Web sitemize hoşgeldiniz, 25 Ekim 2021

Gizemli Dualar

Allah’tan Şifa isteme duası

Bismillahirrahmanirrahim. “Allahümme afini fi bedeni.Allahümme afini fi sem’i.Allahümme afini fi basari.La ilahe İlla ente.” Manası: Allah’ım bedenime afiyet ihsan buyur....

Maddi sıkıntılar içinde olanlar için zikir

Maddi sıkıntılar içinde olan ve ipotek altında bulunan kimse, her gün 1286 defa “Ya Gafur celle celalühü” şeklinde okumaya devam ederse, Allah Celle...

İş yeri kazancını artırmak ve bol müşteriye sahip olmak için

Bir arabi ayın ilk Cuma günü gümüş bir levha üzerine “Ya Fettah ve Ya Rezzak” ismi şeriflerinin vekfini yazıp iş yerinin yüksek...

Fettah zikri ile gayb hazineleri açılır, maddi kapılar açılır

Bu ismi vird edinerek  Cenab-ı Haktan her hangi bir konuda dilekte bulunan kimsenin dileği geri çevrilmez. Maddi kapılar da kendisine...

Borçlu olanların borçları üzerine okunacak zikir

Allah’ın isimlerinden olan EL-MUKSİT ismi şerifini vird ednip de zikrine devam eden kimse, borçlu ise borcundan kurtulur. Borçlu üzerine okunursa borçtan kurtulmasını...

Borçlardan kurtulmak için ve zengin olmak için

İzzet ve azamet sahibi, mağlup edilmesi mümkün olmayan Yüce ALLAH” AZİZ’”dir. AZİZ İsmi aynı zamanda sevgili, dost, çok nurlu, nadir … anlamlarına da...

Servet, hidayet, takva, iffet isteme duası

Allah hayırlı yerlerde hayırlı bir şekilde kullanacağımız, Allah rızasını kazanacağımız  servet ve kazanç versin isterken böyle niyet etmek lazım. Gün...

“El-Vekil C.C.” Her gün zikrederek bol hayır, bol kazanç, bol rızık elde edin

Allah’ın El-Vekil ism-i şerifini her gün  zikir değeri olan 66 defa  Ya Vekil Celle celalühü”  okumaya devam edenler. Bol hayır, bol...

Geçim sıkıntısı için 40 gün “Ya Aziz c.c “

Geçim sıkıntısı çeken;4o gün süreyle, her gün 8836 kere “Yâ Aziz celle celalühü” zikrine devam etse, hiç bir zaman geçim sıkıntısı çekmez....

Tekâsür Sûresi (Bu süreyi her gün okuyan kazancı artar,işleri açılır)

Bismillahrirrahmanirrahim. “Bismi’llahi’r-Rahmani’r-Rahim.El-Hakümü’t-tekasür.Hatta zürtümü’l-mekabir.Kella sevfe ta’lemun.Sümme kella sevfe ta’lemün.Kella lev ta’lemune ilme’l-yakin.Le-tarevünne’l-cahim.Sümme letarevün-neha ayne’l-yakin.Sümme letüs’elünne yevme izin anin-na’im.” Anlamı: Rahman Rahim...

Maddi ve manevi zenginlik için “EL-MELİK”

Fecirden yani sabah namazından biraz önce (120) kere “Ya Melik celle celalühü” zikreder ve bu zikre devam edilirse fakirlik çekilmez, maddi ve...

Müzzemmil Sûresi ile ummadığı yerden rızık

Müzzemmil Sûresini (40) defa okuyan kimsenin rızkı ummadığı yerden gelir.Bu sûreyi gece yada gündüz okuyan kimsenin  Allah hem dünya hemde ahiret...

Geçim sıkıntısından kurtulmak, bereket ve rızka nail olmak için

Yâ Rezzak: Bol rızık veren, bütün mahlukatın rızkını veren. Geçim sıkıntısından kurtulmak, bereket ve rızka nail olmak için, her gün...

El-Vehhab İsm-i şerifi ile rızık ve bereketi artırmak

Rızkın bol ve kolay olması, maddi ve manevi nimetlere kavuşmak için “Yâ Vehhâb Celle Celalühü” diyerek 14 defa okunur. Duha namazından...

Allah’ın “Yâ Râfi” Esması ile rızkınızı artırın

Her gün 1251 defa “Yâ Râfi,Ya Bâsıt celle celalühü” zikrine devam eden kimselerin ilmi ve malı artar. 5 vakit namazdan sonra 351 defa...

Her gün “Yâ Bâsıt” zikri ile rızkını artır

Yâ Bâsıt; Dilediğine rızkı açan ve genişleten Allahü Teladır. Her gün yada her namazdan sonra  “72 kere Yâ Bâsıt Allâmü’l-guyûp celle...

Rızık ve kısmet kapılarını açan esma ”El-Cebbar”

Emir ve fermanına karşı konulamayan, kırılanları tamir eden, eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan, her şeyde hükmünü kayıtsız, şartsız...

Kazancının çoğalması ve işlerinin iyi gitmesini istiyorsan yapman gerekenler

Kazancını artması,işlerinin iyi olması hem imanlı hemde zengin olup zekâtını ve hayırını veren bir zengin olmak istiyorsan şunları yapmalısın. Sabah...