, sevgi ve itibar görür. Kişi onurlandırılır ve ödüllendirilir. Her yerde sözü geçer. Kişinin durumu fakirse ve mertebesinde yükselemiyorsa bu esmayı her gün okuyarak çok fayda görür. Manevi anlamda da kişinin yücelmesine sebep olur. okumaya Cuma sabahı güneş doğarken veya sala vaktinde başlamak daha etkili olacaktır. Daha sonra istenilen zamanda okumaya devam edilir. 

Okuma Sayısı: 117 

Ya Mukaddim Manası: 

İstediği kişiyi veya olayı zirveye taşıyan, öne geçiren, başarıya ulaştıran, kazandıran, şan, şeref ve varlık veren. Okuyan kişi mevkisinde çok yükselir, elini attığı her işte başarıyı yakalar, saygınlığı artar, ikna gücü yükselir. Mevkide yükselmek, bir işi almak, ihale, sınav, yarış kazanmak gibi öne geçmekle ilgili konular için okunmaktadır. Okuyan kişi daima zirveye çıkar. 

Günlük Okuma Sayısı: 184 18440 defa okunduktan sonra her gün 184 defa okumayı adet haline getiren her zaman öne geçer, zafer kazanır. Özellikle sınava hazırlanan çocuklar için suya okunması ve içirilmesi çok etkili olmaktadır. Bu esma kişiyi birincilik statüsüne taşır. 

Ya Mukit Manası: 

Yarattığı tüm canlıların yaşamda kalma enerjilerini ve rızıklarını veren, onlara ulaştıran, bedenleri ve ruhları besleyen, koruması altına alan. Okuyan kişi maddi ve manevi bolluk, bereket ve sağlık içerisinde yaşar. Bol kazanca ve müşteriye sahip olur. Manevi olarak ruhu beslenir. 

Okuma Sayısı: 550 “Ya Mukit Ya Rezzak” şeklinde 858 defa okunursa ticarethaneye bol müşteri ve bol kazanç gelir. Maddi ve manevi bereket daima akar sağlıklı ve varlıklı bir ömür sürer. 

Ya Muksit Manası: 

Adaletle hükmeden, herkesin hakkını adaletle veren, mazlumun hakkını zalimden alan, bütün iş ve oluşları birbirine denk, ahenkle bir düzen içerisinde gerçekleştiren. Okuyan kişinin düşmanları ile ilişkisi dostluk, sevgi ve muhabbete dönüşür. Hiç kimse ona kızamaz, nefret ve kin besleyemez, kötülük yapamaz. Eşler arasındaki anlaşmazlığı giderer, sevgi bağları örer. Öfkeleri, huzursuzlukları, hırçınlıkları giderir, kişiye sevgi ve hoşgörü duygusu verir. 

Günlük Okuma Sayısı: 209 Olumsuz davranışları gösteren kişilere veya yaramazlık yapan çocuklara “Ya Allah, Ya Muksit” esmaları suya okunur ve içirilirse davranışlarının kısa sürede olumlu hale geldiği görülür. 

Ya Muktedir Manası: 

Herşeye gücü yeten, çok kudretli, kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde tasarruf sahibi olan. Yapılan her işte yüksek başarı yakalamak, zafer kazanmak için okunur. Hiçbir zalim ve cebbar kişi kendisine hikmedemez, aksine okuyandan korkar. Hastalıklardan kurtulup, sağlıklı yaşama geçmek için de okunur. Zafer kazanmak, başarılı olmak istenen her durum için çok güçlü ve etkilidir. 

Günlük Okuma Sayısı: 744 Gece yarısı 7744 defa okuduktan sonra her gün 744 defa okumayı alışkanlık haline getiren kişinin yaptığı her iş başarıya ve zafere ulaşır, hiç kimse önünde duramaz. Güç ve saltanat sahibi olur. ” Ya Kadir, Ya Muktedir” şeklinde 1049 kez okunursa hastalıklar şifa bulur Allah’ın izniyle.

