Web sitemize hoşgeldiniz, 26 Şubat 2021

Gizemli Dualar

Sekine Duasının Sırları ve Faziletleri

Bediüzzaman Hazretlerinin Evrad Hayatı: Bediüzzaman Hazretlerinin telif etmiş olduğu Risale-i Nur Külliyatı gerek bu asrın, gerekse önümüzdeki asrın beşeriyetini fikir...

Sekine Duası Açıklaması

Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekinedir. Hz. Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (S.A.V.) huzurunda...

Sekine Duası

1- Niyet ( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek) 2. İstiğfar (7 DEFA) 3. Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA) 4....

Hayırlı Kapıların Açılması için Kısmet Duası

Okunuşu: ”Allahümme ya mufettiha’l-ebvab,iftah lena hayre’l-bab!” Anlamı: “Ey kapıları açan Allah’ım! Bizim için en hayırlı kapıyı aç!”

Rüyanızda istediğinizi Görmek için Dua

Mülk Suresi 14. Ayet Rüyanızda Meleklerden Bilgi Almak Rüyanızda istediğinizi görmek için basit bir yöntem veriyorum. Ancak dikkat edilmesi gereken...

Şahmeran Duası ve Faziletleri

Şahmeran duası, Allah nazarında makbul olan dualardan biridir. İçerisinde Allah’ın isimleri olduğundan her türlü dilek için okunabilir. Bu duanın etkisi...

Hacet ve istekler için Salat-ı Tefriciye

Salât-ı Tefriciye gibi salat-ü selamlar Peygamberimiz için yaptığımız birer makbul duadırlar. Dualar iseibadet niyetiyle okunur. İbadetlerin karşılığı da bazen dünyada...

Hz Muhammed in Okuduğu Hacet Duası

Sevgili peygamberimiz hacetlerin kabulü için aşağıdaki duayı okuyabileceğimizi tavsiye etmiştir. Duanın Okunuşu: “Allahümme ya vedud ya vedud ya zel arşül...

Hacet Duaları ve Hacet Duası Hakkında Bilgiler

Etkili Hacet Duası “Bismillahirrahmanirrahiym. Ve la havle ve la kuvvete illa billhi’l-Aliyyi’l-Azim. Allahümme inni es’elüke ya Kadimü, ya Daimü, ya...

Tekvir Suresi Faziletleri ve Sırları

Tekvir Süresi: Mekke de nazil olmuştur. 29 ayettir. Kelimelerinin toplamı 104, harflerinin toplamı ise 530 dur. Süre ismini 1. ayetten almıştır....

Ayetel Kürsi Arapça Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Ayet-el Kürsi Arapçası Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti...

Duanın Önemi ve Faziletleri

Duâ, Allahü teâlâya yalvararak murâdını istemektir. Allahü teâlâ, duâ eden Müslümanı çok sever. Duâ etmeyene gadâp eder. Duâ mü’minin silâhıdır....

Dua Etmenin Ana Hedefi Nedir?

Dua, Allah’ın sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmak, rızasına ermek, istek ve arzu-larına kavuşmaktır. Allah kulunun istek ve arzularını yerine getirmek için...

Anne Babaya isyan Eden Evlat için Dua

Anne ve Babasına isyan eden bir evlat için her gün bu ismi şerife devam edilirse Allahü Teâlâ’nın izini ile ebeveyne...

Rüyada Peygamber Efendimizi Görmek için Dua

Resulullah ’ı rü’yada görmek: Rû’yâsında Peygamber Efendimizi görmek istiyen, ona çok salevat okusun ve şu duâyı okumaya devâm etsin: “Allahümme...

Önemli Dilekler için Etkili Hacet Duası

Her ne olursa olsun önemli bir dileğiniz olduğunda okuyabileceğiniz faydalı bir hacet duasıdır … Dört bin üçyüz elli altı 4356 adet Ya Allah esması...

Çok Borcu Olanların Okuması Gereken Dua

Borçlu olan kardeşlerimiz vardır muhakkak. Size peygamberimizin s.a.v ashabına tavsiye ettiği bir ayeti/duayı paylaşmak istiyorum. Öncelikle ; NaSuh bir tövbe...

inatçı Kişilerin inatlarından Vazgeçmeleri için Dua

İstediğiniz kişinin ahlakının değişmesini sağlamak için Hud süresi 75 .nci Ayet-i Kerimi okunur. Eşinizin, ailenizden birinin, her kim olursa olsun...