Salatü Münciye ve Salatü Tefriciye

Bu salevât-ı şerîfeye devam eden kişi belâlardan emin olur. Bu salevât-ı şerîfe gelecek musîbetlere perde olur. Okuyan kişinin arzuları kolay olur, murâdı hâsıl olur, rızkı bereketli olur.

Allâhümme salli ‘alâ Seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âli Seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî‘il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemî‘al hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemî‘i’s-seyyiâti ve terfe‘unâ bihâ a‘lâ’d-derecât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğâyât min cemî‘i’l-hayrâti fî’l-hayâti ve ba‘del-memât bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn. Hasbünellâhu ve ni‘me’l-vekîl ve ni‘mel mevlâ ve ni‘me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e ve O’nun ehli beytine salât et. Bu salevât o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belâlardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salevât hürmetine yerine getirirsin, bizi bütün günâhlardan o salevât hürmetine temizlersin, o salevât hürmetine bizi derecelerin en üstününe yüceltirsin, o salevât hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gâyelerin en sonuna kadar ulaştırırsın. Ey merhametlilerin en merhametlisi bize bunları merhametinle nasîb eyle. Allâhü Te‘âlâ bize kâfîdir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, Senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız Sanadır.”

Salatı Tefriciye

İmâm-ı Kurtubî hazretleri şöyle buyurmuş: “Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanın üzerinden çekilip gitmesi (kalkması) için Salâtü Tefriciye’yi (4444) def‘a okuyup, bu mübârek Salât ü Selâm ile Yüce Peygamberimiz (s.a.v.)’i vesîle edinse, hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allâh, o kulunun istek ve murâdının olması için hayırlı bir sebeb yaratır ve ona murâdını verir.”

Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen ‘alâ Seyyidinâ Muhammedini’llezî tenhallü bihi’l-‘ukadü ve tenfericü bihi’l-kürabü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihi’r-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yusteska’l-ğamâmu bivechihi’l Kerîmi ve ‘alâ âlihî ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin bi ‘adedi külli ma‘lûmin leke.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, O (s.a.v.)’in hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belâlar açılıp dağılır, dilek ve hacetler yerine getirilir, maksatlara O (s.a.v.)’in hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar elde edilir, O (s.a.v.)’in şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir. Allâh’ım! O (s.a.v.)’in ehl-i beytine, ashâbına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, her saniye), her nefes alacak zamanda, Sana ma‘lûm olan varlıklar sayısınca salât et.