Ya Müntakim Manası: 

Suçların karşılığını veren, suçluları cezalandıran, acizlerin alamadıkları intikamı adaletle alan. Çift taraflı keskin bıçaktır. Haksız yere okunmamalıdır. Bu nedenle hakikaten haksızlığa uğramış ve karşılık verecek, hak ve adalet yoluna başvuramayacak ya da adaletle çözülemeyen durumlarda okunmalıdır. Bunun yanı sıra SARA hastalığının ya da musallatlarının temizlenmesi gerekli durumlarda okunur. 

Okuma Sayısı: 630 7 gece üst üste 3969 kez okunursa yukarıdaki durumların çözümü çabuklaşır ve gücü daha fazla olur. Unutmayalım ki AFFETMEK her zaman daha hayırlıdır. 

Ya Muahhir Manası: 

Dilediği kişiyi geride bırakan, yenik düşüren, geciktiren. Okuyan kişi herkesin önüne geçer ve birinci olur. Birisinin bir yeri veya mevkii terk etmesi, işlerin geciktirilmesi için okunur. Bu esma da çift taraflı bıçak gibidir. Haksız yere okunmamalıdır. 

Günlük Okuma Sayısı: 847 

Ya Mübdi Manası: 

Herşeyi maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan. Okuyan kişi her işte başarıyı yakalar. Mucitlerin ve sanatçıların okumasında çok fayda vardır. Özellikle yazarların, bestecilerin eserlerini gerçekleştirirlerken ilham kazanmalarını ve eserlerinin çok beğenilmesini ve satılmasını sağlar. Daima maddi ve manevi bolluk içerisinde yaşar. 

Okuma Sayısı: 57 Özellikle sanatçı ve mucitlerin her gün 258 kere okuması muhteşem eserler ortaya koymalarını sağlar. 

Ya Mucib Manası: 

Tüm hayırlı duaları kabul eden ve en kısa zamanda dualara yanıt veren, oluşum sürecini hızlandıran. Okuyan kişi tüm arzuların kısa bir süre içerisinde gerçekleşmesini sağlar. Sevdiği kişinin sevmesinde etkili olur. Hak ve hayırlı olan niyetlerin en kısa ve en hayırlı zamanda gerçekleşmesini sağlar. 

Okuma Sayısı: 3025 Hergün 3025 kez okunamıyorsa sabah ezanından önce 55 kez okunması çok etkilidir. Her ne istiyorsak onunla ilgili esmanın başına gelir ve iki esmanın sayısı toplanarak okunur. Mesela rızık istiyorsak; “Ya Mucib Ya Rezzak” (3025+308=3333) ya da adalet istiyorsak “Ya Mucib Ya Adl” (3025+104=3129) kez okunmalıdır. 

Ya Müheymin Manası: 

Kainatın bütün işlerini düzenleyen, gözetleyen, yöneten ve koruyan. Okuyan kişi her türlü haklı davasını kazanır. Kalbine ilim ve ışık dolar. Konuştuğu insanların düşüncelerini okuyabilir. Daima korunur ve desteklenir, güven içerisinde yaşar. İnsanların sevgi ve saygısını kazanır. 

Okuma Sayısı: 145 

Ya Mümin Manası: 

Göklerde ve yerde iman ışığını uyandıran, rahatlık ve güven veren. Okuyan kişi daima güven içinde olur. Şifaya kavuşur, sağlıklı bir ömür sürer. Ruhen, bedenen ve zihnen çok sağlıklı olur. Kalbi ışıkla ve imanla dolar. Sezgileri güçlenir. Hiçbir kötülüğe ve haksızlığa uğramaz. Herkes tarafından sevilir ve saygı duyulur. 

Okuma Sayısı: 137 

Ya Mümit Manası: 

Yok eden, mahveden, öldüren. Okuyan kişi tüm olumsuz davranışlarından ve duygularından arınır. Bununla beraber çift taraflı keskin bıçak gibi olan esmalardan biridir ve haksız yere okunduğunda okuyan kişiye bumerang gibi döner ve okuyan kişiyi mahveder. Hakikaten çok haklı durumlarda zalim ve zorbaların helakı için okunabilir, ancak AFFETMEK daha hayırlıdır. 

