Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Mayıs 2022

Esmaül Hüsna

EL-FETTAH

EL-FETTAH  “Açan” manasına gelen “el-Fettâh” ismi şerifi Kur’an’ı Kerim’de bir defa “Deki: Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak sonra aramızı hak...

EL-ĞAFFAR

EL-ĞAFFAR Gizleyen, örten, bağışlayan afveden manalarına gelen ”el-Ğafur” ismi Kur’an’ı Kerim’de 91 defa geçmekte.”El-Ğaffar” 5 defa,”el-Ğafir” ise iki defa geçmektedir....

EL-ĞAFUR

EL-ĞAFUR “Günahları örten, çok bağışlayan” anlamına gelen el-Ğafur ismi Kur’an-ı Kerim’de 91 defa geçmekte ve bu da bize Rabbimizin afvediciliğinin...

EL-ĞANİ – EL-MUĞNİ

EL-ĞANİ – EL-MUĞNİ “Zengin” ve “zengin yapan” anlamlarına gelen bu iki ismi şerifinden “el –Ganiyy” ismi Kuran-ı Kerim’de 18 defa...

EL-HABİR

EL-HABİR “Her şeyden haberdar olan” anlamına gelen “el-Habir” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de 45 defa geçmektedir. “Ey iman edenler, Allah’dan sakının....

EL-HADİ

EL-HADİ “Yol gösteren” anlamına gelen bu ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de iki yerde Allah’ın ismi olarak geçmekte. Beş yerde Allah’tan başka...

EL-HAFİD ER-RAFİ’

EL-HAFİD ER-RAFİ’ “Alçaltan” manasına gelen “el-Hafid” ismi celili Kur’anı Kerim de Vakı’a suresi ayet 3 de Kıyametin alçaltıcı ve yükseltici...

EL-HAFİZ

EL-HAFİZ “Koruyan ve gözeten” anlamına gelen “El-Hafiz” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de altı defa geçmektedir. “Şüphesiz benim Rabbim her şeyi koruyup...

EL-HAK

EL-HAK “Varlığında hiç şüphe duyulmadan kabul edilen. Gerçek olan” anlamına gelen “el-Hak” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de on defa tekrarlanmıştır. (Kehf...

EL-HAKEM

EL-HAKEM “Hükmeden” anlamına gelen “el-Hakem” ismi celili Kur’an-ı Kerim’de “O, size kitabı apaçık indirmişken, ben Allah’dan başka Hakem’mi ararım” (En’am...

EL-HAKİM

EL-HAKİM “Hükmeden, işleri sağlam ve hikmetli olan” manasına gelen el-Hakim ismi cemili Kur’anı kerimde 91 defa geçmekte. Kur’anı Hakim, Allah...

EL-HALİK

EL-HALİK YARATAN manasına gelen el-Halik ismi Kur’an’ı Kerim’de sekiz defa tekrarlanmaktadır. Yüz ellinin üzerinde ….yarattı, …..yaratır şeklinde Rabbimizin yaratmasından haber...

EL-HALİM

EL-HALİM “Yarattıklarına yumuşak davranan” anlamına gelen “el-Halim” ismi cemili Kur’an’ı Kerim’de Rabbimizin ismi olarak on bir defa geçmekte. İbrahim, İsmail...

EL-HAMİD

EL-HAMİD “Övgüye layık” anlamına gelen “el-Hamid” ismi cemili Kur’anı kerimde 17 defa geçmekte. Yarattığı kullarına lutfettiği maddi ma’nevi nimetleri hatırlattıktan,...

EL-HASİB

EL-HASİB “Yarattıklarının hepsine yeten ve hesaba çeken” manasına gelen “el_Hasib” ismi celili Kur’an-ı Kerim’de 5 defa geçmekte. Ayrıca yedi defa...

EL-HAYY

EL-HAYY “Diri” anlamına gelen el-Hay ismi şerifi Kur’an’ı Kerim’de 5 defa tekrarlanmakta. “Allah. Ondan başka ilah yoktur. O diridir, her...

EL-KÂBİD EL-BÂSİT

EL-KÂBİD EL-BÂSİT “Daraltan” manasına gelen el-Kabid ile “genişleten” manasına gelen el-Bâsıt isimleri Kur’anı Kerim’de “Allah daraltır da, genişletirde. Ona döndürüleceksiniz”...

EL-KADİR

EL-KADİR “Her şeye gücü yeten” anlamına gelen bu “el-Kadir” ismi celili Kur’an-ı Kerimde 12 defa geçmiştir. “Gökleri ve yeri yaratan,onları...