Ruh Durumu Dengesiz Olanlar için Etkili Bir Dua

Ruh Durumu Dengesiz Olanlar için Etkili Bir Dua 

Ruh hastalığı manevi bir hastalıktır. Bu duanın devam

edilmesinde büyük faydalar vardır.

Ve bi kudreti Bismillahirrahmanirrahim. İrfa’ kadri veşrah sadri ve yessir emri, verzukni min haysü la ehtesibu, bi fazlike ve keremike ve ihsanike ya men hüve, kaf ha ya ayn sad; ha mim ayn sin kaf ve es’elüke bicemalil izzeti ve celalil heybti ve izzetil kudreti, ve ceberutil azameti entec’aleni min ibadike’ssalihin, ellezine la hayfun aleyhim velahum yahzenun.

 Anlamı ; ( Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. Şanımı yücelt, göğsümü genişlet, işlerimi kolaylaştır. Fazlü keremin ve ihsanınla beni hesapsız rızıklandır Allah’ım. Kaf ha ya ayn sad ve ha mim sin kaf hürmetine duamızı kabul eyle ey rabbim. İzzetin, celalin, kudretin, cemalin ve ceberut’un hürmetine beni kıyamette korkmayan ve mahzun olmayan iyi kullarından eyle) 

Aklınıza geldikçe  sayıda sınır olmadan okuyabilirsiniz. ALLAH acil şifalar Versin AMİN.