Okuma Sayısı: 490 

Ya Musavvir Manası: 

Evrende her şeye şekil ve suret veren, biçimlendiren. Okuyan kişi yüksek boyutlarda yaratıcılık ve yeteneklere sahip olur. Herhangi bir meslek sahibi özellikle sanatçılar, mimarlar, plastik cerrahlar yeni ortaya eser koyan kişiler, “Ya Musavvir” esmasını okurlarsa aldıkları ilham sayesinde muhteşem eserler ortaya koyarlar. Manevi dünyalara kapıları açılır altıncı hisleri ve sezgileri güçlenir, rüyalarıda ya da vizyonlarında kendilerine mesaj ve yön verecek işaretlerle karşılarşırlar. Başkalarının zihinlerine ulaşmayı sağlayan çok özel bir esmadır. Bunun dışında hamile kalmak için ve sağlıklı bir doğum için de okunur. Hamileliği boyunca bu esmayı zikreden kişinin karnındaki çocuğu da kendisi de güvende ve sağlıklı olur. Kolay doğum yapar ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getirir. 

Okuma Sayısı: 336 Bir kişiye rüyasında görünerek, ona kendisini ve duygularını ifade etmek isteyen kişi geceleyin herkes uyuduktan sonra 1000 kere “Kaf, ha, ya, ayn, sad” dedikten sonra 3360 defa “Ya Musavvir” esmasını okuyarak o kişinin zihnine ulaşır. Özel bir eser koymaya çalışan ya da mucitlik yapmak isteyen kişi aynı şekilde okuyarak kozmik alandan gerekli bilgiyi alır. Hamileliği esnasında hergün 1281 defa ” Ya Halık, Ya Bari, Ya Musavvir” esmalarını zikrederse çok sağlıklı bir hamilelik ve doğum gerçekleştirir, hayırlı ve sağlıklı bir çocuğa sahip olur. 

Ya Müteali Manası: 

Akıl ve idrakle anlaşılamayacak kadar yüce, noksanlıktan uzak, her şeyi ile tam ve bütün, yüceler yücesi. Okuyan kişi, şanını ve şöhretini artırır, elini attığı her işte başarıyı yakalar. Tüm işlerde başarıya ulaşmak, saygı ve sevgi görmek, yücelmek amacıyla okunur. Okuyan düşman görmek, daima zafer kazanır. 

Okuma Sayısı: 551 

Ya Mütekebbir Manası: 

Herşeyde, her olayda ve her zerrede büyüklüğünü gösteren ve büyüklüğü görünen anlamındadır. Okuyan kişi yücelir, saygı ve takdir görür. Sözü kabul olur, zafer kazanır, korunur ve hep zirveye yükselir. 

Okuma Sayısı: 662 Pazar günü güneş doğarken 662 kez “Ya Allah, Ya Mütekebbir celle celalüh” şeklinde zikir yapılırsa, şan şöhrete sahip olup çok büyük başarılar ve zaferler kazanılır. Kişi çok saygı ve değer görür, sözü her yerde geçer. Arzuları yerine getirilir. Her gün artan şana, şöhrete ve huzura sahip olur. Zalimler karşısında her zaman kendini güvende hisseder. Daima korunur ve desteklenir. 

Ya Müzill Manası: 

Kişiyi bulunduğu mevkiden düşüren, hor ve zelil eden, izzet ve şerefi yok eden. İki tarafı keskin bıçak gibi olan bir diğer esmadır. Hak olmayan durumlarda okunduğunda okuyan kişiyi helak eder. Zorba bir düşmanı her türlü olumlu yol denendikten sonra helak etmek ve galip gelmek için okunur. Affetmek her zaman daha hayırlıdır. Her türlü olumlu yol denendikten sonra ve haklı olan durumlarda okunmalıdır. Haksız olan durumlarda ve sırf egosu mutlu olacak diye bu esma okunursa, kişi kendi öz benliğine eza eder ve azap çeker. 

