Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Eylül 2020

Esmaül Hüsna

EL-HAK

EL-HAK “Varlığında hiç şüphe duyulmadan kabul edilen. Gerçek olan” anlamına gelen “el-Hak” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de on defa tekrarlanmıştır. (Kehf...

EL-HAKEM

EL-HAKEM “Hükmeden” anlamına gelen “el-Hakem” ismi celili Kur’an-ı Kerim’de “O, size kitabı apaçık indirmişken, ben Allah’dan başka Hakem’mi ararım” (En’am...

EL-HAKİM

EL-HAKİM “Hükmeden, işleri sağlam ve hikmetli olan” manasına gelen el-Hakim ismi cemili Kur’anı kerimde 91 defa geçmekte. Kur’anı Hakim, Allah...

EL-HALİK

EL-HALİK YARATAN manasına gelen el-Halik ismi Kur’an’ı Kerim’de sekiz defa tekrarlanmaktadır. Yüz ellinin üzerinde ….yarattı, …..yaratır şeklinde Rabbimizin yaratmasından haber...

EL-HALİM

EL-HALİM “Yarattıklarına yumuşak davranan” anlamına gelen “el-Halim” ismi cemili Kur’an’ı Kerim’de Rabbimizin ismi olarak on bir defa geçmekte. İbrahim, İsmail...

EL-HAMİD

EL-HAMİD “Övgüye layık” anlamına gelen “el-Hamid” ismi cemili Kur’anı kerimde 17 defa geçmekte. Yarattığı kullarına lutfettiği maddi ma’nevi nimetleri hatırlattıktan,...

EL-HASİB

EL-HASİB “Yarattıklarının hepsine yeten ve hesaba çeken” manasına gelen “el_Hasib” ismi celili Kur’an-ı Kerim’de 5 defa geçmekte. Ayrıca yedi defa...

EL-HAYY

EL-HAYY “Diri” anlamına gelen el-Hay ismi şerifi Kur’an’ı Kerim’de 5 defa tekrarlanmakta. “Allah. Ondan başka ilah yoktur. O diridir, her...

EL-KÂBİD EL-BÂSİT

EL-KÂBİD EL-BÂSİT “Daraltan” manasına gelen el-Kabid ile “genişleten” manasına gelen el-Bâsıt isimleri Kur’anı Kerim’de “Allah daraltır da, genişletirde. Ona döndürüleceksiniz”...

EL-KADİR

EL-KADİR “Her şeye gücü yeten” anlamına gelen bu “el-Kadir” ismi celili Kur’an-ı Kerimde 12 defa geçmiştir. “Gökleri ve yeri yaratan,onları...

EL-KAHHAR

EL-KAHHAR   “Galip gelen, emri altına alan” manalarına gelen”el-Kahhar” ismi Kur’an’ı Kerim’de 6 defa geçmekte.”Deki: Allah her şeyin yaratıcısıdır. O tekdir,...

EL-KAVİ

EL-KAVİ “Çok kuvvetli” anlamına gelen “el-Kavi” ismi celili Kur’ân-ı Kerim’de 9 defa geçmekte. Musa aleyhisselam karşısında firavunun mağlubiyeti anlatılırken Rabbimiz:...

EL-KAYYUM

EL-KAYYUM “Her şeyi ayakta tutan” anlamına gelen el-Kayyum ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de üç yerde geçer. “Bütün yüzler diri ve her...

EL-KEBİR

EL-KEBİR “Her şeyden büyük” anlamına gelen “el-Kebir” ismi celili Kur’an-ı Kerim’de Rabbimizin ismi olarak 7 defa geçmekte. Kebir, Mütekebbir, Kibriya,...

EL-KERİM

EL-KERİM “İyilik yapan, Keremi bol” anlamına gelen “el-Kerim” Rabbimizin ismi olarak iki yerde geçmekte. (Neml 40) “Ey insan, Kerim olan...

EL-KUDDUS

EL-KUDDUS Kendisi tertemiz olan ve yarattıklarının da temiz kalmasını isteyen. “KUDDÜS” ismi K. Kerim de iki defa geçmektedir. (Haşr 23,...

EL-LATİF

EL-LATİF “İncelik gösteren, sezilmez yollardan nimetler veren, en ince işlerin içini bilen” manalarına gelen “el-Latif” ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de 7...

EL-MACİD

EL-MACİD “Şanı yüce” anlamına gelen bu “el – Macid” ismi şerifi Kuranı kerimde el macid olarak geçmemekte. Ancak mübalağa sığasıyla...