Hikmeti ve Kerameti Çok Olan ELİF DUASI

Hikmeti ve Kerameti Çok Olan ELİF DUASI

Elif Duası, Elif Duasının halk arasında hikmeti ve kerameti çok olan, eşsiz ve dillerden düşmeyen olarak bilinen bir duadır. Bu duada Hz. Resulullah Efendimizin mübarek ismi Arapçadaki her harf ile anılmış olup ve onun yüzü suyu hürmetine Cenab-ı ALLAH‘tan dilekte bulunulmaktadır.

Bu duanın hikmetine ve kerametine nail olmak için 7 veya 21 defa okuyanın dileklerine kavuştuğu bilinmektedir. Elif duası şifadır, mutluluk ve huzur duasıdır.

ilk önce;

Önce 3 defa salavat (ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED) diye okuyoruz.

Sonra,

Elif bi Hürmeti Âli Muhammed

Be bi hürmeti Burak-ı Muhammed

Te bi hürmeti Tevhid-i Muhammed

Se bir hürmeti Senâü Muhammed

Cim bi hürmeti Cemâl-i Muhammed

Ha bi hürmeti Hayat-ı Muhammed

Hı bi hürmeti Hilât-ı Muhammed

Dal bi hürmeti Delâlet-i Muhammed

Zel bi hürmeti Zikr-i Muhammed

Ra bi hürmeti Remeyte Muhammed

Ze bi hürmeti Zikr-i Muhammed

Sin bi hürmeti Saadet-i Muhammed

Şın bi hürmeti Şefaat-i Muhammed

Tı bi hürmeti Taat-i Muhammed

Zı bi hürmeti Zahir-i Muhammed

Ayn ve bi hürmeti İlm-i Muhammed

Ğayn ve bi hürmeti Gayret-i Muhammed

Fe ve bi hürmeti Fikr-i Muhammed

Kaf ve bi hürmeti Kur’an-ı Muhammed

Sad ve bi hürmeti Sadakat-ı Muhammed

Kef ve bi hürmeti Kelimatullahi Muhammed

Lam ve bi hürmeti Lutf-u Muhammed

Mim ve bi hürmeti Mirac-ı Muhammed

Nun ve bi hürmeti Nimet-i Muhammed

Vav ve bi hürmeti Viladet-i Muhammed

He ve bi hürmeti Hidayet-i Muhammed

Lam-elif ve bi hürmeti La İlahe İllallah Muhammeden Rasulullah.

Allahümme essemii duai ve hasılı muradi ve maksadi bi lutfikel Kerim

bi hakkı Hazihil esmai şerifeti, Amin ya muiyn eğısni ya gıyasel müstağıysin.

Velhamdülillahi Rabbilalemiyn. 

Burada 3 defa daha salavat çekilecek.

Hemen ardından da 

3 İhlas, 1 Fatiha okuyarak duayı bitirelim. Duanın evvelinde ve sonrasında 3‘er defa Salavat-ı  Şerife okumak duanın faziletini arttırır.  

Bu duayı pazartesi günü ikindi namazını kıldıktan sonra siyah düz seccade üzerinde 2 rekat hacet namazı kılıp ardından da bu duayı 7 veya 21 defa okuyan kişi istediğine kavuşur dilekleri gerçek olur, deneyenler mucizelerini görmüşlerdir. ALLAH c.c herkesin niyetini ve dileğini kabul etsin. AMİN İnşallah…