Okuma Sayısı: 770

Ya Nafi Manası: 

Devamlı suretle yarattıkları için hayırlı ve güzel şeyler yaratmaya devam eden. Okuyan kişi maddi ve manevi bolluk, bereket bulur. Hastalıkların iyileşmesinde, bolluk ve bereketin artmasında, yaşamda güzel şeylerin oluşmasında, maddi ve manevi zenginliğin artmasında etkisi yüksek olan çok güzel bir esmadır. 

Okuma Sayısı: 201 

Ya Nur Manası: 

Tüm yarattıklarını ve tüm evreni kendi Nur’undan yaratan allah, aydınlatmanın, yol gösterişin kaynağıdır. İdrak veren, ışıklandırıp aydınlatandır. Okuyan kişi etrafına ışıklar saçar, gözle görülmese bile varlığı hissedilir. Işığıyla herkesi etkisi altına alır. Hem kendisini hem çevresindekileri aydınlatır. Kişinin kalp gözü açılır, görünenin ardındakileri görmeye ve idrak etmeye başlar. Maddi ve manevi ışık içerisinde parlak bir yaşam sürer. Herkes tarafından sevilir ve sayılır. Başka kişilere de yol gösterici olur. Her işin doğrusunu ve hayırlısını görür, isabetli kararlar alır. “Nur’un ala Nur” şeklinde de okunabilir. Anlamı, “O Nur üstüne Nur’dur.” 

Okuma Sayısı: 256 

Ya Rafi Manası: Yükselten, zirveye ulaştıran, şanı şöhreti arttıran, yüksek mertebeler ulaştıran, karanlıklardan aydınlığa çıkaran. Okuyan kişi, sevgi ve saygı görür, mertebesi yükselir, kariyerinde ve yaşamında yükselir ve statüsü artar. Şan ve şeref sahibi olur. İşleri büyür. Herşeyi yükselten ve büyüten “Ya Rafi” esmasını okuyan kişinin karşısında hiçbir engel duramaz, hiçbirşey ya da kimse yükselmesine engel olamaz. İçinde bulunduğu durum ne kadar zor olursa olsun, o kişi okumaya devam ettikçe yükselmeye ve huzur bulmaya başlar. İş ve kariyerinde yükselmek isteyenlerin okumasında çok büyük fayda vardır. Sevilir, sayalır ve itibar görür. Pazar günü güneş doğarken başlamak daha tesirlidir. Okuma Sayısı: 351 Ya Rahim Manası: Merhameti sınırsız olan, çok şefkatli olan, yaratıcı olan ve ödüllendiren. okuyan kişi, maddi ve manevi bolluğa kavuşur, daima korunur, desteklenir. Herhangi bir hastalığa sahipse şifa bulur ya da şifayı bulacağı kişilerle ya da durumlarla karşılaşır. İç huzuruyla, güven içerisinde bir ömür sürer. 

Okuma Sayısı: 258 Hergün 618 kez “ErrahmanirRahiym” şeklinde okununca yaşam boyu güven, huzur, maddi ve manevi bolluk, bereket içerisinde yaşar. 

Ya Rahman Manası: 

Yarattığı canlıları seven, onlara rahmet ve merhamet başeden, ihsanda bulunan. Tüm yarattıklarına ayırt etmeden iyilikler sunan. Okuyan kişi işlerin yoluna girmesini, ümit etmediği yerlerden kendisine yardım ve destek gelmesini, herkes tarafından sevilip sayılmasını sağlar. Peygambelere ve Nebilere vahiyler Rahman katından gelir. 

Okuma Sayısı: 298 7 gece boyunca 2980 kez “Ya Rahman” okuyup 20860 adede ulaşan kişi herkes tarafından sevilir. Her işinde başarıya ulaşır. İstekleri gerçekleşir. Duaları, niyetleri kabul olur. 

Ya Rakib Manası: 

Bakıp gözeten, kendisinden hiçbirşey gizlenemeyen. Okunması halinde hafıza güçlenir, zihni açar. Kavuşmak istenilen kişiler için okunur. Belirli bir kişi tarafından sevilmes isteyen kişinin de okumasında fayda vardır. 

