Nişanda Yüzük Takılırken Okunacak Dua

Nişanda Yüzük Takılırken Okunacak Dua

Değerli davetliler ve sevgili misafirler!

Bu mutlu günümüze, şu mübarek nişan merasimimize teşrifinizle bizleri ihya ettiniz.

Bu eşsiz günümüze şeref vermekle gençlerimizi, memnun, nişanlı yavrularımızı mesrur ettiğiniz, sevindirdiğiniz için, hepinize gençlerimiz, nişanlı yavrularımız adma hoş geldiniz der, bu değerli merâsimin gençler hakkında ve her iki aile hakkında da hayırlı uğurlu ve mübârek olmasını Cenâb-ı Hak’dan dilerim.

Nişanlı gençlerimize hayatları boyunca mutluluklar diler, kendilerinin mesûd bir hayât içinde yaşamalarını cân-ü gönülden temenni ederim.

Değerli misafirler!

Evlenip âile yuvası kurmak, Allâhın bir emridir, insan bu emri yerine getirmekle dünya hayâtında rahat bir hayat yaşama yoluna adım atmış oluyor.

İşte bu sevgili nişanlı gençlerimiz de bu mübârek hayata ilk adımlarını atmış bulunuyorlar.

Efendiler!

Yuva kurmak, insanoğlunun zarûri bir ihtiyacıdır. Allâhü Teâlâ insanı bu ihtiyaç ile yaratmıştır. Al- lâhü Teâlâdan başka varlıklar birbirlerine muhtaçdır. İnsanoğlu tek başına yaşayıp ihtiyaçlarını gideremez. Allâhü Teâlâ Hz. Âdem (Aleyhisselâmı), yaratmış, hemen onun ihtiyacı olan, âile yuvasında huzur ve saâdete sebeb olacak olan kadını, Hz. Havvâ vâli- demizi yaratmıştır.

Erkek kadın için bir kale, dışardan gelecek bütün tehlikeleri koruyacak bir yaradılışta yaradılmış bir kuvvet; kadın, içeride evde erkeğin bütün huzurunu yerine getirecek bir libas!.. Erkeği her yönüyle koruyacak, muhafaza edecek bir eş, bir yardımcı. Allâhü Teâlânm bütün Peygamberleri, evliyâ kullan bu yolda insanlara örnek olmuşlardır.

İşte bu ulvî müessesenin ilk adımı nişanla başlar. Oğlumuzla kızımız ve her ikisinin âilesi anlaşmış ve bu anlaşmayı ilân için sizleri buraya da’vet etmiş ve huzurlannızda bu sevinçli haberi ilân ediyoruz.

Şimdi huzurunuzda ben, gençlerin devamlı, ebedî beraber olmalan ve birbirlerinden hiç ayrılmamaları dileğiyle nişanlarını ilân ediyoruz.

Mes’ût ve bahtiyâr olmalan dileğiyle şu yüzükleri mutluluk niş ânı olarak takıyorum.

Hayırlı ve mübârek olsun efendim!..

Bu konuşmadan sonra yüzükler takılır. Yüzükler takıldıktan sonra bu konuşmayı yapan hoca efendi, “Nikâh duâsı”nı yapar. Nikâh duâsı yukarda geçti. Gerçi nikâh duâsını yapmak zarûreti yoktur ama. Bu merâsim nişan merasimi olduğu için, nişana, nikaha uygun bir duâ yapılması gerekir. Bu uygunluk da nikâh duâsında vardır. Onun için nikâh duâsını yapar dedik.

Nikâh duâsmdan sonra hayırlı olsun, Allâh mes’ût etsin, bahtiyar olun temenni ve dilekleri, teb- rikleşmeler, takılar, bilezik vesâirelerle merasim biter.

alıntıdır