Hacda Tıraş Olduktan Sonra Bu Dua Okunmalıdır

Türkçe Okunuşu:

El-Hamdülillahillezi kuda anna nüsukena. Allahumme zidna imanen ve yakinen ve tevfikan ve avnen vağfirlena ve li abaina ve ümmehatina vel-müslimine ecmain.

Türkçe Anlamı:

Hac ibadetlerini bize emreden Allah’a hamdolsun. Allah’ım, iman ve kesin inanışımızın ziyasını çoğalt, tevfik ve yardımını fazlalaştır. Bizi, babalarımızı, analarımızı ve bütün müslümanları bağışla.