Okuma Sayısı: 312 7 gün boyunca 312 defa okunup suya üflenerek içilirse kişinin hafızası kuvvetlenir. 5000 kez okunduğunda ise pek çok gizli ilim kendisine bildirilir. 

Ya Reşid Manası: 

Doğru ve sağlam yolu gösteren, doğru yola ileten, belirli bir düzen içerisinde sonuca ulaştıran. Doğru yola kılavuzlanmak, olumsuz davranışlardan ve bağımlılıklardan kurtulmak için okunur. Her türlü olumsuz duygu ve davranışın düzelmesine, ruhsal rahatsızlıklara da iyi gelir. 

Okuma Sayısı: 514 

Ya Rauf Manası: 

Çok şefkat ve merhamet gösteren, esirgemesi sınırsız. Okuyan kişinin kalbi şefkat ve merhamet dolar, herkes tarafından çok sevilir ve herkes tarafından da şefkat ve merhamet görür. Yaşam boyu güven içerisinde yaşar. Kişiler arasındaki sevgi ve muhabbeti artırır. 

Okuma Sayısı: 287 

Ya Rezzak Manası: 

Yarattıklarının maddi ve manevi tüm rızkını ve yaşam enerjisini veren, ruhsal ve bedensel olarak besleyen. Rızık, yaşam enerjisi demektir, içerisinde arzu edilen para, iş, sağlık, sevgi huzur gibi kavramların hepsini içerir. Sanıldığı gibi sadece para ve yiyecek yemek değildir. Rızkın açılması yaşamda tüm güzelliklerin sunulması anlamına gelir. Okuyan ömür boyu maddi ve manevi bolluk ve bereket içerisinde yaşar. 

Okuma Sayısı: 308 Sabah güneş doğarken “Ya Rezzak” esmasını okuyan kişilere maddi, manevi hiç ümit edilmeyen yerlerden bile bol bol rızık verilir Allah’ın izniyle. Yaşamı maddi ve manevi bolluk ve bereket içerisinde geçer. Bütün işlerden hayırlı kazançlar elde eder. ” Ya Fettah, Ya Rezzak” şeklinde 797 kez okunduğunda muhteşem rızık kapıları açılır. 

Ya Sabur Manası: 

Sabrı ve dayanma gücü sonsuz ve sınırsız olan. Okuyan kişinin başladığı işi kolaylıkla bitirmesini sağlar. Kişilerin öfkelerini sakinliğe çevirir. Sağduyulu kararlar verilmesini sağlar. Okuyan kişiyi maddi ve manevi zafere taşır. Sabır, zafer ve başarının anahtarıdır. 

Okuma Sayısı: 298 

Ya Samed Manası: 

arzu ve isteklerin gerçekleşmesi, tüm sıkıntıların giderilmesi için başvurulacak, herşeyin herkesin kendisine muhtaç olduğu yegane varlık. Okuyan kişi maddi ve manevi refaha ve huzura erer, tüm olumlu niyetleri gerçekleşir. Maddi ve manevi tüm arzuların kabulü ve tüm sıkıntıların giderilmesi için okunur. 

Okuma sayısı: 134 

Ya Selam Manası: 

Güven ve huzur içerisinde yaşatan, olumsuz durumlardan selamete çıkaran, koruyan ve destekleyen. Okuyan kişi güven içerisinde yaşar. Sevgi ve saygı görür. Arzu ettiği faydalı her konuda başarılı olur. Hayırlı bir evlilik yapmak ve çocuk sahibi olmak için de okunur. Kişi, ruhen, bedenen ve zihnen sağlıklı olur. Sürekli okunursa maddi ve manevi bolluk içerisinde yaşanır. 

Okuma Sayısı: 131 Hergün 655 kez “Ya Selam” esmasını okuyan kişi her türlü olumsuz duruma karşı korunma kalkanı içersinde yaşar. Kötülük yapmaya kalkana yaptığı eylem bumerang gibi döner. Kendi kazdığı kuyuya düşer. Ya da 17161 kez “Ya Selam” esmasını okuyan kişi hayırlı her arzusuna kavuşur. Bundan sonra hergün 131 kez ya da 655 kez okumaya devam etmelidir. 

