Peygamberler

Adem Peygamberden son peygamber Hz Muhammed’e kadar ne kadar peygamber varsa hepsine bu bölümde yer verdik. Peygamberlerin isimlerini, hayatlarını, hadislerini, dualarını ve gönderilme amaçlarını anlaşılır bir dille açıklamaya çalıştık. Resimlerle süsleyerek insanlara faydalı birşeyler vermeyi amaç edindik. Umarım başarılı olmuşuzdur.

KUTSAL EMANETLER – PEYGAMBER EŞYALARI

KUTSAL EMANETLER – PEYGAMBER EŞYALARI

25 Ekim 2017

KUTSAL EMANETLER – PEYGAMBER EŞYALARI  Milletimiz, asırlardır Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’e derin bir muhabbet beslemiş, ona duyulan aşk büyük bir sevgi atmosferi oluşturmuştur. Öyle ki, bu sevgi onun şahsıyla sınırlı

Devamını Oku
KUTSAL EMANETLER - PEYGAMBER EŞYALARI

Hz Muhammed’e Benzeyen Üç Kişi

10 Nisan 2017

Hz Muhammed’e Benzeyen Üç Kişi  Ebû Süfyân, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) süt kardeşi ve amcası Hâris’in oğlu idi. Halîme hatun onu da emzirmişti. (Hz. Muâviye’nin babası Ebû Süfyân bin Harb başka

Devamını Oku
KUTSAL EMANETLER - PEYGAMBER EŞYALARI

Adem Aleyhisselam

6 Aralık 2016

Adem Aleyhisselam İlk insan ve ilk peygamber Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, bütün insanların babası. Allahü teâlânın emri ile melekler çeşitli memleketlerden  topraklar getirdiler. Çeşitli memleketlerden getirilen toprakları

Devamını Oku
KUTSAL EMANETLER - PEYGAMBER EŞYALARI

Davud Aleyhisselam

6 Aralık 2016

Davud Aleyhisselam Süleyman aleyhisselâmın babasıdır. Sesi çok güzeldi. İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hem peygamber, hem sultân yâni hükümdârdı. Soy bakımından Yâkûb aleyhisselâmın Yehûda adlı oğluna dayanır. Süleymân aleyhisselâmın babasıdır. Kudüs’te doğdu.

Devamını Oku
KUTSAL EMANETLER - PEYGAMBER EŞYALARI

Elyesa Aleyhisselam

6 Aralık 2016

Elyesa Aleyhisselam Mûsâ aleyhisselâmın dinini İsrâiloğullarına yaydı. İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. İlyâs aleyhisselâmdan sonra gönderilmiştir. Her ikisi de Mûsâ aleyhisselâmın dinini yaymakla vazifelendirilmiş nebi idiler. İlyâs aleyhisselâm, İsrâiloğullarını Allahü teâlâya imâna

Devamını Oku
KUTSAL EMANETLER - PEYGAMBER EŞYALARI

Eyyub Aleyhisselam

6 Aralık 2016

Eyyub Aleyhisselam İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hazret-i İshâk’ın oğlu Iys’ın neslindendir. Kendisine yedi kişi îmân etti. Yüzkırk sene yaşadı. Sabrı ile insanlık tarihinde darbımeselle anılan Eyyûb aleyhisselâm, Kur’ân-ı kerîmde zikredilmiştir. Eyyûb

Devamını Oku
KUTSAL EMANETLER - PEYGAMBER EŞYALARI

Harun Aleyhisselam

6 Aralık 2016

Harun Aleyhisselam İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hazret-i Mûsâ’nın ana-baba bir büyük kardeşidir. Babasının ismi, İmrân bin Yasher’dir. Soy itibârıyla Yâkûb aleyhisselâmın oğullarından Lâvi’ye dayanır. Mısır’da doğdu. Mûsâ aleyhisselâmdan üç sene önce

Devamını Oku
KUTSAL EMANETLER - PEYGAMBER EŞYALARI

Hızır Aleyhisselam

6 Aralık 2016

Hızır Aleyhisselam Hızır aleyhisselam, velî veyâ peygamberdir. Rûhu, darda kalana yardım eder. İbrâhim aleyhisselâmdan sonra yaşamış bir peygamber veya veli. Avrupa ve Asya kıtalarına hâkim olan Zülkarneyn aleyhisselâmın askerinin kumandanı

Devamını Oku
KUTSAL EMANETLER - PEYGAMBER EŞYALARI

Hud Aleyhisselam

6 Aralık 2016

Hud Aleyhisselam Yemen’de bulunan Âd kavmine gönderilen peygamber. Nûh aleyhisselâmın oğlu Sâm’ın neslindendirç Bir ismi de Âbir olup, lakabı Nebiyyullahtır. Kur’ân-ı kerimde ismi bildirilen peygamberlerdendir. Yemen’de Aden ile Umman arasında

Devamını Oku
KUTSAL EMANETLER - PEYGAMBER EŞYALARI

İbrahim Aleyhisselam

6 Aralık 2016

İbrahim Aleyhisselam Kur’ân-ı kerîm’de ismi bildirilen peygamberlerden,ülülazm adı verilen altı peygamberden biri olup, Keldânî kavmine gönderilmiştir. Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmdan sonra peygamberlerin ve insanların en üstünüdür. Allahü teâlâ ona Halîlim

Devamını Oku