Ya Semi Manası: 

İster gizli ister açık söylensin, her şeyi duyan, işiten ve herşeyden haberdar olan. Okuyan kişi bilinen ve bilinmeyen herşeyden haberdar olur. Duaların kabulu için, kulak rahatsızlıklarının tedavisi için okunur. Devam eden kimse birçok şeyi vaktinden ve herkesten önce işitir. Bilinmeyenlerden haberdar olur. 

Okuma Sayısı: 180 

Ya Şehid Manası: 

Herşeyi gözetleyip gören, her anın, her saniyenin ve her nefesin şahidi. Okunması şanın ve şerefin artmasını ve herşeyden haberdar olunmasını sağlar. Cuma sabahı güneş doğarken 319 kez okunur, sonra devam edilirse kişinin şanı ve şerefi, saygınlığı artar, karşısındaki kişiler isteklerini kabul eder. Yüksek mertebeye ulaşır. 

Okuma Sayısı: 319

Ya Zahir Manası: 

Tüm yaradılışta kendisini gösteren, tüm yarattıklarında kendinden görünebilir izler ve işaretler bulunduran, herşeye tecelli eden. Devamlı okuyan gizli sırların, bilinmeyenlerin bilgilerine esrarına sahip olur. Altıncı hissi artar. Rüyasında sorularının yanıtı gösterilir. Çeşitli vizyonlar vasıtasıyla bilgilendirilir. Görünenin ardındaki hakikatleri idrak etmeye başlar. Ruhsal güçleri artar. Daima zafer kazanır, düşmanlarına üstün gelir. 

Okuma sayısı:1106

Ya Şekur Manası: 

Ödüllendiren, iyi düşünce ve davranışları kat kat fazlasıyla karşılık veren, kendisine şükredene daha çok nimetler sunan. Evrendeki her kapının anahtarıdır. Elindekilere şükredip arzu ettikleri için de şükreden kişi, isteklerine ve hedeflerine kavuşur. Maddi-manevi bolluk ve bereket içerisinde yaşar. Şansı açık olur. Arzu ettiği hayırlı tüm istekler çok güzel bir biçimde gerçekleşir. Yaradan tarafından korunur ve daima desteklenir. 

Okuma Sayısı: 526 

Ya Tevvab Manası: 

Tövbeleri kabul eden, tövbe etmeyi nasip eden, kendisine yönelenleri affedip ödüllendiren. Okunması, kişinin kendi yaptıklarının farkına varmasını ve doğru yöne yönelmesini sağlar. Kişi kötü davranış ve duygularından arınır, sevgi ve şefkat dolu davranış ve duygulara yönelir. Doğru yolu bulmak ve doğru seçimler yapmak için de okunur. Okuyan kişinin içine huzur ve rahatlama dolar. Kendisini arınmış ve yeni doğmuş gibi hisseder. 

Okuma Sayısı:409 Geçimi dar kişiler, “Ya Rahiym, Ya Tevvab” esmalarını hergün 667 kez okumayı alışkanlık haline getirirlerse hiç umut etmediği yerlerden feraha ve bolluğa ulaşır. 

Ya Vacid Manası: 

İstediğini istediği zaman bulan, her şeye sahip olan, kadir ve şanı ççok yüce, kerem ve cömertliği sonsuz olan. Okuyan kişi elinde olan maddi ve manevi her şeye sahip olmaya devam eder. Kaybolan eşyaların bulumasında, elinden gidenlerin geri gelmesinde okunur. 

Okuma Sayısı: 196 (Günde en az 14 kez tekrarlanmasında fayda vardır.) 

Ya Vahid’ül Ehad Manası: 

Hiçbir şekilde cüzlere yani parçalara ayrılmayan, tam ve bütün, tek anlamındadır. Sıfatlarında, özelliklerinde tek ve biricik olan, kendisine eş ve aracı tutulamayacak olan, asla ortağı, benzer veya dengi olmayan anlamındadır. Okuyan kişinin kalp gözü açılır, sezgileri artar. Arzu ettikleri gerçekleşir. Kalbi huzur bulur. Ruhuna nur doğar. Herkes tarafından sevilir, yaşama pozitif bakar, tüm kötü düşüncelerden uzaklaşır. Şanı ve şerefi artar. Ayrıca kişide Birlik Bilinci oluşur ve aslında hiçbir şeyin “Ben” olmadığını, herşeyin Allah olduğunu idrak eder. Şuuru ve kalbi uyanır. İçsel huzuru yakalar, güven içerisinde yaşar. İdrak gücü artar. Maddi ve manevi rızkı bollaşır. Okuma Sayısı: 3669 (Hergün en az 63 kez zikredilmesinde fayda vardır.) Ya Vali Manası: Tüm kainatın, var olan herşeyin sahibi, olup biten herşeyi idare eden. Okuyan kişi iktidar ve güç sahibi olur. Yöneticilik ve idarecilik vasıfları ön plana çıkar ve bu alanlarda başarıyı yakalar. Herkes tarafından sevilip sayılmak, yükselmek, şanının ve şerefinin artmasını sağlamak amacıyla okunur. Okuyan daima ilerler ve yükselir. 

Okuma Sayısı: 2209 (Günde en az 47 kez zikretmekte fayda vardır.) 

Ya Varis Manası: 

Herşeyin gerçek ve tek sahibi, bütün mülk ve saltanatın kendisine teslik edildiği tek kudret, dilediğini, dilediğine mirasçı kılan. Okunması mal, mülk, şan, şeref, maddi ve manevi bolluk ve bereketin artmasını sağlar. Okuyan kişi bazı gizli bilgilerin ve ilmin mirasçısı olur. 

Okuma Sayısı: 707 

Ya Vasi Manası: 

İlmi, gücü ve merhameti ile herşeyi kuşatan, maddi ve manevi bolluk ve bereket sağlayan. Bu esmayı zikreden kişi, kolay ve rahat bir yaşama, bolluk ve bereket içinde bir ömre sahip olur. Her işinde başarıyı yakalamak ve bol kazançlı olmak için okunur. Okuyanı hayrete düşürecek kadar etkilidir. Kişinin ömrü uzar, enerjisi artar, sağlıklı yaşar, işleri yoluna girer, ticari kazancı artar, ilmi ve hafızası güçlenir, arzu edilen her şeyi çoğaltıcı bolluk ve bereket vericidir. Ticaretle uğraşıyorsa işi büyür, darlıktan varlığa geçer, ruhu sıkıntıdaysa huzur bulur. ilmi ve sanatçı yönü artar. Hafızayı kuvvetlendirir. 

Okuma Sayısı: 137 Günlük okumalardan önce 11 kere Fatiha Suresi ile birlikte okunmasında çok fayda vardır. 18769 defa gece yarısında okumaya başlanıp (bir gecede bitmezse 4-5 geeye bölünebilir) tamamlandıktan sonra, her gün 137 defa okunmaya devam edilirse servet ve nimet yağarcasına gelir, maddi ve manevi bolluk ve bereket içerisinde yaşanır. Çok sağlıklı bir hamilelik ve doğum gerçekleştirilir, hayırlı ve sağlıklı bir çocuğa sahip olunur Allah’ın izniyle. 

Ya Vedud Manası: 

Çok seven ve çok sevilen, sevdiklerinin arzularını yerine getirin, en çok sevilmeye layık olan. Okunması ruhun daima sevgiyle beslenmesini sağlar. Herkes tarafından sevilmek, sevdiği tarafından sevilmek için okunur. Düşmanlıkları ve dargınlıkları gidermek, sevgi bağlarıyla onarmak için okunması yarar sağlar. Dargın sevgilileri, kişileri, karı kocayı barıştırmak için de okunur. Kalp gözünün sevgiyle açılmasını sağlar. 

Okuma Sayısı: 400 Hergün 400 kez okunması sevilmeyi ve sevmeyi sağlar. Birbirine düşman iki kişinin arasının düzelmesi için 4000 kez okunur. Birbirine dargın eşleri barıştırmak için her gece 2000 kez olmak üzere en çok 19 gece okunur. 

Ya Vehhab Manası: 

Her çeşit nimeti isteyene karşılıksız bol bol veren ve ödüllendiren, daime maddi ve manevi sınırsız bolluk ve bereket veren. Okuyan kişi, ömür boyu kalp huzuru, güven, maddi ve manevi bolluk vereket içerisinde yaşar. Sağlıklı, varlıklı iç huzurlu bir ömür sürer. 

Okuma Sayısı: 14 Güneş doğarken 196 kez “Ya Vehhab” esması okunursa kişinin tüm hayırlı ve hak olan arzuları gerçekleşir. Ömür boyu huzurlu, sağlıklı -, maddi ve manevi bolluk ve bereket içerisinde yaşar. 

Ya Vekil Manası: 

İşleri kendisine bırakanların işini düzeltip en hayırlı ve en ala şekilde yoluna koyan, çözümleyen. Okuyan kişi tüm işlerin çözümlenmesini güvenle Allah’a havale eder. Okuyanların istekleri yerine gelir, işleri en mükemmel şekilde çözümlenir. Maddi ve manevi bolluk ve bereket içerisinde yaşanır. kendisini güvende ve derin bir teslimiyet içerisinde hisseder. Arzularının en güzel şekilde ve doğru zamanda gerçekleşeceğini bilir.

Okuma Sayısı: 66 

Ya Veliyy Manası: 

Tüm yarattıklarına dost, son derece şefkatli, sevgi dolu ve iyilik gösteren, her türlü oluş ve durumu yönlendiren. Okuyan kişinin altıncı hissi güçlenir, gizli işlerden haberdar olmaya başlar, hastalıkları şifa bulur. Uykusundan korkan çocukları güven ve huzura ulaştırır. Kişiyi karanlıklardan aydınlıklara çıkarır. Daima korunur ve kollanır, doğruya yönlendirilir. 

Okuma Sayısı: 2116 ( okunamazsa günde 46 veya 270 kez okunması önerilir.) 

Ya Zü’l Celal-i Ve’l İkram Manası: 

En büyük, en yüce, en muhteşem, en güzel ve kerem sahibi. Okunması yüceliğin, saygınlığın, şanın ve şerefin artmasını sağlar. Yücelik, şan, şeref, itibar, saygı, sevgi kazanmak için okunur. Tüm istekleri gerçekleştirir, işleri kolaylaştırır, canı, malı ve mülkü koruma altına alır. Kişi maddi ve manevi bolluk ve bereket içerisinde huzur, sağlık ve güven içerisinde yaşar. 

Okuma sayısı: 1100 Hergün 1312 kez “Ya Malikül Mülk Zü’l Celal-i Ve’l İkram” esmalarını okuyanlar maddi ve manevi özel güçlere sahip olur. Ticarethanesine bol müşteri ve kazanç oluk oluk akar. Çocuğunu düşüren hanımların çocukları sağlıklı doğar. Tıbben tedavisi olmayan rahatsızlıklar şifa bulur. Sevdiği kişinin kendisine sevgisi artar. Herkes tarafından sevilir. Evlenemeyenler hayırlı bir evlilik yaparlar.

Her gün EL-AZİZ ism-i şerifini 8836 kere okuyan ve buna 40 gün devam eden kimseye çok büyük bir kuvvet-i nafize verilir. Kendisinin her yerde ve her zaman sözü üstün olur. Dünyalık derdinden kurtulur. Kendisine büyük bir rızık kapıları açılır. İzzet ve saadeti daima artar. 

Allahım beni haksız yere yerimden çıkarmalarına engel ol niyetiyle bu niyetini söyle 1080 adet yada fazla gelirse 161 adet ya mani çek . olumsuz etkiye maruz kalmamak için 7 ayetel kürsi 7 nas 7 felak 7 ihlas 7 fatihayla koruma yap..

500 defa Ya Hafıd ismini okuyup dilekte bulunabilirsiniz. Defalarca kez denemiş ve her seferinde güzel sonuçlar alınmıştır.